Vertaistuotannon laatu

Työpaketin tarkoituksena on vahvistaa projektissa mukana olevien toimijoiden sosiaalisen median ja vertaistuottamisen laatuosaamista. Osaamista voidaan kehittää käyttäen eOppimisen laatumerkki -hankkeessa tuotettuja laatukriteerejä ja aineistoja kehittämisen pohjana. Vertaistuottamiselle ja sosiaalista mediaa hyödyntäville työtavoille laaditaan omat arviointikriteerit. Organisaatioiden jäsenet voivat kehittää omaa laatuosaamistaan arvioiden oman organisaationsa vertaistuottamisen ja sosiaalisen median toimintamalleja ja tehdä näkyväksi laatutyötä yhteisessä verkostossa. Näin tuetaan eOppimisen hyvää suunnittelua, käyttöä ja jatkuvaa parantamista myös sosiaalisen webin ympäristöissä. Prosessissa on hankkeen puitteissa vastuuhenkilö tukemassa tätä laatutyötä ja ohjaamassa ja arvioimassa prosessia. Laadunvarmistus kytketään osaksi kaikkiin tämän hankkeen osaprojekteihin.

Osahankkeen tavoitteena on:

  • organisaatioiden ja virtuaaliyhteisöjen toimintatapojen ja prosessien kuvaus vertaistuottamisessa ja
  • sosiaalisen median työmenetelmien käytössä,
  • vertaistuottamisen ja sosiaalisen median hyödyntämisen laatukriteerien tuottaminen,
  • vertaistuottamisen ja sosiaalisen median laatutyön digitaalisen tukijärjestelmän tuottaminen ja toteuttaminen ja
  • case-esimerkkien tuottaminen kriteerien käytöstä virtuaaliyhteisöissä ja organisaatioissa vertaistuotannossa ja sosiaalisen median työskentely-ympäristöissä.

LISÄTIEDOT

Kaisa Honkonen-Ratinen
sähköposti: [email protected]

Tiina Front-Tammivirta
sähköposti: [email protected]