Paras suomalainen oppimisratkaisu

Kilpailun säännöt

Päivitetty: 17.1.2022

Tuotesarja: Digihyvinvointia ja osallisuutta tukevat ratkaisut

Vuoden 2022 Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailun tuotesarjassa etsitään digihyvinvointia ja osallisuutta tukevia ratkaisuja.

Ilmoittautuminen

Tuotesarjaan ilmoittaudutaan 17.1.-28.2.2022 täyttämällä ilmoittautumislomake, toimittamalla kilpailutyö arvioitavaksi tarvittavine tunnuksineen sekä maksamalla kilpailusarjan mukainen osallistumismaksu.

Kilpailuun voivat osallistua Suomessa toimivat yritykset sekä organisaatiot ml. yhdistykset ja oppilaitokset, jotka ovat tuottaneet oppimisen palvelun, toimintatavan tai tuotteen. Itse tuote voi olla globaali sovellus. 

Aiemmin eEemeli-kilpailuun osallistunut tuote tai palvelu ei voi osallistua kilpailun tuotesarjaan uudelleen ellei se ole olennaisesti uudistunut. Tällöin ilmoittautumisen yhteydessä on toimitettava selvitys uudistuksista.

Kilpailuun ilmoittautujan tulee hyväksyä kilpailusäännöt voidakseen osallistua kilpailuun.

Osallistumismaksu

Tuotesarjan osallistumismaksu on 120 € (alv. 0 %) per kilpailutyö. Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävät yhteisöjäsenet voivat osallistua kilpailuun jäsenhintaan: heidän osallistumismaksunsa on 95 € (alv. 0 %) per kilpailutyö.

Ilmoittautumismaksu maksetaan tilille FI1910323000518971 (BIC/SWIFT: NDEAFIHH), viestikenttään merkintä: Tuotesarja.

Mikäli organisaatiosi tarvitsee laskun osallistumisesta, ilmoita laskutusosoite ilmoittautumisen yhteydessä.

Osallistumismaksu tulee suorittaa Suomen eOppimiskeskus ry:n tilille 28.2.2022 mennessä tai laskutustiedot toimittaa ilmoittautumisen yhteydessä 28.2.2022 mennessä. Myöhässä saapuneen tai teknisesti toimimattoman työn maksettua osallistumismaksua ei palauteta.

Esittelyaineisto

Raati toivoo saavansa tuotesarjaan ilmoittautuneista kilpailutöistä 1-2 minuutin mittaisen esittelyvideon. Video tulee toimittaa videotiedostona.

Video voidaan julkaista internetin videopalveluissa kuten YouTubessa, joko itsenäisenä tai osana koostevideota. Osia esittelyvideoista tai -aineistoista voidaan käyttää eEemeli-loppukilpailijoiden esittelyissä osana muuta eEemeli-esittelyä tai -tiedotusta. Videoaineistoa käytetään eEemeli-kilpailun viestintään ja markkinointiin liittyen, mutta videot jäävät verkkoon pysyvästi yleisön katsottaviksi.

Kilpailutyön ilmoittaja vastaa siitä, että videossa näkyy ja kuuluu vain aineistoa, jonka tekijänoikeudet ilmoittaja omistaa tai jonka käytöstä YouTube-videossa on sovittu tekijänoikeuksien haltijan kanssa.

Mikäli kilpailutyöstä ei voida toimittaa esittelyvideota, toimittakaa sen sijaan lyhyt Powerpoint- tms. esitys työstänne.

Arviointikriteerit

eEemeli-kilpailun asiantuntijaraati arvioi mm. kilpailutuotteiden teknistä ja pedagogista laatua, kaupallista potentiaalia sekä innovatiivisuutta.

Tuotesarjassa raati arvioi sekä oppimisen tuotteiden teknistä laatua että toimintamallia tekniikan takana. Kilpailussa kiinnitetään erityistä huomiota toteutuksen pedagogiseen laatuun ja saavutettavuuteen. Keskiössä on vuoden 2022 kilpailun teema: digihyvinvointi ja osallisuus.

Palkinnot

Tuotesarjan pääpalkinto on 5 000 €:n rahapalkinto sekä eEemeli-kiertopalkinto.

Raati voi halutessaan jakaa palkintosumman useamman kilpailuun osallistujan kesken. Rahapalkintojen lisäksi raati voi myöntää kunniamainintoja.

Varaamme oikeuden järjestää yleisön suosikki -äänestyksen.

Kaikkien kilpailusarjojen loppukilpailijoille sekä palkituille myönnetään oikeus käyttää digitaalista eEemeli-kilpailubadgea omassa viestinnässään.

Kilpailun järjestäjä ilmoittaa palkinnot tulorekisteriin. 

Tulosten julkistaminen

Tuotesarjan tulokset julkistetaan keväällä 2022. 

Sarjan voittaja ja finalistit esitellään myös ITK2022-konferenssissa Hämeenlinnassa lokakuussa koronavirustilanteen niin salliessa.

Kilpailun järjestäjän oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Ilmoittautumislomakkeen kautta lähetetyt tiedot ja kilpailutulokset ovat julkisia.

Kilpailun järjestäjät tiedottavat julkisella tiedotteella loppukilpailuun selvinneet kilpailutyöt. Jatkoon pääsystä ilmoitetaan myös organisaatiolle ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. Loppukilpailusta karsiutuneille organisaatioille ilmoitetaan karsiutumisesta henkilökohtaisesti sähköpostilla ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Arviointiprosessin aikana jatkoon päässeiden kilpailutöiden edustajien odotetaan osallistuvan esittelytilaisuuksiin erikseen ilmoitettavina ajankohtina sekä tulosten julkistukseen.

Kilpailun tuomaristo varaa oikeuden pyytää lisätietoja ja selvityksiä tuotteisiin ja toimintatapoihin liittyen koko arviointiprosessin ajaksi.

Suomen eOppimiskeskus ry voi keskeyttää, peruuttaa tai siirtää kilpailun perustellusta syystä, mikäli toimintaedellytykset kaikilta tai joltain osin muuttuvat epäedullisiksi. Suomen eOppimiskeskus ry ei ole korvausvelvollinen, mikäli kilpailuun osallistumisesta on aiheutunut osallistujille kustannuksia ennen peruutusta tai keskeytystä.

Kilpailutuotteiden esittely ja markkinointi

Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden esitellä kilpailuun osallistuvia tuotteita ja toimintamalleja sekä yrityksiä osana kilpailun järjestäjän omaa toimintaa. Lisäksi varaamme oikeuden kutsua kilpailun osallistujia esittelemään toimintaansa erilaisissa oppimisen alan tapahtumissa ja julkaisuissa. Kilpailuun toimitettujen aineistojen esittelyt julkaistaan eOppimiskeskuksen www-sivuilla.

Kilpailun osallistujan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet

Kilpailun osallistujat vastaavat itse kilpailuun osallistumisesta aiheutuvista kustannuksistaan.

Kilpailutyön ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailutyö sisältää vain ilmoittajan omistuksessa tai täydessä hallinnassa olevia, luovutettavia tekijänoikeuksia.

Kilpailutyön ilmoittaja vastaa siitä, että kilpailutuotetta tai toimintamallia esittelevissä videoissa ja muissa aineistoissa näkyy ja kuuluu vain aineistoa, jonka tekijänoikeudet ilmoittaja omistaa tai jonka käytöstä osana eEemeli-kilpailun tiedotusta on sovittu tekijänoikeuksien haltijan kanssa.

Suomen eOppimiskeskus ry ei vastaa töiden tekijänoikeuksien laillisuudesta.

eEemeli-kiertopalkinnon voittajalla on oikeus ja velvollisuus säilyttää eEemeli-kiertopalkintoa kilpailuvuoden loppuun saakka. Voittajalla on velvollisuus palauttaa eEemeli-kiertopalkinto kilpailun järjestäjälle samassa kunnossa kuin on sen haltuunsa saanut. Palkintoa saa käyttää markkinoinnissa ja viestinnässä.

Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Suomen eOppimiskeskus ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Education Finland Award

Education Finland Award -kilpailusarjojen säännöt julkistetaan tammikuussa 2022.