OSIO 3: Opintomateriaalin valinta

Tämän osion jälkeen:

 • Tunnistat, millainen materiaali soveltuu parhaiten opintopiiriin
 • Osaat kiinnittää huomioita materiaalien luotettavuuteen ja saatavuuteen 

Aloitus

Kolmannella tapaamiskerralla osallistujat ovat jo hieman tuttuja toisilleen, joten esittäytymiseen ei tarvitse käyttää yhtä paljon aikaa kuin ensimmäisellä kerralla. Toivota kuitenkin osallistujat tervetulleiksi, esittele itsesi ja kertaa päivän teema sekä oppimistavoiteet. Kertaa myös käytännön järjestelyt, miten voi osallistua, milloin on tauko, mistä saa kahvia, jne.

Suosittelemme jonkun yhteisen aloitusharjoituksen tekemistä, sillä se lisää vuorovaikutusta heti alusta alkaen ja aktivoi osallistumaan. Kun ensimmäisen kerran on uskaltanut ottaa puheenvuoron, on toinen kerta jo paljon helpompaa ja keskustelua syntyy enemmän.

Voit valita sinulle sopivimman aloitusharjoituksen ohjaajan työkalupakista tai keksiä ihan oman. Voit myös käydä läpi edellisen kerran kotitehtävän, mikäli sellainen on opintopiirissäsi annettu.

Esimerkki: Opintopiirin ohjaaminen ABC -kurssin aloitusharjoitus ja kotitehtävän purku

1. Teimme opintopiirin alkuun pienen visan. Käytimme apuna www.kahoot.com – sivustoa, jonka avulla visa oli ennalta valmisteltu. Osallitujat pääsivät visaa mukaan kahoot.it-osoitteen kautta käyttämällä ohjaajan antamaa pelikoodia. Kysymykset näkyivät ohjaajan jaetulla näytöllä, osallistujat vastasivat kysymyksiin omalla mobiilipäätelaitteellaan. 

2. Käytiin läpi edellisen viikon kotitehtävä alla olevien kysymysten avulla. Kotitehtävänä piti etsiä kurssi/materiaali tai miettiä aihe/teema, josta haluaisi ohjata opintopiirin:

Kuinka kurssin etsiminen sujui? Löysitkö kurssin, jonka tahtoisit ohjata?

Tiedätkö, millä lisenssillä löytämäsi kurssi on lisensoitu?
Onko aihetta, joka kiinnostaisi, mutta et löytänyt hyvää vaihtoehtoa?
Onko ryhmässä joku, joka voisi auttaa sinua löytämään kurssimateriaaleja?
Onko kurssien tarjoajia tai alustoja, joista sinulla on ollut hyviä kokemuksia aiemmin?
Löysitkö maksullisia kursseja, joista esim. kirjasto jo maksaa, joita haluaisit hyödyntää?

Opiskelu

Verkko-opiskelu ja verkkopohjaisten materiaalien opiskelu on monelle kätevä vaihtoehto kasvattaa omaa osaamistaan. Se mahdollistaa opiskelun itselle sopivaan aikaan ja paikasta riippumatta. Verkko-opintojen keskeyttämisen riski on kuitenkin suuri, sillä verkko-opinnot koetaan usein yksinäiseksi puurtamiseksi ja niihin kaivataan lisää vuorovaikutteisuutta. Opiskelussa sosiaalisen kanssakäymisen merkitys on suuri.

Opintopiiriopiskelussa yhdistetään verkkopohjaiset aineistot yhdessä tapahtuvaan oppimiseen. Tällöin 3-10 samasta aiheesta kiinnostunutta opiskelijaa käyttää samaa digitaalista aineistoa opintojen pohjana ja kokoontuu 4-8 kertaa opintojen aikana yhteen syventämään oppimaansa keskustelemalla ja reflektoimalla yhdessä muiden kanssa.

Verkossa oppimateriaaleja ja kursseja on valtavasti tarjolla, mutta niiden laatu vaihtelee huomattavasti. Ohjaajana sinun tehtäväsi on tunnistaa hyvät ja laadukkaat materiaalit sekä valita niistä sopivimmat opintopiirillesi.

Opintopiireissä suositellaan käytettäväksi avoimen lisenssin verkkomateriaaleja, sillä ne ovat usein:

 1. vapaasti saatavilla
 2. asiantuntijoiden kehittämiä ja
 3. lineaarisesti eteneviä ja sovitettavissa opintopiiritapaamisten rytmiin. 

Mistä löydät parhaat oppimateriaalit opintopiirillesi?

Tässä muutama vinkki suomalaisten oppimateriaalien etsintään:

Avointen oppimateriaalien kirjasto
Avointen oppimateriaalien kirjasto on opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen palvelu, joka kokoaa avoimia oppimateriaaleja yhteen kaikkien koulutusasteiden yhteiseen näkymään. Palvelussa voi jakaa ja käyttää avoimia oppimateriaaleja. Palvelun tarkoituksena on tehdä avoimen oppimateriaalin löytäminen mahdollisimman helpoksi niin opettajille, oppijoille kuin tavallisille kansalaisille. Linkki kirjastoon alla:
https://aoe.fi/#/etusivu

eOppiva-palvelu
eOppiva on valtionhallinnon yhteinen oppimisalusta. eOppiva-konseptin taustalla on valtiovarainministeriön asettama hanke Yhteinen e-oppiminen valtionhallinnossa. Se on rahoitettu hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut-kärkihankkeesta. eOppivassa on kursseja, jotka on suunnattu vain valtionhallinnon työntekijöille, mutta siellä on myös kaikille avoimet kurssit osio, jonka materiaalit ovat täysin avoimia eivätkä vaadi kirjautumista. Linkki avoimiin sisältöihin alla:
https://www.eoppiva.fi/kokoelmat/kaikille-avoimet-koulutukset/

Palveluita on varmasti monia muitakin ja otamme mielellämme vastaan vinkkejä avoimista ja laadukkaista oppisisällöistä.

Kurssimateriaalien etsivän opintopiirin ohjaajan on hyvä huomata että materiaaleja löytyy avoimena, ilmaisena ja maksullisena:

Avoimet oppimateriaalit (engl. OER, Open Education Resources) ovat digitaalisia tai muita opetukseen, kasvatukseen tai oppimiseen kohdennettuja materiaaleja, jotka on lisensoitu avoimella lisenssillä. Avoin lisenssi antaa muille oikeuden maksuttomaan pääsyyn, käyttöön, muokkaukseen ja uudelleen jakamiseen olemattomin tai vähin rajoituksin. Avoimet oppimateriaalit sopivat parhaiten opintopiirikäyttöön.

Verkosta löytyy paljon materiaaleja, jotka ovat ilmaisia, mutta eivät avoimia. Näitä materiaaleja saa käyttää vapaasti opiskeluun, joskaan niitä ei saa muokata. Tällaisten kurssin laatu on usein varsin hyvä, mutta riskinä on, että ne eivät ole aina / pitkään saatavilla. Ne saatetaan poistaa tai viedä maksumuurin taakse.

Maksulliset kurssit perivät lisenssimaksuja ja/ tai osallistumismaksuja materiaaleista ja kursseista, siksi niiden käyttöä ei suositella opintopiireissä. Opintopiirien tulisi olla aina kaikille avoimia ja maksuttomia, jotta säilytämme matalan kynnyksen opiskelun aloittamisessa. Kirjastoilla saattaa kuitenkin olla käyttölisenssejä joihinkin maksullisiin materiaaleihin, joita ne tarjoavat omille asiakkailleen. Tarkista tilanne omasta lähikirjastostasi. Mikäli materiaalin käyttö onnistuu kirjastokortilla, voi materiaalia käyttää myös opintopiirissä. Tällöin materiaalit / kurssit eivät kuitenkaan tule näkyviin P2PU-kurssitietokantaan.

3. Luo oma kurssi alusta alkaen

Jos et löydä valmista kurssia, voit myös luoda sen alusta asti itse käyttäen esimerkiksi P2PU: tarjoamaa avoimen lähdekoodin työkalua kurssien rakentamiseen: https://howto.p2pu.org/

Ohjeet
https://info.p2pu.org/2019/05/16/creating-an-open-course-with-p2pu/

Yhteenvetona voidaan todeta että opintopiirien ohjaajat voivat vapaasti käyttää mitä tahansa oppimateriaaleja (verkkokurssi, kirja, video, tietokanta jne.) opintopiireihin, kunhan

 1. heillä on lupa käyttää resursseja,
 2. pääsy osallistujille on ilmainen ja
 3. materiaali on osallistujille helposti saatavilla

Mistä tunnistat hyvän kurssin tai materiaalin?

Opintopiirin materiaalia valittaessa on hyvä kiinnittää huomiota materiaalin avoimuuteen, luotettavuuteen, teknisiin ominaisuuksiin sekä materiaalin sisältöön. Seuraavaksi listaamme muutamia kysymyksiä, joita kannattaa pohtia materiaalia valittaessa tai uutta materiaalia kehitettäessä. 

Hyvän materiaalin lähtökohdat:

 • Kurssille on avoin pääsy (avoin lisenssi). 
 • Kurssi on ilmainen.
 • Kurssi on helppokäyttöinen ja selkeä.
 • Kurssi on luotettava.

Materiaalien luotettavuutta voi arvioida seuraavien kysymysten avulla:

 • Kuka on kurssin tekijä/julkaisija? Onko hän asiantuntija?
 • Onko kurssin taustalla tunnettu toimija / organisaatio?
 • Pohjautuuko kurssin sisältö tutkittuun tietoon vai uskomuksiin?
 • Löytyykö materiaalista lähteet ja lähdeluettelo?
 • Miksi kurssi on tehty? Onko tarkoitus tiedotus tai opetus (ei myynti ja mainostaminen)?
 • Onko kurssi kielellisesti oikeaoppista?
 • Onko kurssi ajantasainen, onko tietoa päivitetty?
 • Ovatko sivut pysyvät, onko domain uskottava?
 • Tekninen luotettavuus eli toimiiko linkit, osoitteet, jne?

Nämä tekniset ominaisuudet kannattaa huomioida myös: 

 • Materiaaliin / kurssiin ei tarvita sisäänkirjautumista
 • Toimii myös hitaalla internet-yhteydellä
 • On ladattavissa omalle laitteelle / saatavana offline-tilassa
 • Mobiiliystävällinen

Huomioitavaa materiaalin sisältöä arvioitaessa: 

 • Tarkista sisältääkö materiaali kuvauksen sisällöstä ja kurssivaatimuksista (jos sellaisia on). Kuvauksesta tulisi käydä ilmi oppimistavoiteet, osallistumiseen vaadittava taitotaso sekä opiskeluun tarvittavat laitteet.
 • Mieti onko opinnot suoritettavissa 3-8 viikossa, oman opintopiirisi aikataulun mukaisesti. Jos valitsemallasi kurssilla on aloitus- ja lopetuspäivämäärä, on selvitettävä, sopiiko se opintopiirisi aikatauluun.
 • Pohdi onko materiaali jaettavissa helposti osioihin opintopiirin aikataulun mukaan.
 • Tarkista onko materiaali muokattavissa ja käytävissä läpi eri järjestyksissä, tai vaikka osioita väliin jättäen.

Hyvä, jos kurssi/materiaali edellisten lisäksi

 • Sisältää jo valmiiksi keskusteluideoita, tehtäviä, harjoituksia ja ryhmäaktivointeja.
 • Sisältää vaihtelevasti tekstiä, puhetta, kuvaa, videoita, harjoituksia, esimerkkejä jne.
 • Ohjaa lisätiedon äärelle.

Olen valinnut kurssin, mitä sitten?

Kun olet valinnut omaan opintopiiriisi sopivan materiaalin, on aika pohtia käytännön toteutusta. Mieti miten työläs kurssi on ja kuinka paljon ajallista sitoutumista se vaatii viikkotasolla tai koko opintopiirin aikana. Aika-arvio on hyvä viestiä osallistujille ilmoittautumisvaiheessa tai viimeistään ensimmäisellä tapaamiskerralla, jotta jokainen osallistuja pystyy varaamaan riittävästi aikaa opiskeluun.

Tarkista myös kurssin sisällöstä / materiaalista edellyttääkö materiaalin opiskelu jotain lisäohjelmistoja tai tarvikkeita tietokoneen, web-selaimen ja tekstinkäsittelyohjelman lisäksi? Jos huomaat, että näitä tarvitaan, mieti onko sinulla tai opintopiirin osallistujilla näitä käytettävissä tai helposti saatavissa. Pohdi miten viestit näistä ilmoittautumisen yhteydessä tai viimeistään ensimmäisellä tapaamiskerralla.

Mieti myös alustava rakenne opintopiirillesi, montako tapaamiskertaa tarvitaan, kuinka pitkä on yksi tapaamiskerta? Rakennetta voi muokata myöhemminkin yhdessä opintopiiriläisten kanssa, jos huomaatte, että alkuperäinen suunnitelma ei toimi. Muista jättää jokaiseen tapaamiskertaan riittävästi aikaa keskusteluun ja yhdessä oivaltamiseen.

Tee suunnitelma myös siitä miten aiot valitsemaasi materiaalia käyttää. Onko opintopiiritapaamisella tarkoitus tehdä tehtäviä, luetaanko tekstiä, katsotaanko videoita vai miten materiaalia käytetään. Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta vaan jokainen ohjaaja tekee omat valinnat materiaalin perusteella sekä opintopiiriläisten toiveiden mukaan.

Lopuksi kannattaa muistaa, että mikään kurssi ei ole täydellinen. Voit vaan yrittää löytää parhaan mahdollisen materiaalin opintopiirisi tarpeisiin. Muista, että voit myös yhdistellä eri kursseja ja tehdä muokkauksia, jotta kurssi vastaisi paremmin omia tarpeita.

Esimerkki: Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssin harjoitus

Pohdi sitten hetki valitsemasi kurssin luotettavuutta opiskelu-osiossa esitettyjen kysymysten kautta. Onko löytämäsi kurssi sellainen, että voit lähteä tarjoamaan sitä opintopiirinä? Mieti sitten miten jakaisit kurssin osiin? Millaisia kokonaisuuksia kurssiin sisältyy? Montako tapaamiskertaa kurssin suorittaminen vaatii? Mikä on yhden opintopiiritapaamisen kesto?

Jaa havaintosi muille opintopiirin opiskelijoille. Keskustellaan kurssien toteutuksista yhdessä.

Lopetus

Yhteisessä lopetuksessa koostetaan tapaamiskerran ajatukset ja oivallukset yhteen, kerrataan mitä on sovittu seuraavasta tapaamisesta ja mahdollisista kotitehtävistä. 

Kannusta osallistujia kertomaan vapaasti mikä oli heille merkityksellistä tietoa tällä tapaamiskerralla, millaisia oivalluksia syntyi tai yllättikö joku asia tällä kertaa erityisesti. Voit myös pyytää opintopiiriltä toiveita seuraavaan kertaa varten, ideoita aktivointimenetelmiksi tai keskustelunavaajiksi. Muista, että oikeita ja vääriä vastauksia ei ole, sillä jokaisen oppimiskokemus on erilainen.

Esimerkki: Opintopiirin ohjaamisen ABC -kurssin harjoitus

Kerroimme kukin mitä jäi päällimmäisenä mieleen tästä tapaamiskerrasta ja mitä osallistujat toivoivat seuraavalta tapaamiskerralta? Kun yksi oli jakanut omat ajatuksensa, hän jakoi puheenvuoron sellaiselle, joka ei vielä ollut saanut kertoa omia näkemyksiään.

Esimerkki: Kotitehtävä

Kolmannen kerran jälkeen on hyvä suunnata katsetta kohti oman opintopiirin aloittamista. Seuraava tapaamiskerta eli: Eväitä opintopiirin ohjaamiseen, käytetään kokonaan opintopiirin käytännön asioihin perehtymiseen.

Kotitehtävänä osallistujilla oli pohtia tunnistavatko he tällä hetkellä tekijöitä, jotka estävät heitä aloittamasta omaa opintopiiriä? Osallistujat tunnistivat erilaisia tunteita (jännittää, epävarma, ujostuttaa), jotain tietoja / taitoja, joita kokivat vielä puuttuvan tai materiaaliin liittyviä seikkoja (en tiedä mikä aihe kiinnostaa, en ole löytänyt sopivaa materiaalia), jne. Keskustelussa ei ollut olemassa oikeita vastauksia, joten osallistujat kertoivat vapaasti mitä on mielessäsi. Käytimme näitä pohdintoja viimeisen tapaamiskerran sisällön muokkaamiseen.

Käytimme vastaamiseen Answergarden-työkalua (https://answergarden.ch/). Taulu oli valmisteltu etukäteen, osallistujien ei tarvinnut kirjautua ja tauluun pystyi vastaamaan nimettömänä. Huomattavaa että vastausteksti on rajoitettu 40:een merkkiin. Vastauksia voi toki kirjoittaa useita.

Palaute
Kuten aina, palautetta kannattaa kerätä myös tästä tapaamiskerrasta. Palautetta voi kerätä myös materiaalista tai ohjauksesta tai muusta opintopiireihin liittyvästä aiheesta. Palautteen voi kerätä suullisesti, kirjallisesti tai käyttäen jotain työkalua (esim. Padlet, Mentimeter, tms).