Osio 1: Teknologiset valmiudet

Tässä osiossa voit arvioida omia teknologisia valmiuksia. Saat itsearvioinnista tietoa siitä, miten suhtaudut verkossa toimimiseen ja tietotekniikan hyödyntämiseen yleisesti.

Varaa viereen kynä ja paperia. Videossa esitetään 10 teknologiaan liittyvää väittämää, pyri vastaamaan niihin yksinkertaisesti KYLLÄ tai EI. Jos se tuntuu mahdottomalta, niin KYLLÄ tarkoittaa samaa kuin suurelta osin ja EI tarkoittaa samaa kuin ei juurikaan.

Huomaa, että väittämiin ei ole olemassa oikeita ja vääriä vastauksia. Jokainen vastaa niihin omasta näkökulmastaan ja omiin kokemuksiinsa perustuen.

Väittämät löytyvät kirjallisessa muodossa videon alta, joten jos tarvitset hieman enemmän aikaa vastausten pohtimiseen, voit lukea ne myös sieltä ja vastata omassa tahdissa.

Laske lopuksi, montako Kyllä- ja Ei-vastausta sait.

Teknologista valmiutta kartoittavat väittämät:

  1. Antaako teknologia mielestäsi ihmisille enemmän valtaa omaan elämäänsä?
  2. Antaako teknologia ihmisille enemmän liikkumisen vapautta?
  3. Onko teknologia mielestäsi älyllisesti virkistävää?
  4. Kysytkö helposti apua, jos et ymmärrä tuotetta tai palvelua?
  5. Suhtaudutko ok siihen, että laitteiden käyttö aiheuttaa ongelmia?
  6. Hämmennytkö siitä, miten paljon tietoa ja osaamista tarvitaan verkkokurssien saavuttamiseksi?
  7. Toimitko arkiaskareissa aktiivisesti verkossa?
  8. Koetko, että jäät jostain paitsi, jos et käytä verkossa olevia resursseja hyödyksesi?
  9. Ovatko verkkopohjaiset työkalut mielestäsi helppokäyttöisiä?
  10. Salliiko teknologia mielestäsi räätälöidä asioita omia tarpeitasi vastaavaksi?

Learning circles in libraries -hankkeen logo
Erasmus+-rahoitusohjelman EU-lippulogo