Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeen logo

Nettikansa

Nettikansa-osahankkeessa etsitään, kokeillaan ja mallinnetaan verkon mahdollistamia osallisuutta edistäviä toimintamalleja yhteiskunnallisten asioiden käsittelyssä.

Osahankkeen keskeisenä toimintainstrumenttina toimii aktiivisiia edelläkävijöitä kokoava Open Knowledge Foundation Finland -verkosto. Verkoston jäseniä yhdistää usko uusiin toimintatapoihin ja erilaiset ideat siitä, miten avoimen tiedon ja verkon avulla voidaan kehittää yhteisten asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa. Verkosto toimii oppimisverkostona, jossa sen jäsenet yhdessä hakevat uusia toimintamalleja.

Tämä luonteeltaan edelläkävijöiden ja kehittäjien verkosto käynnistettiin nyt jo päättyneen AVO1-hankkeen aikana nimellä Nettiajan yhteiskunnan verkosto. AVO2-hankkeessa Nettikansa osion toimilla tuetaan avoimemman verkostoimaisen toimintakulttuurin leviämistä laajemmalle yleisölle niin, että nyt vielä uudet toimintamallit muuttuvat ajan myötä tavanomaisiksi hyviksi käytännöiksi.

Toimintamalleista poimitaan pilotteja, joilla on selkeä idea ja tarve. Pilotit toteutetaan yhteistyössä kumppaniorganisaatioiden (esim. kunnat, järjestöt, koulutuslaitokset) kanssa.

Pilottien kautta testatut toimintamallit jalostetaan sisällöiksi internetkoordinoinnin opintokokonaisuuteen. Opintokokonaisuuden toteutuksen yhteydessä kehitetään etäosallistumisen ja vertaisoppimisen menetelmiä, jotka soveltuvat erityisen hyvin työn ohessa oppimiseen ja täydennyskoulutukseen.

Kohderyhminä toimivat eri kuntien ja valtion virkamiehet, hanketoimijat, järjestöaktiivit sekä muut ruohonjuuritason aktivistit. Osahankkeen koordinoinnista vastaa Otavan Opisto. Toteutus tehdään Otavan Opiston, Jyväskylän yliopiston, Kansalaisfoorumin ja Hämeen kesäyliopiston kanssa yhteistyössä.