Datataitava oppilaitos

Datataitava oppilaitos

Kaipaatko syvempää ymmärrystä datan käytöstä oppilaitosmaailmassa? Mitä data- ja alustataloudesta tulisi ymmärtää ja mikä niiden rooli on oppilaitoksissa? Tule osaksi tulevaisuuden tiedonhallinnan muutosta ja sukella reilun datatalouden maailmaan Datataitava oppilaitos -opintopiirissä!


Datataitava oppilaitos on Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta, jossa käsitellään reilua datataloutta oppilaitosmaailmassa. Tarjoamme opintopiirimuotoisia koulutuksia, joissa käsitellään muun muassa reilun datatalouden käsitettä ja termistöä, alustataloutta oppilaitosmaailmassa sekä datan siirrettävyyttä ja hallittavuutta oppilaitosten ja oppijoiden näkökulmasta.


Opintopiirit perustuvat Sitran julkaisemiin Reilu datatalous -kursseihin ja valittuun lisämateriaaliin. Asiantuntijapuheenvuorot syventävät kurssisisältöä ja auttavat sinua soveltamaan datataloutta oppilaitosmaailmassa.

Opintopiirin jälkeen saat mukaasi kattavan materiaalikoosteen reilusta datataloudesta oppilaitosmaailmassa. Voit palata materiaalikoosteeseen jälkikäteen ja hyödyntää sitä jakaessasi oppimaasi muille.


Koulutus on suunnattu sinulle, joka toimit kehittäjäopettajana, opetusteknologiavastaavana, opetuksen ekosysteemien kehittäjänä tai hallinnossa ja olet kiinnostunut syventämään osaamistasi datataloudesta.

Opintopiirit on suunnattu esisijaisesti ammatillisen koulutuksen sekä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja vapaan sivistystyön edustajille.


Opintopiirin tapaamiset alkavat tammikuussa 2024.

Tapaamiset järjestetään verkossa maanantaisin kello 13–15.


Liity mukaan tulevaisuuden tiedonhallinnan edelläkävijöihin ilmoittautumalla Datataitava oppilaitos -opintopiiriin! Saat ainutlaatuisen tilaisuuden oppia, keskustella ja vaikuttaa datan oikeudenmukaiseen käyttöön oppilaitosmaailmassa.

Yhdessä voimme tehdä datataitavampia oppilaitoksia.

Datataitava oppilaitos on osallistujalle maksutonta, Opetushallituksen rahoittamaa opetustoimen henkilöstökoulutusta.


Datataitava oppilaitos -opintopiiri

Tarkempia tietoja tapaamisten sisällöistä luvassa pian. Alustavaa opintopiirirunkoa näet alla:

1. opintopiiritapaaminen 22.1.2024

Mitä datatalous on ja mitä se merkitsee oppilaitosympäristössä?

Miten datatalouden säädökset vaikuttavat oppilaitosympäristössä käytettyihin digitaalisiin palveluihin ja niiden tarjoajiin?

2. opintopiiritapaaminen 29.1.2024

Miten digipalveluiden toiminnan läpinäkyvyyden lisääntyminen vaikuttaa palveluiden käyttöön oppilaitoksissa?

3. opintopiiritapaaminen 5.2.2024

Datatalouden uudet säännöt vahvistavat käyttäjien vapautta valita digipalvelunsa – myös oppilaitoksissa?

4. opintopiiritapaaminen 12.2.2024

Mitä on reilu datatalous oppilaitosmaailmassa – yhteenveto.

Lisätietoja