Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin -hankkeen logo

3DM – Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt

Kolmiulotteiset ja mobiilit osallistumisympäristöt -osahankkeessa toteutetaan oppimisympäristöjä, joissa voidaan toimia ja oppia uusien teknologioiden avulla. Tutkitaan virtuaalimaailmojen, lisätyn todellisuuden sekä mobiililaitteiden mahdollisuuksia oppimisen ja osallistumisen tukena. Pilottien kohteena mm. hyvinvointiala, erityisoppijat.

3dm

Lisätietoja