Muumimuseossa otettu ryhmäkuva hanketoimijoista

Opintopiirin ohjaamisen ABC

Yleistä Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssista

Tämä kurssi on jaettu viiteen osioon, joista jokaiselle kannattaa varata noin 90 minuuttia. Osiot ovat

Osio 1: Mikä on opintopiiri
Osio 2: Minä ohjaajana
Osio 3: Opintomateriaalin valinta
Osio 4: Eväitä opintopiirin ohjaamiseen
Osio 5: Opintopiirin ohjaamisen harjoittelua

Kurssi perustuu Peer 2 Peer Universityn ja Suomen eOppimiskeskus ry:n kehittämiin materiaaleihin. Materiaalit ja sisällöt on kehitetty osana Erasmus+-rahoitteista Learning circles in Libraries -projektia. Materiaalit ovat kaikille avoimia ja kaikkien vapaasti käytettävissä.

Tämä kurssi on suunniteltu suoritettavaksi opintopiirinä. Kurssi suoritetaan vuorovaikutteisesti ja osallistavasti ryhmissä keskustellen. Osallistumalla tälle kurssille osallistut opintopiiriin!

Kurssin suorittaminen opintopiirissä

Voit käydä tämän kurssin läpi itsenäisesti hyödyntäen tälle sivustolle kerättyjä materiaaleja. Suosittelemme kuitenkin osallistumaan Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssille, jossa samat asiat käsitellään opintopiirimäisesti.

Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssi kokoontuu 4 kertaa, ja se soveltuu parhaiten 4-12 osallistujalle. Kurssin ohjaajana voi toimia kuka tahansa asiaan perehtynyt, mieluiten kuitenkin joku, joka on jo itse käynyt kurssin tai toiminut opintopiirin ohjaajana.

Jos itse ohjaat tätä kurssia, muista, että voit muokata materiaaleja, harjoituksia, keskusteluja ja tapaamisten sisältöjä itsellesi sopivammaksi.