Osio 3: Oppimistyyli

Tässä osiossa tutustutaan oppimistyyleihin. Oman ja muiden oppimistyylin tunnistaminen auttaa rakentamaan oppimista omien vahvuuksien varaan sekä tunnistamaan osa-alueet, jotka ovat itsellemme hieman epämukavia ja vaativat siksi erityistä panostusta. Myös tämä osio toteutetaan itsearviointina.

Videossa esitellään 4 erilaista oppimistyyliä sekä niihin liittyviä väittämiä. Varaa viereen kynä ja paperia, sillä tarvitset niitä väittämiin vastataksesi. Vastaa jokaiseen väittämään Kyllä tai Ei kunkin oppimistyylin kohdalla ja siirry sitten seuraavaan. Käy kaikki oppimistyylit läpi.

Jos haluat hieman enemmän aikaa vastaustesi pohtimiseen, löydät väittämät kirjoitettuna täältä:

Muista, että ei ole olemassa oikeita tai vääriä vastauksia, vaan jokainen vastaa omasta lähtökohdastaan sekä omiin kokemuksiinsa perustuen.

Lopuksi laske, mihin oppimistyyliin sait eniten Kyllä-vastauksia. Tämä on sinulle luonnollisin oppimistyyli. Katso myös, mihin oppimistyyleihin tuli vain muutamia (1-2) Kyllä-vastauksia. Näillä alueilla saatat olla epämukavuusalueella ja ne tarvitsevat siksi erityistä huomiota. On hyvä muistaa, että oppiminen on monien vaiheiden ja tyylien sekoitus, joten kannattaa hyödyntää niitä kaikkia tasapuolisesti.


Learning circles in libraries -hankkeen logo
Erasmus+-rahoitusohjelman EU-lippulogo