Adaptable Learning Paths

The Adaptable Learning Paths project developed practical means and models to help young people in transition phases find their way forward.

Read more

AVO Projects

1 611 x 729 114 KB

Openness Accelerating Learning Networks 
2012-2014

Scope of the Project

  • generating and strengthening collaborative, participatory and networked work culture in educational institutions and organizations, and among their stakeholders
  • supporting the growth of teacher and expert networks,

Read more

Oppilaitosjohdon LUOTI-täydennyskoulutus

LUOTI – Luotsaa tietotekniikkaan

Miten tieto- ja viestintätekniikka integroidaan opetuskäyttöön? Mikä on sosiaalisen median toimintalogiikka kouluissa? Miten kehittää toimintakulttuuria ja johtaa opettajista koostuvaa asiantuntijaverkostoa? Miten verkostoitua koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa?

Read more