ankat

AVO-hankkeet

Avoimuus
on tärkeä toimintatapa julkisella rahoituksella toteutettavissa hankkeissa.

AVO-toiminnassa
tämä on huomioitu jo nimessä ja etenkin toimintakulttuurissa. Näiltä sivuilta löytyvät aineistot ovat vapaasti käytettäviä ja jaettavia.
 


Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeen logo

Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -ESR-hankkeen tavoitteena on yhteisöllisen, osallistavan ja verkostomaisen toimintakulttuurin synnyttäminen ja vahvistaminen mukana olevissa oppilaitoksissa ja organisaatioissa sekä niiden sidosryhmissä.

Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin
AVO2
ESR-hanke 1.1.2012 – 31.12.2014


Avoimet verkosto oppimiseen -hankkeen mustavalkoinen logo

 

Avoimet verkostot oppimiseen (AVO1) -hankkeessa (2008-2012) on pilotoitu, koulutettu ja tuettu uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa.

Avoimet verkostot oppimiseen
AVO1
ESR-hanke vuosina 2008-2012

Lisätietoja