Osio 2: Ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Tässä osiossa voit arvioida omia ammatillisia kiinnostuksen kohteitasi. Näiden tunnistamisella ja kartoittamisella lisätään itsetuntemusta. Kartoitus toteutetaan itsearviointina. Omien ammatillisten kiinnostuksen kohteiden tunnistaminen auttaa sinua löytämään mielekkäitä ja innostavia kursseja, opintopiirejä ja muita oppisisältöjä.

Varaa nyt viereesi kynä ja paperia, sillä tarvitset niitä kysymyksiin vastatessa. Seuraavassa videossa sinulle esitellään 8 osaamisaluetta ja niihin liittyviä toimintamalleja sekä ammatteja, joihin osaamisalueet tyypillisesti liittyvät. Jokaisessa osaamisalueessa esitellään useita luonteenpiirteitä ja toimintoja. Mieti jokaisen osaamisalueen kohdalla, päteekö kuvaus sinuun. Voit kirjoittaa muistiinpanoja ja huomioita paperille. 

Voit tutustua osaamisalueiden kuvauksiin myös kirjallisessa muodossa, jos haluat hieman enemmän aikaa vastausten pohtimiseen:

Muista myös, että väittämiin ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia.


Learning circles in libraries -hankkeen logo
Erasmus+-rahoitusohjelman EU-lippulogo