OSIO 5: Opintopiirin ohjaamisen harjoittelua

Tämän osion jälkeen:

  • sinulla on alustava suunnitelma oman opintopiirisi yhteen tapaamiseen
  • ymmärrät mitä opintopiiritapaamisten suunnittelu vaatii
  • olet valmis aloittamaan oman opintopiirisi

Aloitus

Esittele itsesi myös viimeisellä kerralla ja toivota osallistujat tervetulleiksi. Kertaa käytännön asiat, kuten aikataulu, tapaamisen kesto, tauot (wc ja kahvi) ja tapaamiskerran aihe. Kun opintopiiritapaamisia on takana jo useampi, varsinaisten esittäytymis- ja tutustumisharjoitusten tarve vähenee, osallistujat ovat jo tuttuja toisilleen. Aloitusharjoitukset voivat tällöin olla vaikka leikkisämpiä ja epävirallisempia kuin aiemmin, sillä tuttujen kesken heittäytyminenkin onnistuu paremmin. Muista kuitenkin aina huomioida opintopiirin osallistujat ja heille sopivimmat aktivoinnit – itseäsi ja omaa ohjaustyyliäsi unohtamatta.

Esimerkki: Opintopiirien ohjaamisen ABC -kurssin harjoitus

Aloitimme tämän osion leikkimielisesti onnenpyörällä. Pyysimme osallistujia vuorollaan pyöräyttämään onnenpyörää ja vastaamaan kevät-aiheiseen kysymykseen. Onnenpyörän vetäminen onnistui myös verkossa, jolloin ohjaaja jakoi näyttönsä osallistujille ja toimi onnenpyörän pyörittäjänä sekä luki kysymykset osallistujille ääneen.

Leikkimielisiin kysymyksiin vastaaminen voi auttaa osallistujia tutustumaan toisiinsa paremmin, lisätä vuorovaikutusta ja keventää tunnelmaa. On hyvä kuitenkin muistaa, että osallistujilla on mahdollisuus kieltäytyä vastaamasta niin halutessaan.

Opiskelu

Viimeisellä kerralla tavoiteena on tukea tulevia ohjaajia oman opintopiirin aloittamisessa mahdollisimman konkreettisesti. Opintopiiritapaamisen aikana suunnnitellaan oma esimerkinomainen opintopiiritapaaminen, jossa on mukana opintopiirille tyypilliset osat: aloitus, opiskelu ja lopetus.

Lähiopintopiirissä jaa osallistujille “Opintopiiritapaamisen ohjelmarunko (pdf)” ja pyydä heitä täyttämään se omilla ideoillaan. Anna heidän itse valita, haluavatko he suunnitella ensimmäistä tapaamista vai opintopiirin myöhempiä tapaamisia. Jokainen voi valita kumman haluaa. Työskennelkää itsenäisesti 20 minuuttia.

Muodosta tämän jälkeen parit osallistujista. Pyydä osallistujia esittelemään parilleen oma suunnitelmansa ja antamaan toisilleen palautetta (muistuta rakentavan palautteen säännöistä).

Kokoontukaa lopuksi kaikki yhteen ja keskustelkaa yhteisesti, jäikö jokin vielä mietityttämään. Voisiko joku ryhmässä auttaa? Vai auttaisiko puhuminen jonkun sellaisen kanssa, joka on jo ohjannut opintopiiriä?

Jos tapaamiseen jää vielä aikaa, voitte harjoitella aktivointien ohjaamista vuorotellen. Kukin voi vapaasti valita, haluaako harjoitella aloituksen, opiskelun vai lopetuksen ohjaamista.

Lopetus

Viimeisellä tapaamiskerralla kiitä osallistujia erityisesti osallistumisesta ja aktiivisuudesta oppimismatkan aikana. Voit myös peilata opintopiirin toteutusta oppijoiden ennakko-odotuksiin ja omiin oppimistavoitteisiin. Jos haluat, voit myös mainostaa tulevia opintopiirejä ja ohjata osallistujia jatkamaan opiskelua lisämateriaaleilla tai muilla tavoilla.

Esimerkki: Harjoitus Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssilta

Keskustelimme yhdessä opintopiirin toteutuksesta ja arvoimme, miten onnistuttiin.
Osallistujat pohtivat mm. seuraavia kysymyksiä muutaman minuutin itsekseen. Sen jälkeen osallistujat jakoivat havaintonsa muille.

Kerro omin sanoin, vastasiko opintopiiri odotuksiasi?
Saitko tästä pontta aloittaa oman opintopiirin?
Jos katsot opintopiiriä nyt taaksepäin, mitä tekisit toisin ja mikä toisaalta onnistui hyvin?
Mistä haluaisin tänään kiittää?


Lopuksi keräsimme palautetta kurssista, materiaalista, työkaluista ja ohjaamisesta. Palautetta hyödynnettiin tämän Opintopiirin ohjaamisen ABC -opintopiirin kehittämiseen.