Kilpailun säännöt

Maailma pelissä – pelit ja pelillisyys avaimina kestävään tulevaisuuteen

Päivitetty: 17.2.2023

Vuoden 2023 Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailussa etsitään laadukkaimpia digitaalisia oppimisratkaisuja teemalla Maailma pelissä – pelit ja pelillisyys avaimina kestävään tulevaisuuteen.

Ilmoittautuminen

Kilpailuun ilmoittaudutaan 16.1.-28.2.2023 täyttämällä ilmoittautumislomake, toimittamalla kilpailutyö arvioitavaksi tarvittavine tunnuksineen sekä maksamalla kilpailun osallistumismaksu.

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa toimivat yritykset sekä organisaatiot ml. yhdistykset ja oppilaitokset, jotka ovat tuottaneet oppimisen palvelun, toimintatavan tai tuotteen. Itse tuote voi olla globaali sovellus. Kilpailuun osallistuvan tuotteen, ratkaisun tai palvelun tulee hyödyntää digitaalisuutta.

Vuosina 2020, 2021 tai 2022 tuotesarjan voittanut tuote tai palvelu, joka on palkittu eEemeli-kiertopalkinnolla, ei voi osallistua kilpailun tuotesarjaan uudelleen ellei se ole olennaisesti uudistunut. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava selvitys uudistuksista. Kolmen vuoden määräajan umpeuduttua tuote voi osallistua tuotesarjaan ilman rajoituksia.

Kilpailuun ilmoittautujan tulee hyväksyä kilpailusäännöt voidakseen osallistua kilpailuun.

Osallistumismaksu

Kilpailun osallistumismaksu on 130 € (alv. 0 %) per kilpailutyö. Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävät yhteisöjäsenet voivat osallistua kilpailuun jäsenhintaan: heidän osallistumismaksunsa on 95 € (alv. 0 %) per kilpailutyö.

Osallistumismaksu laskutetaan helmikuussa 2023. Osallistumismaksu tulee maksaa laskuun kirjattuun eräpäivään mennessä.

Myöhässä saapuneen tai teknisesti toimimattoman työn maksettua osallistumismaksua ei palauteta.

Esittelyaineisto

Raati toivoo saavansa kilpailuun ilmoittautuneista kilpailutöistä 1-2 minuutin mittaisen esittelyvideon. Video tulee toimittaa videotiedostona.

Video tai sen osia voidaan julkaista Suomen eOppimiskeskuksen kanavissa joko itsenäisenä tai osana koostevideota. Videoaineistoa käytetään kilpailun viestintään ja markkinointiin liittyen. Varaamme oikeuden jättää materiaalin Suomen eOppimiskeskus ry:n kanaviin vapaasti katsottavaksi ennalta määräämättömäksi ajaksi. 

Kilpailutyön ilmoittaja vastaa siitä, että videossa näkyy ja kuuluu vain aineistoa, jonka tekijänoikeudet ilmoittaja omistaa tai jonka käytöstä videossa on sovittu tekijänoikeuksien haltijan kanssa.

Mikäli kilpailutyöstä ei voida toimittaa esittelyvideota, toimittakaa lyhyt esittely teille sopivassa muodossa.

Arviointiraati testaa kaikki kilpailuun ilmoitetut ratkaisut. Pyydämme teitä toimittamaan raadille testaamiseen tarvittavat aineistot ja tunnukset ilmoittautumislomakkeella. Ratkaisun tulee olla testattavissa 17.2.2023-1.6.2023. Jos ratkaisu sisältää fyysistä aineistoa, pyytäkää postitusohjeet osoitteesta: [email protected]

Arviointikriteerit

Kilpailun asiantuntijaraati arvioi mm. kilpailutuotteiden teknistä ja pedagogista laatua, kaupallista potentiaalia sekä innovatiivisuutta.

Raati arvioi sekä oppimisen tuotteiden teknistä laatua että toimintamallia tekniikan takana. Keskiössä on vuoden 2023 kilpailun teema: Maailma pelissä – pelit ja pelillisyys avaimina kestävään tulevaisuuteen.

Palkinnot

Kilpailun pääpalkinto on rahapalkinto sekä eEemeli-kiertopalkinto.

Raati voi halutessaan jakaa palkintosumman useamman kilpailuun osallistujan kesken. 

Rahapalkintojen lisäksi raati voi myöntää kunniamainintoja.

Varaamme oikeuden järjestää yleisön suosikki -äänestyksen.

Kilpailun loppukilpailijoille sekä palkituille myönnetään oikeus käyttää digitaalista kilpailubadgea omassa viestinnässään.

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa palkinnot tulorekisteriin. 

Tulosten julkistaminen

Kilpailun tulokset julkistetaan kaikille avoimessa julkistustilaisuudessa keväällä 2023. Tilaisuuden aika ja paikka tarkennetaan kilpailun aikana.  

Kilpailun järjestäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Ilmoittautumislomakkeen kautta lähetetyt kilpailutuotteiden esittelyt ja kilpailutulokset ovat julkisia.

Kilpailun järjestäjät tiedottavat julkisella tiedotteella loppukilpailuun selvinneet kilpailutyöt. Jatkoon pääsystä ilmoitetaan myös organisaatiolle ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Loppukilpailusta karsiutuneille organisaatioille ilmoitetaan karsiutumisesta henkilökohtaisesti sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kilpailun raati varaa oikeuden pyytää lisätietoja ja selvityksiä tuotteisiin ja toimintatapoihin liittyen koko arviointiprosessin ajaksi.

Suomen eOppimiskeskus ry voi keskeyttää, peruuttaa tai siirtää kilpailun perustellusta syystä, mikäli toimintaedellytykset kaikilta tai joltain osin muuttuvat epäedullisiksi. Suomen eOppimiskeskus ry ei ole korvausvelvollinen, mikäli kilpailuun osallistumisesta on aiheutunut osallistujille kustannuksia ennen peruutusta tai keskeytystä.

Kilpailutuotteiden esittely ja markkinointi

Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden esitellä kilpailuun osallistuvia tuotteita, ratkaisuja ja organisaatioita osana kilpailun järjestäjän omaa toimintaa. Lisäksi varaamme oikeuden kutsua kilpailun osallistujia esittelemään toimintaansa erilaisissa oppimisen alan tapahtumissa (mm. ITK-konferenssissa) ja julkaisuissa. Kilpailuun toimitettujen aineistojen esittelyt julkaistaan eOppimiskeskuksen kanavissa.

Kilpailun osallistujan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Kilpailun osallistujat vastaavat itse kilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kustannuksistaan.

Kilpailutyön ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailutyö sisältää vain ilmoittajan omistuksessa tai täydessä hallinnassa olevia, luovutettavia tekijänoikeuksia.

Kilpailutyön ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailutuotetta tai ratkaisua esittelevissä videoissa ja muissa aineistoissa näkyy ja kuuluu vain aineistoa, jonka tekijänoikeudet ilmoittaja omistaa tai jonka käytöstä osana kilpailun tiedotusta on sovittu tekijänoikeuksien haltijan kanssa.

Suomen eOppimiskeskus ry ei vastaa töiden tekijänoikeuksien laillisuudesta.

eEemeli-kiertopalkinnon voittajalla on oikeus ja velvollisuus säilyttää eEemeli-kiertopalkintoa kilpailuvuoden loppuun saakka. Voittajalla on velvollisuus palauttaa eEemeli-kiertopalkinto kilpailun järjestäjälle samassa kunnossa kuin on sen haltuunsa saanut. 

eEemeli-kiertopalkintoa sekä kilpailusta myönnettyä digitaalista badgea saa käyttää markkinoinnissa ja viestinnässä.

Arviointiprosessin aikana jatkoon päässeiden kilpailutöiden edustajien odotetaan osallistuvan esittelytilaisuuksiin erikseen ilmoitettavina ajankohtina sekä tulosten julkistukseen.

Kilpailun järjestäjä

Kilpailun vastuullisena järjestäjänä toimii Suomen eOppimiskeskus ry. Kilpailu järjestetään yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Lisätietoja