Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeen logo

AVO-opisto

Osahankkeen tavoite on kannustaa yhteiskunnan eri toimijoita sisältöjen ja tiedon jakamiseen. Tiedon jakamiseen liittyy tiedon julkisuuden lisäksi myös tiedon avoimuus, eli tiedon jatkokäsittelyn, muokkauksen, yhdistelyn ja jalostamisen mahdollistaminen tekijänoikeudellisesti ja teknisesti. Osahankkeen tavoitteena on myös avoimien sisältöjen ja sovellusten laadukkaan toimintatavan kehittäminen. AVO-opisto kehittää toimintamalleja ja työkaluja yhteisölliseen työskentelytapaan.

Kohderyhmä

Hankkeen toiminta kohdistuu useisiin kohderyhmiin. Osahankkeen erityiset kohderyhmät

 • Opetussektorilla koulutusta ja tiedotusta kohdistetaan kaikkien kouluasteiden opettajiin, ICT-ylläpitoon ja päättäjiin.
 • Julkishallinnon puolella tiedotusta, opastusta ja hyvien esimerkkien nostamista tehdään sekä kunnan että valtion tasolla. Eri julkishallinnon virastoista erityisesti kirjastot ovat kohteena. Kaikki kansalaisia hyödyttävän sisällön tuottajat ovat myös kohderyhmää.
 • Hankkeen muiden toimijoiden sisällöntuotantoa ja toimintakulttuuria pyritään pitämään mahdollisimman avoimena tarjoamalla tietoa, ohjeita, hyviä käytäntöjä ja tarvittaessa koulutusta avoimeen toimintaan liittyen.

Tehtävä

 • Hankkeen sisäisen sisällöntuotannon tukeminen
 • Creative Commons -sivuston toiminta
 • Tekijänoikeustiedotusta opettajille
 • Oppimateriaalin yhteistuotanto
 • VALO-ohjelmistojen hankkimisen tukiverkosto
 • Opettajat verkostoissa
 • Laadun kehittäminen ja laatutoiminta
 • Avoimen koodin Pyramus -oppilashallinto ja koulutussuunnittelutyökalulle kehittäjä- ja käyttäjäyhteisön luominen