Merkittävä oppimisen teko

Parhaat suomalaiset digitaaliset oppimisratkaisut 2021

Parhaat suomalaiset digitaaliset oppimisratkaisut esittäytyvät eEemeli-webinaarisarjassa syksyllä 2021. Tutustu webinaarisarjaan ja ilmoittaudu mukaan >>

Oppimisen ekosysteemi

Crazy Town Oy:n työn ja oppimisen ekosysteemi (Powered by Skillhive)

Tuotesarja: etä- ja hybridimallit opetuksessa

eMathStudio, Four Ferries

Merkittävä oppimisen teko

LUMA-etäkoulu, CGI

Suomen parhaat oppimisratkaisut palkittu eEemeli-palkinnolla >>

Oppimisen ala on joutunut viimeisen vuoden aikana ennennäkemättömään mullistukseen. Samalla opetuksen ammattilaiset ovat venyneet uskomattomiin suorituksiin.

eEemeli 2021 -kilpailun Merkittävä oppimisen teko -sarja nostaa esiin näitä upeita tekoja vuoden varrelta. Sarjan voittaja valittiin yleisöäänestyksellä, joka oli käynnissä 1.3.-31.3.2021.

Yleisöäänestyksessä oli mukana seitsemän ehdokasta:

Sarjan voittajaksi nousi CGI:n LUMA-etäkoulu peräti 49 %:n äänisaaliilla. Onnea voittajalle!

Merkittävät oppimisen teot

Badgeverse

Badgeverse on osaamisen tunnistamisen ikuisesti kasvava universumi. Pelillisen oppimisympäristön kohderyhmää ovat erityistä tukea tarvitsevat ja suuntaa hakevat nuoret sekä maahanmuuttajat. Jyränkölän Mediapaja ja maahanmuuttajaopetus siirtyivät koronapandemian myötä etään. Tämä verkkopohjainen, perinteistä oppimista ja arviointia rikkova malli mahdollistaa oppimisen ja oman itsensä kehittämisen ja ylittämisen myös etäaikana.

Kohderyhmä: Aikuiset nuoret sekä maahanmuuttajat.

Oppimisen avaruus: https://sites.google.com/view/badgeverse/etusivu

Kehittäjät blogissa: https://tieke.fi/badgeverse-vapaan-sivistystyon-villikortti/

Etäkoulu.fi

Avasimme perjantaina 13.3. Etäkoulu.fi -palvelun helpottamaan etäopetukseen siirtymistä koronapandemian aikana. Etäkoulu.fi-sivuston kautta oppilaitokset saivat Vuolearning-oppimisympäristön ilmaiseksi käyttöönsä. Muutamassa viikossa palveluun rekisteröityi yli 5500 käyttäjää, jotka loivat yli 650 verkkokoulutusta.

Palvelun avaaminen uudella toimintamallilla toteutettiin päivässä, ja kevään aikana järjestimme myös tukimateriaaleja sekä avoimia koulutuksia käytön tueksi. Tarjosimme etäkoululaisille myös laadukkaan käyttäjätuen.

Käyttäjät antoivat kyselyssä palvelulle arvosanan 4,6/5.

Kohderyhmä: Etäkoulu.fi oli kohdistettu oppilaitoksille, sekä lasten ja nuorten harrastustoiminnan tueksi. Etäkoululla oli eniten käyttäjiä peruskouluissa, opistoissa ja ammattikouluissa.

Sivusto: https://www.etakoulu.fi ja https://www.vuolearning.com/fi/blog/kokemuksia-etakoulusta-ja-vuolearning-oppimisymparistosta-etakoulu-fi-kampanjan-tulokset

Kaikki kuvaa: tekijänoikeustutoriaalit

Kaikkikuvaa.fi on OKM:n rahoittama ja tuotantoyhtiö Amazementin toteuttama elokuvakasvatussivusto, joka opettaa lapsille ja nuorille elokuvien tekemistä helposti ja hauskasti videotutoriaalien avulla.

Viimeisin, vuoden ajan työstetty, 4.2.2021 julkaistu videotutoriaalikokonaisuus toimii audiovisuaalisena viidakkoveitsenä tekijänoikeuksien ja kuvauslupa-asioiden monimutkaisessa ryteikössä.

Aihetta lähestytään kouluikäisten näkökulmasta viihdyttävällä, mutta asiapitoisella, elokuvallisella otteella. Noin 40-minuuttisen kaksiosaisen videon lisäksi pakettiin kuuluu myös oheismateriaalia.

Kohderyhmä: Audiovisualisoituvassa yhteiskunnassamme videoita kuvataan jatkuvasti. Siksi jokaisen on tärkeää tietää tekijänoikeuksista. Tietoa on tarjolla netissä, mutta hajanaisesti ja usein kuivasti esitettynä. Mukaansatempaava videotutoriaalimme on lääke tähän.

Oppimateriaali on suunnattu nuorille, erityisesti yläkoulu- ja lukioikäisille. Mediataitojen merkitystä korostetaan enenevissä määrin opetussuunnitelmissa – materiaalimme on ilmaiseksi opettajien ja kasvattajien käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin. Videot on toteutettu niin, että nuoret voivat tutustua niihin myös omatoimisesti.

Sivusto: http://kaikkikuvaa.fi/tutoriaalit/tekijanoikeudet/

Lukulumon esiopetus- ja kouluversion avaaminen kaikkien saataville

Lukulumosta löydät satoja laadukkaita kirjoja digitaalisessa muodossa. Kirjoja voi lukea, kuunnella ja katsella – kaikki kirjat on luettu suomeksi ääneen. Osa kirjoista on käännetty usealle eri kielelle – Lukulumon avulla voit kuunnella tarinoita yli 50 eri kielellä! Lukulumo on saatavilla iOS- ja Android-sovelluksena sekä selaimen kautta.

Kohderyhmä: Alakoulut

Sivusto: https://app.lukulumo.fi/ ja https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo-alakoulu/

LUMA-etäkoulu

Pyöreä merkki, jossa teksti: Paras suomalainen digitaalinen oppimisratkaisu, Merkittävä oppimisen teko, Voittaja, 2021.

Loimme CGI:llä LUMA-etäkoulun poikkeuksellisen COVID19-tilanteen vuoksi keväällä 2020, sillä halusimme tuoda mielekkäitä ja opettavia tehtäviä lapsille, samalla helpottamaan etätyön ja lastenhoidon tasapainottamista. LUMA-etäkoulu kannustaa 7-16-vuotiaita lapsia ja nuoria matematiikan, ympäristöopin, luonnontieteiden ja teknologian opiskeluun. Vanhemmat voivat tehdä tehtäviä kotona lasten kanssa tai niitä voi antaa kotitehtäviksi koulusta. Tehtäviä voi hyödyntää myös osana lähiopetusta. Materiaalit ovat kaikkien avoimesti hyödynnettävissä ilman kirjautumisia ja maksuja.

Kohderyhmä: Materiaalit on suunniteltu noin 7-16-vuotiaille lapsille ja nuorille, mutta kaikki kiinnostuneet voivat osallistua etäkouluun.

Sivusto: https://www.cgi.com/fi/fi/luma-etakoulu

ROBOREEL XR – Kokeilusta konseptiksi, toimintamalliksi ja monistettavaksi oppimisen ekosysteemiksi

Roboreel XR kokeilussa luotiin Kangasala -talon henkilöstökoulutukseen verkkovälitteinen oppimistila, jossa on hyödynnetty 1.) laajennetun todellisuuden, 2.) tekoälyn, 3.) oppimisanalytiikan ja 4.) hiljaisen tiedon ajanmukaisen siirron mahdollisuuksia laajasti.

Koulutussisältöinä hyödynnettiin Kangasala talon henkilöstöesittelyjä, tilojen ja laitteistojen ohjeita sekä Kangasala talossa toimivien ammattilaisten osaamista, joka koottiin hiljaisen tiedon (käytännön osaamisen ja ongelman ratkaisuina) kokoamisena video-ohjeiksi, joita hyödynnettiin sekä mobiilisti että XR lasien (Realwear HMT-1 avulla).

Kohderyhmä: Roboreel XR -hankkeen kohteeksi valittiin Kangasala-talo, joka osallistui aktiivisesti sisältöjen suunnitteluun ja toteutuksen. Kangasala talo on ajanmukainen kulttuurin, demokratian ja oppimisen kokonaisuus, jossa toteutuu laajaa kulttuuri, esitys, kokous, koulutus ja konferenssi- yms. toimintaa. Oppimisen kohteina mm. vaihtuvat työntekijät ja ulkopuoliset tuotantotoimiat ovat haasteellista perehdyttää monimuotoisen tekniikan käyttöön, turvallisuuteen ja muihin perusosaamisen alueisiin. RoboreelXR hankkeessa luotiin toimintamallia ammatillinen perus, täydennys ja lisäkoulutukseen osana yritysyhteistyötä. ”Roboreel XR -kokeilu toteutettiin oppimisympäristöhankkeena Tampereen ammattiopisto Tredun, Kangasala-talon, tuotantoyhtiö Harjula Productionin ja Mobie Group Oy:n yhteistyönä.

Sivustot:

Lisätietoja:

TAINA-tiimitaulukko

TAINA-taulukon kirjaimet tulevat sanoista Tehtävät, Aikataulut, Itsearviointi, Näytä edistyminen ja Arviointi. TAINA soveltuu hyvin etäopetuksen tueksi. Opiskelija tekee taulukkoon joka tehtävästä mini-itsearvioinnin sekä taulukko visualisoi hänen opintopolulla edistymistään. Opettajalle TAINA on ohjauksen väline, sillä opettaja näkee visualisoituna kaikkien tiimien jäsenten edistymisen ja voi auttaa, jos tietyssä tehtävässä on useilla ongelmia tai jos opiskelija ei edisty tehtävissä. TAINAn kautta hoituvat myös kurssin itsearviointi ja ajantasaiset kurssiaikataulut.

Kohderyhmä: Lukio-opiskelu. Soveltuu myös korkeakouluun, tiimissä itseopiskeluun ja yläkouluun.

Sivusto: http://bit.ly/tainataulukko