eEemeli-kilpailun logo: silinterihattupäinen eEemeli-hahmo

Säännöt

eEemeli on valtakunnallinen laatukilpailu, jossa etsitään parhaita digitaalisia oppimisratkaisuja. Kilpailun tavoitteena on kannustaa toimijoita luomaan ja kehittämään uusia oppimisratkaisuja sekä löytää uusia hyviä käytänteitä ja menestystarinoita. eEemeli-kilpailulla nostetaan esille erilaisia oppimisen ratkaisuja sekä edistetään tuotteiden innovatiivisuutta ja laatua.

Vuoden 2020 eEemeli-kilpailu etsii laadukkaita, oppimista edistäviä tuotteita ja palveluita – vuoden parhaita digitaalisia oppimisratkaisuja.

Arviointikriteerit

eEemeli-kilpailussa arvioidaan mm. teknistä ja pedagogista laatua, arjen hyödyllisyyttä, kaupallista potentiaalia, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, innovatiivisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllisiä työskentelymenetelmiä sekä käytettävyyttä.

Vuonna 2020 eEemeli-kilpailun raati tarkastelee em. kriteerien lisäksi erityisesti hyvinvoinnin ja tunne- sekä vuorovaikutustaitojen vahvistamista, vahvuuksien tunnistamista sekä oppimaan oppimisen taitojen tukemista.

Palkinnot

Kilpailun pääpalkinto on 5 000 €:n rahapalkinto sekä eEemeli-kiertopalkinto.

Palkintosumma voidaan jakaa useamman kilpailuun osallistujan kesken ja raati voi myöntää kunniamainintoja.

Tulosten julkistaminen

Kilpailun tulokset julkistetaan Interaktiivinen Tekniikka Koulutuksessa -konferenssissa Hämeenlinnassa 2.4.2020.

Lisätietoja konferenssista: https://itk-konferenssi.fi/.

Ilmoittautuminen

Kilpailuun ilmoittaudutaan 2.1.-31.1.2020 täyttämällä ilmoittautumislomake, toimittamalla kilpailutyö arvioitavaksi tarvittavine tunnuksineen sekä maksamalla osallistumismaksu.

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa toimivat yritykset sekä organisaatiot ml. yhdistykset ja oppilaitokset, jotka ovat tuottaneet oppimisen palvelun, toimintatavan tai tuotteen. Itse tuote voi olla globaali sovellus.

Aiemmin eEemeli-kilpailuun osallistunut tuote tai palvelu ei voi osallistua kilpailuun uudelleen. Poikkeuksena on sellainen tuote tai palvelu, joka on olennaisesti uudistunut. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava selvitys uudistuksista.

Kilpailuun ilmoittautujan tulee hyväksyä kilpailusäännöt voidakseen osallistua kilpailuun.

Osallistumismaksu

Kilpailun osallistumismaksu on 120 € (alv. 0 %) per kilpailutyö. Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävät yhteisöjäsenet voivat osallistua kilpailuun jäsenhintaan: heidän osallistumismaksunsa on 95 € (alv. 0 %) per kilpailutyö.

Ilmoittautumismaksu maksetaan tilille FI1910323000518971 (BIC/SWIFT: NDEAFIHH), tiedonantoja kohtaan merkintä: eEemeli-kilpailu.

Mikäli organisaatiosi tarvitsee laskun osallistumisesta, lähetä osoitteeseen info@eoppimiskeskus.fi viesti, jossa ilmenee ilmoittautuneen tuotteen nimi, organisaation nimi, y-tunnus ja laskutusosoite.

Osallistumismaksu tulee suorittaa Suomen eOppimiskeskus ry:n tilille tai laskutustiedot toimittaa 31.1.2020 mennessä. Myöhässä saapuneen tai teknisesti toimimattoman työn maksettua osallistumismaksua ei palauteta.

Kilpailun järjestäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Ilmoittautumislomakkeen kautta lähetetyt kilpailutuotteiden tiedot ja kilpailutulokset ovat julkisia.

Kilpailun järjestäjillä on oikeus esitellä palkitsemiaan e-oppimisratkaisuja sekä niiden toteuttajayritysten toimintaa kahdentoista (12) kuukauden ajan palkintojenjakotilaisuudesta lukien.

Kilpailun järjestäjät ilmoittavat yleisellä tiedotteella (sähköposti, www-sivu, sosiaalinen media) loppukilpailuun selvinneille ja loppukilpailusta karsiutuneille organisaatioille jatkoon päässeistä kilpailutöistä. Arviointiprosessin aikana jatkoon päässeiden kilpailutöiden edustajien odotetaan osallistuvan esittelytilaisuuteen erikseen ilmoitettavana ajankohtana sekä ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa järjestettävään loppukilpailuun ja tuotteiden esittelyyn.

Kilpailun tuomaristo varaa oikeuden pyytää lisätietoja tai kutsua yksi tai useampi loppukilpailuun selvinnyt oppimisratkaisun edustaja esittelemään tuotettaan ennen voittajan valintaa.

Kilpailutuotteiden esittely ja markkinointi

Kilpailun e-oppimisratkaisujen ja niiden toteuttajayritysten esittely voi pitää sisällään muun muassa:

  • e-oppimisratkaisujen esittelyä yleisölle
  • e-oppimisratkaisujen ja toteuttajayritysten esittelyä kilpailun järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa
  • e-oppimisratkaisujen esittelyä markkinointi- ja tiedotusmateriaalissa sekä lehdistössä
  • e-oppimisratkaisujen esittelyä werbinaareissa

Kilpailussa voidaan järjestää yleisöäänestys yleisön suosikin tai voittajan valinnasta.

Kilpailuun toimitettujen aineistojen esittelyt julkaistaan eOppimiskeskuksen www-sivuilla.

Esittelyaineisto

Raati toivoo saavansa kilpailuun ilmoittautuneista kilpailutöistä noin minuutin mittaisen esittelyvideon.

Video voidaan julkaista internetin videopalveluissa kuten YouTubessa, joko itsenäisenä tai osana koostevideota. Osia esittelyvideoista tai -aineistoja voidaan käyttää eEemeli-loppukilpailijoiden esittelyissä osana muuta eEemeli esittelyä tai tiedotusta. Videoaineistoa käytetään eEemeli-kilpailun viestintään ja markkinointiin liittyen, mutta videot jäävät verkkoon pysyvästi yleisön katsottaviksi.

Kilpailutyön ilmoittaja vastaa siitä, että videossa näkyy ja kuuluu vain aineistoa, jonka tekijänoikeudet ilmoittaja omistaa tai jonka käytöstä YouTube-videossa on sovittu tekijänoikeuksien haltijan kanssa.

Videon taustamusiikkina suosittelemme käytettävän joko videoeditointiohjelmien mukana tulevia kappaleita tai Creative Commons -lisensoitua musiikkia. Jos videolla näkyy esimerkiksi palvelunne käyttäjien luomaa sisältöä, on tähän hyvä pyytää käyttäjiltä lupa.

Mikäli kilpailutyöstä ei voida toimittaa esittelyvideota, toimittakaa sen sijaan lyhyt Powerpoint- tai Prezi-esitys työstänne.

Kilpailun osallistujan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Kilpailun osallistujat vastaavat itse muista kilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kustannuksistaan.

Kilpailutyön ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailutyö sisältää vain ilmoittajan omistuksessa tai täydessä hallinnassa olevia, luovutettavia tekijänoikeuksia.

Suomen eOppimiskeskus ry ei vastaa töiden tekijänoikeuksien laillisuudesta.

Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Suomen eOppimiskeskus ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.