Piirroskuva viidestä ihmisestä. Kaksi puhuu videopuhelua keskenään ja kolme tekee ryhmätyötä.

Teema 1: Digi ja pedagogiikka

Tervetuloa Digi ja pedagogiikka -teemaan!

Digitaalisuus on työkalu, jota hyödynnämme osana pedagogista toimintaamme. Mitä paremmin olemme sen käytön suunnitelleet, sitä huomaamattomampi se on. 

Digipedagogiikkaa tarvitaan sekä luokkahuonetilanteissa että verkkokokonaisuuksissa. Toisaalta tarvitaan myös pedagogisia päätöksiä miten ja mihin aineistot kootaan – oppimisympäristöihin, kuten teamsiin, google classroomiin, padlettiin tai mikä tahansa se kurssin kotipesä onkaan. Opetuksen digipedagoginen muotoilu helpottaa sekä opiskelijan että opettajan arkea, varmistaa tasapuoliset mahdollisuudet ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia. 

Tämän teeman pääkouluttajana on Virpi Soini.

Osion tavoitteena on

 • lisätä ymmärrystä mistä laadukas digipedagogiikka muodostuu
 • tutustua mielekkään oppimisen kriteereihin
 • muodostaa käsitys miten laatu näkyy (verkko-)opetuksessa
 • tutustua erilaisiin opetuksen muotoilun hyviin käytänteisiin

Aineistona sinulla on tässä osassa Virpin luentovideot, jotka katsovat teemaa opettajan näkökulmasta. Näiden lisäksi toivomme että tutustut lukiolaisten ajatuksiin hybridiopetuksesta ja korkeakoulu-opiskelijoiden kokemuksista saavutettavasta opetuksesta. 

Mikäli tämä osa-alue on sellainen, johon haluat keskittyä enemmän ja käyttää oman työsi kehittämiseen, voit tutustua syventäviin aineistoihin tarkemmin. Valitse niistä itsellesi parhaimmat.

Oikein mukavia oppimisen hetkiä!

Aloitustehtävä

Haastattelimme kahta lukiolaista digitaalisuudesta ja oppimisesta. Voit valita kuunteletko molemmat vai vain toisen.

Avaa video uuteen välilehteen

Millaisia ajatuksia opiskelijoiden ajatukset sinussa herättävät? Vastaako oma näkemyksesi heidän ajatuksiaan ja kokemuksiaan?

Kaikille yhteiset asiantuntijapuheenvuorot

Mistä muodostuu laadukas digipedagogiikka opettajan näkökulmasta

Virpi Soini

Voit avata videon myös uuteen välilehteen.

Miten liikkeelle suunnittelun kanssa – rakenteet, menetelmät, hyvät käytänteet

Virpi Soini

Voit avata videon myös uuteen välilehteen.

Palautettava tehtävä

Palautuspäivä 20.2.2023.

Valmistautuminen tehtävään

 1. Muotoiluoppaat – tutustu seuraaviin muotoiluoppaisiin
 2. Jos et vielä ole katsonut ennakkotehtävänä ollutta lukiolaisen haastattelua, katso toinen niistä.
 3. Video: Malin ja lukivaikeus
Voit katsoa koko videon, mutta erityisesti kohdasta 5:16 eteenpäin. Videossa on suomen- ja englanninkielinen tekstitys. Voit avata videon myös uuteen välilehteen.

Pohdi ja kokoa ajatukset seuraavaan kysymykseen

Millaisia asioita tulisi huomioida fyysisessä ja digitaalisessa oppimisympäristöissä sekä aineistoissa, jotta opettajan ja opiskelijan toiminta olisi mahdollisimman sujuvaa erilaisissa opetustilanteissa?

Esimerkiksi: opettaja haluaa käyttää KAHOOTtia luokkatilanteessa – mitä pitää huomioida opettajan näkökulmasta ja opiskelijan näkökulmasta?

Voit valita muutaman erilaisen tilanteen.

Kirjaa ajatuksesi taulukkoon, mindmappiin, miroon tms. Jaa koosteesi 20.2.2023 mennessä Kaisalle tai Virpille:

Syventävät aineistot

Tähän osioon olemme koonneet aineistoja, joihin voit tutustua, mikäli haluat kiinnittää omassa työssäsi huomiota erityisesti tähän osa-alueeseen.

Asiantuntijapuheenvuoroja

Opettajien kertomana, miten he hybridiopetusta suunnittelevat

Lisäluettavaa


Jos keskityt oman työsi kehittämisessä tähän osioon, voit esimerkiksi

 • hyödyntää suunnitteluoppaita jonkun uuden kokonaisuuden suunnittelun tukena
 • hyödyntää suunnitteluoppaita jonkun olemassa olevan kokonaisuuden uudelleen muotoilussa (voit valita vaikka osan kurssista ja sen toteutuksesta)
 • suunnitella miten huomioit oppijan haasteita seuraavassa kokonaisuuden toteutuksessa
 • kokeilla ja raportoida jonkin hybridikokeilun

Nämä ovat siis vain esimerkkejä mitä voisit tehdä. Tavoitteena on, että kehitystyö edistää omaa työtäsi, ja pystyt sen tekemään tällä hetkellä käytössä olevilla resursseilla.

Koulutuksen sisällysluettelo

Johdanto
Teema 1: Digi ja pedagogiikka
Teema 2: Osallisuus ja hyvinvointi
Teema 3: Teknologia
Teema 4: Analytiikka ja data arvioinnin tukena
Teema 5: Nopeasti kehittyvä toimintaympäristö
Yhteystiedot

Lisätietoja