Web-yhteisöt opettajan oppimisresursseina – LeMill-ympäristön kehittäminen suomalaisessa opetuskulttuurissa

Vastuuorganisaatio: Taideteollinen korkeakoulu

LeMill-osahankkeen tavoitteena on opettajille tarkoitetun avoimen yhteisöpalvelu LeMillin koulutus, tiedotus ja markkinointi Suomessa. LeMill on EU-projektina kehitetty ympäristö, joka on vapaasti ja ilmaiseksi käytettävissä. Palvelu on osoittautunut toimivaksi ja on useissa EU-maissa aktiivisessa käytössä. Projektin tarkoitus on kasvattaa LeMillissä olevan suomenkielisen materiaalin määrää ja laatua, sekä kasvattaa suomalaista LeMill-yhteisöä, korostaen LeMillin hyötyjä opettajankoulutuksessa, pedagogisessa kehittymisessä sekä sosiaalisen median tuomisessa opetukseen. Osahanke tuottaa tiedotus- ja koulutusmateriaalia ja järjestää työpajoja, seminaareja, VESO-koulutusta ja muita tilaisuuksia LeMillin ja avoimen sosiaalisen median tiimoilta.

Lisätiedot:
Tarmo Toikkanen
[email protected]

http://legroup.uiah.fi

Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen -kurssi: http://fi.wikiversity.org/wiki/Vapaiden_ja_avointen_oppiresurssien_tuottaminen