Kilpailun raati 2023

Paras suomalainen oppimisratkaisu -kilpailun voittajan päättää raati. Raati arvioi ja testaa kilpailijoiden ratkaisut ennen päätöksen tekoa. Raati koostuu yhteistyökumppaneista sekä kutsutuista ammattilaisista.

Vuoden 2023 kilpailun teema on Maailma pelissä – pelit ja pelillisyys avaimina kestävään tulevaisuuteen.

Tutustu raadin jäseniin alta!

Lyhyt hiuksinen mies mustassa t-paita.

Kristian Kiili,
Tampereen yliopisto​, raadin puheenjohtaja

Kristian Kiili on pelillisen oppimisen professori Tampereen yliopiston kasvatustieteiden ja kulttuurin tiedekunnassa. Hän on työskennellyt oppimispelien parissa lähes 20 vuotta ja johtanut useita pelilliseen oppimiseen liittyviä tutkimus- ja kehittämishankkeita. Kiilin tutkimus on keskittynyt muun muassa pelillisen oppimisen mekanismeihin, pelilliseen arviointiin sekä pelillisten oppimisympäristöjen suunnitteluun.

Kiilin johtama oppimispelitutkimus linkittyy Tampereen yliopiston ”Games as a Platform to Tackle Grand Challenges” -profilaatioalan toimintaan. Tämän profilointityön tavoitteena on selvittää, miten kestävää kehitystä tukevia pelejä voidaan hyödyntää globaalien haasteiden ratkaisemisessa. Esimerkiksi Kiilin johtamassa CRITICAL-hankkeessa tutkitaan pelien hyödyntämistä harhaanjohtavan tiedon torjumisessa. 

Nainen hymyilee kuulokesetti päässä.

Linda Kantola,
Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK​

Linda Kantola on kielten lehtori Hämeen ammattikorkeakoulussa. Kielten opettamis- ja kehittämistehtävien lisäksi Lindan työtehtäviin kuuluu digipedamentorina toimiminen yrittäjyys-, liiketoiminta- ja teknologiaosaamisen yksikössä.

Lindan sydän sykkii digipedagogiikan saralla muun muassa teknologiarikasteiselle opetukselle, vuorovaikutteisuudelle sekä toiminnalliselle oppimiselle. Linda on ensimmäistä kertaa mukana raadissa ja odottaa innolla pääsevänsä näkemään, millaisia oppimisratkaisuja pelit ja pelillisyys voivat tarjota kestävän tulevaisuuden näkökulmasta. 

Mies katsoo sivulle. Parta. Nahkatakki.

Kusti Kaukoniemi,
Omnia​

Kusti Kaukoniemi on pedagoginen asiantuntija digitaalisen pedagogiikan alueella Omniassa. Kusti on mukana Omnian XR-kehitystyöryhmässä ideoimassa erilaisia virtuaalisia kokemuksia ja simulaatioita oppilaitoksen tarpeisiin.

Pakohuonepeleihin liittyvä pedagogiikka on tullut Kaukoniemelle tutuksi hankkeissa tehtyjen opiskelijoille suunnattujen pakohuoneiden kautta. Näissä toteutuksissa yhdisteltiin sekä ammatillisia että yhteisiä tutkinnon osia, esimerkiksi kone- ja tuotantotekniikan ja matematiikan sekä laitoshuoltajan ja työelämätaitojen pakohuonepelit osoittavat. Hänen toimenkuvaansa kuuluu myös pelillisyyden sisältöjen ja eri oppimispelialustojen opastaminen Omnian opetushenkilöstölle. Vapaa-ajallaan Kustin pelimaailma pyörii tällä hetkellä strategisten miniatyyripelien ympärillä 

Nainen hymyilee. Vaaleat hiukset olkapäille. Silmälasit.

Mirva Jääskeläinen,
Rateko​

Mirva Jääskeläinen on tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija Suomen Rakennusmedia Oy:stä. Mirva suunnittelee ja toteuttaa RATEKOn verkkokoulutuksia sekä vastaa mm. RATEKOn eKoulutusten verkkokaupan kehittämisestä.

Mirvalla on monipuolinen kokemus verkkokoulutusten muotoilusta aikuisille oppijoille eri organisaatiosta ja myös oppimateriaalin pelillistämisestä sekä pelielementtien hyödyntämisestä koulutusten elävöittämisessä. Vapaa-ajallaan Mirva harrastaa lautapelejä. Mirva on ollut useampana vuonna valitsemassa vuoden parhaita kotimaisia lautapelejä Pelaajien valinta -lautapelipalkinnon raadissa, joka koostuu suomalaisista lautapelibloggareista. 

Nainen. Ruskeat hiukset olkapäille. Silmälasit.

Sanja Mursu,
Oppiva Invest Oy

Sanja Mursu on koulutuksen ja osaamisen pitkän linjan asiantuntija ja oppimisintoilija. Sanja työskentelee Oppiva Invest Oy:ssä ja vastaa viestinnän ja vaikuttavuuden teemoista erityisesti ammatillisessa koulutuksessa hyödynnettävien oppimisratkaisujen osalta. Sanja on ollut aikaisemmin mukana Suomen paras koulutusvientiratkaisu-kilpailun esiraadissa.

Mies katsoo kameraan. Siisti parta. Kauluspaita.

Tarmo Toikkanen,
Sitra

Tarmo Toikkanen on pitkän linjan design-tutkija ja opettajankouluttaja sekä avoimen tiedon edistäjä. Nykyisin Tarmo työskentelee Sitrassa johtavana asiantuntijana, tehtävänään auttaa suomalaisia henkilöitä ja yrityksiä toimimaan fiksusti datataloudessa. EU:ssa kehitettävän reilun datatalouden sääntöjen tuomat mahdollisuudet ja velvoitteet tulisi jokaisen yrityksen ymmärtää, jotta oma liiketoimintamalli ei osoittaudu uusien sääntöjen vastaiseksi.

Tässä kilpailussa Tarmo tarkastelee kilpailijoita reilun datatalouden näkövinkkelistä, mihin kuuluu mm. käyttäjien datan reilu käyttö, käyttäjien mahdollisuus hyödyntää itsestään kerättyä dataa, ja datan jakaminen altruistisesti.

Silmälasipäinen mies katsoo kameraan.

Jari Harvio,
Hämeenlinnan kaupunki​

Jari Harvio on Hämeenlinnan kaupungin digikehittämispäällikkö ja Suomen eOppimiskeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja.

Lisäksi tuomaristossa ovat mukana:

Miika Pulkkinen,
Suomen elektronisen urheilun liitto​

Johanna Harjunpää,
Fingo