Piirroskuva viidestä ihmisestä. Kaksi puhuu videopuhelua keskenään ja kolme tekee ryhmätyötä.

Teema 3: Teknologia, tietoturva ja analytiikka

Tervetuloa Teknologia-teemaan!

Digi osana pedagogiikkaa on monivivahteinen kokonaisuus. Arjen opetustyötä määrittävät ja osin ohjaavatkin isojen ekosysteemien (Microsoft ja Google) ohjelmistot. Nämä tarjoavat moninaiset työkalut tehtävien antamiseen ja arviointiin sekä viestintään.

Isojen ekosysteemien lisäksi verkossa on yhä enenevissä määrin tarjolla oppimisen ja opetuksen palveluja. Monet näistä ovat osin maksuttomia, mutta laajemmat ominaisuudet ovat käytössä maksullisissa versioissa. Lisäksi tarjolla on monenlaisia oppilaitoksille kuukausi/vuosimaksullisia palveluja.

Tietosuojan ja tietoturvan kannalta muut kuin työnantajan hankkimat palvelut voivat olla ongelmallisia. Opettajan on kirjauduttava palveluun, jotka keräävät henkilötietoja (esim. sähköpostisoitteen). Osassa kuntia ollaan estämässä kirjautuminen työnantajan tunnuksilla (Microsoft- ja Google-tunnukset). On myös vältettävä sellaisia palveluja, joihin opiskelijat joutuvat kirjautumaan.

Tässä osiossa käsitellään laajemminkin tietoturvaa ja -suojaa. EU:N tietosuoja-asetus (GDPR) asettaa uudenlaisia haasteita henkilötietojen käsittelylle. Koulumaailmassa se koskee esimerkiksi kirjautumisia, kyselyjä, kokeita, arviointietoja.

Oppimisanalytiikan avulla voidaan saada opetushenkilöstölle oppimisesta monenlaista tietoa, jota voidaan hyödyntää opetuksen kehittämisessä, seurannassa ja arvioinnissa. Analytiikkatietoa tarjoavat jo monet oppimisympäristöt ja oppimateriaalit. Sen lisäksi opettaja voi rakentaa itsekin omille kursseilleen analytiikan välineitä.

Tämän teeman kouluttajina ovat Matti Kähkönen, Henri Karjalainen, Jukka Lehtoranta ja Timo Kainulainen.

Osiossa

 • tarkastellaan oppimisen ja opetuksen digitaalisia työvälineitä
 • luodaan katsaus tekoälypohjaisiin verkkopalveluihin
 • perehdytään tietoturvaan ja tietosuojaan
 • tutustutaan oppimisanalytiikkaan ja datan hyödyntämiseen arvioinnin tukena

Tapasimme koko ryhmän kanssa 13.04.2023. Matti Kähkönen vastasi silloin etukäteen esitettyihin kysymyksiin. Linkki tallenteeseen on tässä. Linkki avautuu omaan välilehteen.

Asiantuntijapuheenvuorot – päivitetty

Teknologiakyselyn tuloksien pohjalta julkaisemme myöhemmin ohjevideoita.

Ryhmämuotoisen koulutuksen yhteydessä käsittelimme työvälineitä. Ohessa linkki tapaamisen tallenteeseen.

https://drive.google.com/file/d/10RUHvmwwHiuILfHXJmCUCi6XYVkF9D4w/view?usp=sharing

Osallisuuden ja hyvinvoinnin työkaluja

 • Canva-perusteet (aikaväli 0 – 19:08)
 • Mentimeter-perusteet (19:08 – 32:45)
 • AnswerGarden (32:45 –  41:40)
 • Osallistamisen työkaluja + keskustelu (42:06 –  1:11:26)
 • Tekoäly (1:11:26 –  1:53:44)

Ällistyttävä tekoäly yllättää lukio-open, Jukka Lehtoranta

Jukan esityksen lisämateriaalit

Tehtävät

Tässä jaksossa sinulla on sekä palautettavia tehtäviä että oman kehitystehtävän edistämiseen liittyviä tehtäviä.

Palautettavien tehtävien palautuspäivä 11.04.2023.

Palautettavat tehtävät
1) Opetuksen ja oppimisen tietosuoja

Katso tallenne Matti Kähkösen tietoturva ja tietosuoja -esityksestä (kesto: 46 min)

Kirjaa heränneet kysymykset ylös ja lähetä ne Timolle 11.04. mennessä ([email protected]). Kysymyksiä käsitellään 13.04.2023 klo 16-18 olevassa ryhmätapaamisessa, johon olet lämpimästi tervetullut mukaan.

2) Oppimisanalytiikka arvioinnin tukena

 • Katso tallenne oppimisanalytiikasta ja datan hyödyntämisestä arvioinnin tukena kesto noin 1,5h.
 • Pohdi, miten voit hyödyntää oppimisanalytiikkaa omassa työssäsi.
 • Voit koostaa ajatuksistasi esimerkiksi mindmapin, kirjallisen raporttityyppisen pohdinnan, kokeilla infograafia – jaa palautuksesi Timolle 11. 04. mennessä ([email protected]). Jos kaipaat teknologiavinkkejä – ole yhteydessä Jukkaan ([email protected]).

Oman työn kehittäminen

Olemme nyt tutustuneet

 • digipedagogiikan muotoilun perusteisiin,
 • opiskeliljoiden haasteisiin,
 • erilaisiin muotoiluoppaisiin,
 • Universal Design for Learning -viitekehykseen ja
 • muutamiin koulutukseen soveltuviin verkkopalveluihin
 • tietoturvaan, tietosuojaan ja oppimisanalytiikkaan arvioinnin tukena

Tämän jälkeen edessä on vielä oppimisanalytiikka ja muuttavat toimintaympäristöt.

Tässä kohdassa pyytäisimme, että otat taas tarkasteluun oman työsi. Löytyykö rajapintoja jo käsiteltyihin asiohin? Onko sinulla herännyt ajatuksia mitä voisit omassa työssäsi tarkastella tarkemmin?

Syventävät aineistot

Tähän osioon olemme koonneet aineistoja, joihin voit tutustua, mikäli haluat kiinnittää omassa työssäsi huomiota erityisesti tähän osa-alueeseen.

Teknologiavinkkejä

Listaus oppimisen verkkopalveluista

https://docs.google.com/document/d/1vAYsBbBJEwPWHNccUVmC-ICF_QeFkcwOJr3GEOG7eIo/edit?usp=sharing

Oppimisanalytiikka ja tiedonhallinta

Video: Johdanto oppimisanalytiikkaan, Kaisa Honkonen, kesto 59 min

Oppimisanalytiikan esimerkkejä– miten analytiikka voidaan käyttää sekä miten eri oppimisympäristöt tuottavat analytiikka

Oppimisanalytiikan avoin verkkokurssi (voit käydä tutustumassa aineistoihin ja valita sieltä itsellesi rusinat pullasta)

Oppimisanalytiikka avuksi oppimiseen -blogi, jossa eri kuntien edustajat kertovat kuntiensa tiedolla johtamisen työstä

Lappeenrannan kasvatus- ja opetustoimen tiedonhallinnan käsikirja

Aineistoja oppimisanalytiikan käytön suunnitteluun

Oppimisanalytiikan keittokirja

Tiivistyksiä oppimisanalytiikasta – tämä kokonaisuus sisältää 5 lyhyttä tiivistelmää sekä infograafit seuraavista teemoista:

 • Oppimisanalytiikan oppimateriaalien tuottajan ABC
 • Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset – opettajan näkökulma
 • Oppimisanalytiikan oppimiskäsitykset – opiskelijan näkökulma
 • Tiedon turvallinen käyttö – opettajan näkökulmasta
 • Tiedolla ohjaaminen datan avulla

Mikäli haluat keskittyä tämän osion teemoihin omassa kehitystyössäsi, voit keskittyä esimerkiksi seuraaviin:

 • miten tekoäly muuttaa opettajan toimintaa mitä se käytännössä tarkoittaisi?
 • kehittää oman oppilaitoksesi digiympäristöä esim. 5 vuoden päähän – mitä siellä on tällä hetkellä, mitä sieltä puuttuu, miten ympäristön muutokset vaikuttavat digiympäristöön?
 • syventyä tarkemmin oppimisanalytiikkaan; millaista dataa tallentuu käyttämissäsi työvälineissä, miten dataa teillä tällä hetkellä hyödynnetään ja miten sitä voitaisiin hyödyntää paremmin.

Nämä ovat siis vain esimerkkejä mitä voisit tehdä. Tavoitteena on, että kehitystyö edistää omaa työtäsi, ja pystyt sen tekemään tällä hetkellä käytössä olevilla resursseilla.

Koulutuksen sisällysluettelo

Johdanto
Teema 1: Digi ja pedagogiikka
Teema 2: Osallisuus ja hyvinvointi
Teema 3: Teknologia, tietoturva ja analytiikka
Teema 4: Aineistot ja koulutuksen viimeistely


Yhteystiedot

Lisätietoja