Piirroskuva viidestä ihmisestä. Kaksi puhuu videopuhelua keskenään ja kolme tekee ryhmätyötä.

Teema 4: Aineistot

Tässä jaksossa jatkamme tietosuojan ja opetusaineistojen parissa. Saimme mukavasti kysymyksiä ja kommentteja Matti Kähkösen tietosuoja-luennon pohjalta. Aineistosta löydät videon, jossa Matti vastaa näihin kysymyksiin. Tietosuoja ja tietoturva sinänsä ovat valtavan suuria kokonaisuuksia ja sen tärkein asia on ymmärtää, mitä voin ja pitää tehdä omassa työssä, jotta tietoturva ei lähtökohtaisesti vaarannu. Tärkeää on tietenkin myös varmistaa, että opiskelijoilla on tarvittavat tiedot tietosuojasta ja osaisivat toimia omassa arjessaan tietoturvallisesti ja ottaen oman ja muiden tietosuojan huomioon. 

Opetusaineistojen osalta tällä kertaa Timo puhuu avointen oppimateriaalien kirjastosta sekä videoiden ja podcastien käytöstä opetuksessa. Avointen oppimateriaalien kirjastosta löytyy erilaisia jaettuja aineistoja. Sinne tulisi julkaista kaikki eri hankkeissa tuotetut aineistot, joten hissukseen tulemme saamaan sinne laajan kokonaisuuden edelleen hyödynnettäväksi. Kirjasto toimii myös rajapinnalla Finnan kanssa, joten siellä oleva aineisto löytyy myös Finnan hakutoiminnoilla. 

Tekstittämiseen jokaisella on vähän erilaisia välineitä, mutta syventävistä aineistoista löydät muutaman vinkin, joita eOppimiskeskuksessa käytetään. 

Kaikkeen materiaalintuotantoon liittyy aina tekijänoikeudet. Otimme tähän kevyen kertauksen niihin, mutta jos sinulla on kysymyksiä tekijänoikeuksiin liittyen, ole yhteydessä Kaisaan. eOppimiskeskuksessa on käynnissä oppimateriaaleihin liittyvä hanke, jonka puitteissa asiaa voidaan selvittää. 

Tämän jälkeen alammekin olla jo loppusuoralla ja edessä on vielä ajatuksia muuttuvasta toimintaympäristöstä ja oman työn kehittämiseen liittyvän raportoinnin viimeistely. 

Virtaa vielä tähän loppumatkaan!

Tehtävät

Tässä jaksossa tehtävien pääpaino on oman työn kehittämisessä.

1 ) Kertaus tekijänoikeuksiin

Katso Tarmo Toikkasen esitys tekijänoikeuksista. Voit poimia rusinat pullasta omaan työhösi.

2) Oman työn kehittäminen – palautuspäivä 21.12.2022

Olemme nyt tutustuneet

 • digipedagogiikan muotoilun perusteisiin,
 • opiskeliljoiden haasteisiin,
 • erilaisiin muotoiluoppaisiin,
 • Universal Design for Learning -viitekehykseen,
 • muutamiin koulutukseen soveltuviin verkkopalveluihin,
 • opetusteknologiaan, tietoturvaan ja tietosuojaan ,
 • oppimisanalytiikkaan ja
 • aoe.fi-palveluun, sisällöntuotannon välineisiin ja tekijänoikeuksiin

Nyt olisi aika viimeistellä oma kehitystehtäväsi. Jos olet jo ehtinyt hyödyntää kurssin sisältöjä omassa opetuksessasi, kerro meille miten. Jos olet saanut eväitä tulevaan kehittämistyöhösi, kerro mitä olet tekemässä ja miten hyödynnät kurssin sisältöjä siihen. Voit koota ajatuksesi raportin muotoon, tai tehdä podcastin tai videon, tai piirtää kuvan – muoto on vapaa. Palauta koontisi Timolle 21.12.2022 mennessä ([email protected]). Mikäli sinulla on aikataulullisia haasteita, ota yhteyttä Timoon mahdollisimman pian.

Tämän osion syventäviin aineistoihin olemme koonneet paketin sisällöntuontannosta. Voit hyödyntää näitäkin sisältöjä kehitystyössäsi.

Syventävät aineistot

Tähän osioon olemme koonneet aineistoja, joihin voit tutustua, mikäli haluat kiinnittää omassa työssäsi huomiota erityisesti tähän osa-alueeseen.

Podcastit ja video – tekstittäminen

 • Yleisohjeistus miten tekstitys tehdään.
 • Videoita voit tekstittää suoraan jakelupalveluissa kuten Youtubessa.
 • Kaisa käyttää tekstittämiseen sonix.ai-nimistä maksullista palvelua. Palvelun etuna on syntyvät aikaleimat sekä mahdollisuus myös tarvittaessa polttaa tekstitys suoraan videoon kiinni.
 • Joskus on helpompi tehdä tekstivastine. Word on nykyään jo erinomainen työväline litterointiin. Otat Wordistä voite-to-text -toiminnon päälle ja soitat toisesta laitteesta litteroitavan ääniraidan. Tämän jälkeen teet tarvittavat korjaukset tekstiin.
 • Laajempiin kokonaisuuksiin voi ostaa myös tekstityspalvelua. Esimerkiksi Spoken tarjoaa tälläisiä palveluita. Kannattaa tehdä vertailua hinnoista ja toimitusajoista.

Sisällöntuotanto ja laatu

Tekijänoikeudet


Jos keskityt omassa kehitystyössäsi tähän osa-alueeseen, voit esimerkiksi

 • pohtia miten kehittäisit opetusaineistoasi, voit käytää apuna laatukriteerejä tai käsikirjaa
 • selvittää onko koulussasi jo käytössä omat käytännöt miten creative commons -lisensoitavaa aineistoa varten tehdään esimerkiksi sopimuksia.

Nämä ovat siis vain esimerkkejä mitä voisit tehdä. Tavoitteena on, että kehitystyö edistää omaa työtäsi, ja pystyt sen tekemään tällä hetkellä käytössä olevilla resursseilla.

Koulutuksen sisällysluettelo

Johdanto
Teema 1: Digi ja pedagogiikka
Teema 2: Osallisuus ja hyvinvointi
Teema 3: Teknologia
Teema 4: Analytiikka ja data arvioinnin tukena
Teema 5: Nopeasti kehittyvä toimintaympäristö
Yhteystiedot

Lisätietoja