Oppimisanalytiikka: tiedosta apua oppimisen edistämiseen

Oppimisesta kertyy valtava määrä tietoa erilaisiin digitaalisiin ympäristöihin, mutta miten tietoa voi hyödyntää oppimista edistävällä tavalla? Minkälainen tieto on käyttökelpoista? Miten dataa pitäisi tulkita? Entä minkälaisiin toimenpiteisiin ryhtyä? Oppimisanalytiikka: tiedosta apua oppimisen edistämiseen -koulutus pureutuu näihin kysymyksiin.

Koulutus on suunnattu perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja oppilaitosten johtajille. Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmiin kuuluville maksutonta.

Koulutus sisältää kaksi moduulia, joista ensimmäinen on kaikille osallistujille yhteinen, ja toisen osallistuja valitsee kahdesta vaihtoehdosta:

1 Johdatus oppimisanalytiikkaan (2 op)
Tavoitteena on vastata kysymyksiin: Mitä oppimisanalytiikka tarkoittaa? Mistä oppimisdata muodostuu ja miten sitä voi hyödyntää? Minkälaisia lainsäädännöllisiä ja eettisiä kysymyksiä oppimisdatan hyödyntämiseen liittyy? Mitä tekoäly voi tuoda opetukseen?

2A Oppimisanalytiikka opettajan apuna (4 op)
Moduulissa työskennellään omasta ryhmästä kerätyn oppismisdatan parissa. Tavoitteena on, että osallistujalle muodostuu käsitys siitä, miten hän voi hyödyntää oppimisdataa omien oppijoidensa oppimisen edistämisessä.

2B Tiedolla johtaminen oppilaitoksissa (4 op)
Moduulissa paneudutaan tiedolla johtamiseen oppilaitoksen näkökulmasta. Tavoitteena on syventää ymmärrystä oman oppilaitoksen datavirroista ja tarjota konkreettisia esimerkkejä datan hyödyntämisestä johdon tukena.

Koulutus toteutetaan kaksi kertaa vuosina 2020-2021.

Koulutuksen sisällöstä vastaavat oppimisanalytiikan ammattilaiset:

Helsingin yliopisto

  • Petri Ihantola (TkT) on oppimisanalytiikan apulaisprofessori Helsingin yliopistossa. Petrillä on yli 15 vuoden kokemus verkko-opetuksen ja erityisesti oppimisanalytiikan kehittämisestä ja tutkimuksesta.
  • Erkki Kaila (FT) on tutkinut digitaalista oppimista ja oppimisanalytiikkaa yli 10 vuoden ajan, ja hän on myös yksi laajasti käytössä olevan ViLLE-oppimisjärjestelmän alkuperäiskehittäjistä.

Turun yliopisto, Oppimisanalytiikan keskus

  • Tomi Rautaoja (FM) toimii Turun yliopiston ViLLE-tiimissä tutkijana, kehittäjänä ja kouluttajana.
  • Petra Enges-Pyykönen (FM) toimii niin ikään Turun yliopiston ViLLE-tiimissä tutkijana, kehittäjänä ja kouluttajana.

Suomen eOppimiskeskus ry

  • Kaisa Honkonen (ins. AMK) on pitkän linjan TVT-kouluttaja. Kaisan osaamisalaa ovat oppimisanalytiikan ohella mm. digitaaliset oppimis- ja ohjausprosessit.

Koulutuksen suunnitteluun ja käytännön toteutukseen osallistuvat lisäksi Oulun yliopiston täydentävien opintojen keskuksen (TOPIK) asiantuntijatiimi sekä Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut, HY+.

Lisätietoja