eEemeli-kilpailun e-kirjain, jonka ympärillä teksti paras suomalainen digitaalinen oppimisratkaisu

eEemeli-kilpailun säännöt

Parhaat suomalaiset digitaaliset oppimisratkaisut 2021

Oppimisen ekosysteemi

Crazy Town Oy:n työn ja oppimisen ekosysteemi (Powered by Skillhive)

Tuotesarja: etä- ja hybridimallit opetuksessa

eMathStudio, Four Ferries

Merkittävä oppimisen teko

LUMA-etäkoulu, CGI

Suomen parhaat oppimisratkaisut palkittu eEemeli-palkinnolla >>

eEemeli on valtakunnallinen laatukilpailu, jossa etsitään vuoden parhaita suomalaisia digitaalisia oppimisratkaisuja. Kilpailun tavoitteena on kannustaa toimijoita kehittämään uusia toimintatapoja ja tuotteita sekä löytää uusia menestystarinoita. 

Ilmoittautuminen

Kilpailuun ilmoittaudutaan 11.1.-31.1.2021 täyttämällä ilmoittautumislomake, toimittamalla kilpailutyö arvioitavaksi tarvittavine tunnuksineen sekä maksamalla kilpailusarjan mukainen osallistumismaksu.

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa toimivat yritykset sekä organisaatiot ml. yhdistykset ja oppilaitokset, jotka ovat tuottaneet oppimisen palvelun, toimintatavan tai tuotteen. Itse tuote voi olla globaali sovellus. Merkittävä oppimisen teko -sarja on avoin kaikille.

Aiemmin eEemeli-kilpailuun osallistunut tuote tai palvelu ei voi osallistua kilpailuun uudelleen ellei se ole olennaisesti uudistunut. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava selvitys uudistuksista.

Kilpailuun ilmoittautujan tulee hyväksyä kilpailusäännöt voidakseen osallistua kilpailuun.

Osallistumismaksut

Oppimisen ekosysteemi -sarja

Oppimisen ekosysteemi -sarjan osallistumismaksu on 250 € (alv. 0 %) per kilpailutyö. Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävät yhteisöjäsenet voivat osallistua kilpailuun jäsenhintaan: heidän osallistumismaksunsa on 200 € (alv. 0 %) per kilpailutyö.

Sarjaan ilmoittautuminen voi tapahtua minkä tahansa ekosysteemiin keskeisesti osallistuneen organisaation toimesta, mutta ilmoittautumiseen on hyvä saada hyväksyntä muilta osapuolilta.

Ilmoittautumismaksu maksetaan tilille FI1910323000518971 (BIC/SWIFT: NDEAFIHH), viestikenttään merkintä: eEemeli: Oppimisen ekosysteemi.

Mikäli organisaatiosi tarvitsee laskun osallistumisesta, ilmoita laskutusosoite ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistumismaksu tulee suorittaa Suomen eOppimiskeskus ry:n tilille tai laskutustiedot toimittaa 31.1.2021 mennessä. Myöhässä saapuneen tai teknisesti toimimattoman työn maksettua osallistumismaksua ei palauteta.

Tuotesarja: Etä- ja hybridimallit opetuksessa

Tuotesarjan osallistumismaksu on 120 € (alv. 0 %) per kilpailutyö. Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävät yhteisöjäsenet voivat osallistua kilpailuun jäsenhintaan: heidän osallistumismaksunsa on 95 € (alv. 0 %) per kilpailutyö.

Ilmoittautumismaksu maksetaan tilille FI1910323000518971 (BIC/SWIFT: NDEAFIHH), viestikenttään merkintä: eEemeli: Tuotesarja.

Mikäli organisaatiosi tarvitsee laskun osallistumisesta, ilmoita laskutusosoite ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistumismaksu tulee suorittaa Suomen eOppimiskeskus ry:n tilille tai laskutustiedot toimittaa 31.1.2021 mennessä. Myöhässä saapuneen tai teknisesti toimimattoman työn maksettua osallistumismaksua ei palauteta.

Merkittävä oppimisen teko -sarja

Merkittävä oppimisen teko -sarjaan osallistuminen on maksutonta. 

Esittelyaineisto

Raati toivoo saavansa Oppimisen ekosysteemi ja Tuotesarjaan ilmoittautuneista kilpailutöistä 1-2 minuutin mittaisen esittelyvideon. Video tulee toimittaa videotiedostona.

Ekosysteemisarjan kilpailutöiden videoissa tulee ilmetä, miten oppilaitokset, opettajat, opiskelijat, sisällöntuottajat, ohjelmistotalot ja muut tahot toimivat yhdessä parantaakseen oppimisen laatua ja tuloksia. Toivomme, että esittelette videossa ekosysteemin toimintatavan ja sen uutuusarvon.  Videossa tulisi ilmetä ekosysteemin vaikutukset oppimiseen ja  eri tahojen väliseen vuoropuheluun sekä sen yhteiskunnallinen vaikuttavuus.  Arvioimme sekä ekosysteemin toimintamallia että itse toteutusta. 

Video voidaan julkaista internetin videopalveluissa kuten YouTubessa, joko itsenäisenä tai osana koostevideota. Osia esittelyvideoista tai -aineistoista voidaan käyttää eEemeli-loppukilpailijoiden esittelyissä osana muuta eEemeli esittelyä tai tiedotusta. Videoaineistoa käytetään eEemeli-kilpailun viestintään ja markkinointiin liittyen, mutta videot jäävät verkkoon pysyvästi yleisön katsottaviksi.

Kilpailutyön ilmoittaja vastaa siitä, että videossa näkyy ja kuuluu vain aineistoa, jonka tekijänoikeudet ilmoittaja omistaa tai jonka käytöstä YouTube-videossa on sovittu tekijänoikeuksien haltijan kanssa.

Mikäli kilpailutyöstä ei voida toimittaa esittelyvideota, toimittakaa sen sijaan lyhyt Powerpoint- tms. esitys työstänne.

Arviointikriteerit

eEemeli-kilpailun asiantuntijaraati arvioi mm. toimintamallien ja tuotteiden teknistä ja pedagogista laatua, kaupallista potentiaalia sekä innovatiivisuutta.

Vuoden 2021 kilpailun ekosysteemisarjassa etsitään laadukkainta oppimisen ekosysteemiä. Kiinnitämme huomiota ekosysteemin toimintatavan uutuuteen, sen vaikutuksiin oppimisessa, eri tahojen väliseen vuoropuheluun sekä yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Arvioimme sekä ekosysteemin toimintamallia että itse toteutusta. 

Vuoden 2021 tuotesarjassa raati arvioi sekä oppimisen tuotteiden teknistä laatua että toimintamallia tekniikan takana. Kilpailussa kiinnitetään erityistä huomiota toteutuksen pedagogiseen laatuun ja saavutettavuuteen.

Merkittävä oppimisen teko -sarjan voittaja valitaan yleisöäänestyksellä.

Palkinnot

Oppimisen ekosysteemi -sarjan pääpalkinto on rahapalkinto sekä kunniakirja.

Tuotesarjan pääpalkinto on rahapalkinto sekä eEemeli-kiertopalkinto.

Raati voi halutessaan jakaa palkintosummat useamman kilpailuun osallistujan kesken. Rahapalkintojen lisäksi raati voi myöntää kunniamainintoja.

Varaamme oikeuden järjestää yleisön suosikki -äänestyksen sekä ekosysteemi- että tuotesarjassa.

Merkittävä oppimisen teko -sarjalla haluamme nostaa esiin merkittäviä tekoja oppimisen saralla. Merkittävä oppimisen teko -sarjan voittaja valitaan yleisöäänestyksellä. Yleisöäänestyksen voittaja palkitaan kunniakirjalla.

Kaikkien kilpailusarjojen loppukilpailijoille sekä palkituille myönnetään oikeus käyttää digitaalista eEemeli-kilpailubadgea omassa viestinnässään.

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa palkinnot tulorekisteriin. 

Tulosten julkistaminen

Kilpailun tulokset julkistetaan ITK2021-konferenssissa Hämeenlinnassa 15.4.2021 koronavirustilanteen niin salliessa. Mikäli tilanne ei salli julkistustilaisuuden järjestämistä fyysisenä tapahtumana, järjestetään tilaisuus verkossa huhti-toukokuussa 2021.

Kilpailun järjestäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Ilmoittautumislomakkeen kautta lähetetyt tiedot ja kilpailutulokset ovat julkisia.

Kilpailun järjestäjät tiedottavat julkisella tiedotteella loppukilpailuun selvinneet kilpailutyöt. Jatkoon pääsystä ilmoitetaan myös organisaatiolle ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Loppukilpailusta karsiutuneille organisaatioille ilmoitetaan karsiutumisesta henkilökohtaisesti sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Arviointiprosessin aikana jatkoon päässeiden kilpailutöiden edustajien odotetaan osallistuvan esittelytilaisuuksiin erikseen ilmoitettavina ajankohtina sekä ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa järjestettävään tulosten julkistukseen.

Kilpailun tuomaristo varaa oikeuden pyytää lisätietoja ja selvityksiä tuotteisiin ja toimintatapoihin liittyen koko arviointiprosessin ajaksi.

Suomen eOppimiskeskus ry voi keskeyttää, peruuttaa tai siirtää kilpailun perustellusta syystä, mikäli toimintaedellytykset kaikilta tai joltain osin muuttuvat epäedullisiksi. Suomen eOppimiskeskus ry ei ole korvausvelvollinen, mikäli kilpailuun osallistumisesta on aiheutunut osallistujille kustannuksia ennen peruutusta tai keskeytystä.

Kilpailutuotteiden esittely ja markkinointi

Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden esitellä kilpailuun osallistuvia tuotteita ja toimintamalleja sekä yrityksiä osana kilpailun järjestäjän omaa toimintaa. Lisäksi varaamme oikeuden kutsua kilpailun osallistujia esittelemään toimintaansa erilaisissa oppimisen alan tapahtumissa ja julkaisuissa. Kilpailuun toimitettujen aineistojen esittelyt julkaistaan eOppimiskeskuksen www-sivuilla.

Kilpailun osallistujan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Kilpailun osallistujat vastaavat itse kilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kustannuksistaan.

Kilpailutyön ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailutyö sisältää vain ilmoittajan omistuksessa tai täydessä hallinnassa olevia, luovutettavia tekijänoikeuksia.

Kilpailutyön ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailutuotetta tai toimintamallia esittelevissä videoissa ja muissa aineistoissa näkyy ja kuuluu vain aineistoa, jonka tekijänoikeudet ilmoittaja omistaa tai jonka käytöstä osana eEemeli-kilpailun tiedotusta on sovittu tekijänoikeuksien haltijan kanssa.

Suomen eOppimiskeskus ry ei vastaa töiden tekijänoikeuksien laillisuudesta.

eEemeli-kiertopalkinnon voittajalla on oikeus ja velvollisuus säilyttää eEemeli-kiertopalkintoa kilpailuvuoden loppuun saakka. Voittajalla on velvollisuus palauttaa eEemeli-kiertopalkinto kilpailun järjestäjälle samassa kunnossa kuin on sen haltuunsa saanut. Palkintoa saa käyttää markkinoinnissa ja viestinnässä.

Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Suomen eOppimiskeskus ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.