ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi

Tutkimushankkeessa kartoitetaan keskeiset tarpeet ja niihin sopivat tukimuodot työelämän modernin tietotyön ICT-osaamiseen kuntatyönantajan tehtävissä.

Hankkeen tehtävinä on tuottaa:

  • Osaamiskartoitus
  • Tuen kohdentamisen optimointi
  • Tiedolla johtaminen ja toimenpidesuositukset
  • ICT-tuen vaikuttavuuden arviointi
  • Osaamistasojen arviointi

Suomen eOppimiskeskus ry fasilitoi hankeverkoston toimintaa ja tapahtumia yhdessä hankkeesta vastaavan Hämeenlinnan kaupungin kanssa.

Hanketta hallinnoi Hämeenlinnan kaupunki ja rahoittaa valtiovarainministeriö (digitalisaation kannustinjärjestelmä).

Hankeaika: 1.5.2020-30.11.2021

Hankekuntien logot jonomuodossa: Hämeenlinna, Lahti, Porvoo, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa

Lisätietoja