OSIO 1: Mikä on opintopiiri

Tämän osion jälkeen:

 • ymmärrät, mikä opintopiiri on ja miten se toimii
 • ymmärrät, mitä on vertaisoppiminen
 • tunnistat opintopiirimäisen oppimisen hyödyt
 • osaat kertoa omin sanoin, mikä opintopiiri on ja miksi opintopiirissä opiskelu on hyödyllistä

Aloitus

Toivota osallistujat tervetulleiksi opintopiiriin. Kerro lyhyesti, mitä kaikkea opintopiirissä tullaan käsittelemään, ml. opintopiirin aihe. Esittele samalla itsesi ja kerro, miksi valitsit juuri tämän kurssin ohjattavaksesi.

Tutustuminen

Tärkeintä opintopiirin alussa on tutustua toisiin ja luoda rento sekä luottamuksellinen ilmapiiri. Suosittelemme, että jokainen osallistuja esittelee itsensä muille (etunimi riittää) ja kertoo miksi on tullut kurssille. 

Apuna voi käyttää erilaisia esittäytymisharjoituksia kuten

 1. Oman kuvan piirtäminen ja siitä kertominen esimerkiksi jonkin piirrustustyökalun avulla. 
  • Yhteiskäyttöön soveltuvia piirustustyökaluja: 
   • Limnu: Maksullinen, mutta 14 päivän ilmainen kokeilu saatavilla, kun kirjautuu palveluun.
   • Sketchtogether: Soveltuu kirjautumatta yhteiseen piirtelyyn verkossa. Taulu on käytössä vain 60 minuuttia, minkä jälkeen se poistuu automaattisesti.
   • Piirustustyökaluja on verkossa useita ja välillä ne yhdistyvät toisten työkalujen kanssa ja toisinaan muuttuvat maksullisiksi. Voit etsiä itsellesi sopivia työkaluja esim hakusanoilla “collaborative online drawing tool”
 2. Omien tavoitteiden tai päivän fiiliksen näkyväksi tekeminen oman nimen kertomisen ohella esimerkiksi Mentimeterin avulla. Huom! Tämä vaatii opintopiirin ohjaajan kirjautumisen ja kyselyn valmistelun etukäteen. Ilmaisversiossa voi olla 3 kyselyä samassa esityksessä. Mentimeterin käyttäminen vaatii myös sen, että ohjaaja avaa kyselyn siksi aikaa kun osallituja vastaavat siihen. Sitä ei siis pääse käyttämään ellei kysely ole ohjaajalla aktiivisena.
 3. Pyytämällä osallistujia hakemaan lähiympäristöstään jotain vihreää/punaista/keltaista/pyöreää/pehmeää/tms. ja esittelemään sen muille osallistujille oman nimen esittelyn yhteydessä.

Esittäytymisharjoituksissa on vain mielikuvitus rajana – niitä voi helposti keksiä myös itse. Valitse harjoitus, joka tuntuu sinusta itsestäsi mukavalta ja ohjaustyyliisi sopivalta. Ideoita erilaisiin harjoituksiin voi hakea verkosta mm. hakusanoilla “icebreakers” tai “ryhmäytymisharjoituksia aikuisille”. 

Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssin esittäytymisharjoitus

Siirry selaimella piirustustyökaluun ohjaajan chattiin jakamalla osoitteella ja piirrä tauluun oma kuvasi. Voit käyttää editointipalkin työkaluja laajasti. Voi myös kirjoittaa kuvan alle oman nimesi. Esittele itsesi piirustuksen kautta ja kerro samalla, miten olet kiinnostunut opintopiirien ohjaamisesta.

Luokkakuva Opintopiirien ohjaamisen ABC -kurssilta syyskuussa 2020. Kuvassa viisi osallistujien itse itsestään piirtämää profiilikuvaa.
Esimerkki ensimmäiseltä Opintopiirien ohjaamisen ABC -kurssilta. (Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla)

Kurssin käytännön järjestelyt

Opintopiirin aluksi on hyvä kerrata kurssiin liittyvät käytännön asiat, kuten päivämäärät, kellonajat, käynnissä olevan tapaamiskerran aikataulu (vaiheet ja kestot), kokousympäristön esittely, kurssimateriaali sekä kurssille osallistumisen tavat. 

Jos opintopiiri kokoontuu lähitapaamisessa, on hyvä käydä läpi myös wc-tilojen sijainti sekä se, mistä saa kahvia.

Jos opintopiiri kokoontuu verkossa, on hyvä kerrata, miten keskustelua siellä käydään (käytetäänkö esim. viittausta puheenvuoropyynnöissä), pidetäänkö mikit mykistettynä vai auki, käytetäänkö osallistumisessa videokuvaa, jne). Nämä kaikki toimintatavat ryhmä voi sopia keskenään tapaamisen aluksi. Verkkoalustoilla on hyvä käydä yhdessä läpi, mistä löytyy keskustelu/chat, miten pyydetään puheenvuoroa, onko alustalla muita vuorovaikutukseen kannustavia elementtejä (esim. peukutuksia tai emojeja).

Jos opintopiirin materiaali vaatii kirjautumisen, ensimmäisellä kokoontumiskerralla on hyvä tarkistaa, että kaikki osallistujat pystyvät sen tekemään. 

Opiskelu

Mitä opintopiirit oikein ovat?

Opintopiiri on ryhmätyön muoto, jossa joukko samasta aiheesta kiinnostuneita kokoontuu yhteen opiskelemaan. Opiskeltavat aiheet valikoituvat osallistujien kiinnostuksen mukaan. Opintopiirit ovat kaikille avoimia, maksuttomia ja lyhytkestoisia (tapaamisia yleensä 3-8). Opintopiirit kokoontuvat kirjastoissa, kahviloissa tai muissa kaikille avoimissa tiloissa. Opintopiirin voi järjestää myös verkossa.

Opintopiirin toiminnalle on keskeistä vapaamuotoisuus ja -ehtoisuus, vastuullisuus sekä vertaisuuteeen perustuva ja  yhteistoiminnallinen oppiminen.

Opintopiireillä on pitkä historia valistuksessa ja aikuisten vapaassa sivistystyössä. Opintopiiriä pidetään erityisesti 1800-luvun skandinaavisena keksintönä (Suomessa esim. Opintotoiminnan keskusliitto Sivis), vaikka sillä on taustaa myös pohjois-amerikkalaisessa vapaaehtoisopiskelussa.

Opintopiirin periaatteet

 • Opiskelu on maksutonta ja kaikille avointa
 • Opintopiirissä ei ole opettajaa, vaan opiskelu tapahtuu vertaisina yhdessä ja toisilta oppien
 • Opiskelu ei johda tutkintoon eikä siitä anneta todistusta
 • Opiskelu perustuu osallistujien omille kiinnostuksen kohteille ja tavoitteille
 • Jokaisella opintopiirin osallistujalla on vastuu omasta oppimisestaan
 • kuka tahansa voi toimia opintopiirin ohjaajana kun on perehtynyt Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssiin

Oppimateriaalit

Oppimateriaaleina käytetään vapaasti saatavilla olevia / verkosta saatavia materiaaleja. On hyvä suosia maksuttomia ja aina saatavilla olevia materiaaleja. Joitain materiaaleja on jo kerätty Opintopiirit-sivustolle. Pääset tutkimaan niitä opintopiirit.p2pu.org-sivustolla kohdasta Ohjaa opintopiiriä ja Kurssit.

Jos löydät mielenkiintoisen verkkomateriaalin muualta, voit käyttää sitä opintopiirissäsi. Tarkista silloin materiaalin soveltuvuus osion 3 avulla. Jos päätät pitää opintopiirin löytämääsi materiaaliin liittyen, voit lisätä sen opintopiiriksi täällä. (Huom! uuden kurssin ja uuden opintopiirin lisääminen vaatii kirjautumisen p2pu.org – sivustolle)

Ohjaajan rooli

Kun järjestät opintopiirin, valitse aiheeksi sellainen, joka kiinnostaa sinua itseäsi ja josta haluat oppia lisää. Sinun  ei tarvitse olla opintopiirin aihealueen asiantuntija tai opettaja, vaan kanssaopiskelija. Ohjaajana vastaat opintopiirin käytännön järjestelyistä (esimerkiksi tilavarauksista ja kokousympäristöstä) sekä opintomateriaalin valinnasta. Ohjaajana toimit myös keskustelun ylläpitäjänä ja aktivoijana sekä kannustajana ja innostavan ilmapiirin luojana.

Opiskeluun liittyvät harjoitukset ja keskustelu

Opintopiireissä oppiminen tapahtuu yhdessä ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ohjaajana sinun tehtäväsi on ylläpitää sekä aktivoida keskustelua.

Keskustelua aktivoivia kysymyksiä voivat olla esim:

 • Miten soveltaisit tätä omaan oppimiseen / työhön / vapaa-aikaan / jne?
 • Nouseeko mieleenne lisäkysymyksiä aiheesta? 
 • Mistä haluaisit oppia lisää aiheeseen liittyen?
 • Onko jollain jo kokemusta tästä aiheesta? 
 • Haluaisitteko jakaa kokemuksia aiheesta?

Opintopiirin ohjaamisen ABC-kurssin harjoitus

Olet tämän osion aikana saanut perustietämylsen siitä mikä opintopiiri on ja miten se toimii. Lopuksi on hyvä reflektoida opittua ja keskustella aiheesta vapaasti. Käytämme apuvalineenä Mentimeter-työkalua.

Siirry selaimella osoitteeseen menti.com ja käytä ohjaajan antamaan tunnuskoodia.

Vastaa sitten kirjoittamalla kysymykseen: Millaisia ajatuksia herää opintopiireistä tällä hetkellä? Vastaukset tulevat näkyviin taululle ja vastauksia voi kirjoittaa useita. Kirjoittamisen jälkeen keskustellaan yhdessä näkemyksistä.

Mentimeter-kysely: Mitä tulee mieleen sanasta opintopiiri? Vastauksissa nousevat esiin etenkin yhteisöllinen oppiminen, rentous ja sosiaalisuus.
Esimerkki Menti-kyselystä ensimmäiseltä Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssilta. (Saat kuvan suuremmaksi klikkaamalla)

Lopetus

Sovitaan yhdessä, miten valmistaudutaan seuraavaan tapaamiseen. Tehdäänkö esimerkiksi tehtäviä, katsotaanko videomateriaalia tai luetaanko jotain valmiiksi? Lopuksi on myös hyvä muistuttaa seuraavan tapaamisen ajankohta ja paikka.

Voit myös kerätä pikapalautetta osallistujilta tapaamisen lopuksi pyytämällä osallistujia mainitsemaan yhden asian, joka onnistui hyvin tässä tapaamisessa ja toisaalta yhden asian, jonka voisi tehdä ensi kerralla toisin. Kirjaa nämä itsellesi ylös, sillä voit käyttää näitä kehittääksesi omaa ohjaajuuttasi.

Voit käyttää palautteen keräämisen apuna myös erilaisia työkaluja kuten Padletia tai Mentimeteriä tai muuta tuntemaasi työkalua. Huom! Padletia ja Mentimeteriä voi käyttää ilmaiseksi, mutta molemmat vaativat kirjautumisen ohjaajalta. Opintopiirin osallistujilta kirjautumista ei vaadita.

Esimerkki-Padlet: https://padlet.com/piiakeihas/palaute

Lähetä parin päivän sisällä sähköpostitse yhteenveto tapaamisesta ja palautteesta osallistujille ja muistuta yhdessä sovituista tehtävistä ja seuraavan tapaamisen yksityiskohdista.

Opintopiirin ohjaamisen ABC-kurssin-harjoitus

Siirry selaimella osoiteeseen https://padlet.com/piiakeihas/palaute ja kirjoita palaute taululle. Palautteeseen ei tarvitse kirjoittaa omaa nimeä mukaan. Palautetta ei käsitellä yhteisesti, vaan sen avulla kehitämme kurssia ja ohjaamistaitojamme, joten sana on vapaa.

Kotitehtävä

Olet nyt saanut perustiedot siitä, mikä on opintopiiri ja millaista sen toiminta on. Pohdi seuraavaa kertaa varten omaa rooliasi opintopiirin ohjaajana. Miltä ajatus opintopiirin ohjaamisesta tuntuu tällä hetkellä? Tunnistatko itsestäsi vahvuuksia ohjaamiseen liittyen? Jännittääkö jokin asia? Mistä ohjaamiseen liittyvästä asiasta haluaisit lisätietoa?

Kirjaa ajatuksesi esimerkiksi Padlet-muistioon: https://fi.padlet.com/piiakeihas/ajatuksiaohjaamisesta

Lisämateriaalit