Avoin tiede: Avointen oppimateriaalien laatu ja yhdessä tekeminen yli organisaatiorajojen


Miten tehdään yhdessä laadukkaita avoimia oppimateriaaleja? Webinaarin aluksi tietoasiantuntija Terhi Kaipainen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta kertoo lyhyesti avoimien oppimateriaalien laatukriteeristöstä, joka tukee niin oppimateriaalin tekijää, käyttäjää kuin organisaatiota. Tämän jälkeen tutustumme vuonna 2023 vuoden avoin oppimateriaali -palkinnon saaneeseen Avoimen oppimateriaalin kirjastossa avattuun Huijataanko minua? Huijaanko minä muita? oppimateriaaliin. Esittelijöinä toimivat materiaalin tekijät tietoasiantuntija Kaisa Puttonen Laurea-ammattikorkeakoulusta, informaatikko Leena Elenius Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja kirjaston johtaja Riitta-Liisa Karjalainen Kajaanin ammattikorkeakoulusta. He kertovat myös, miten oppimateriaali syntyi ammattikorkeakoulujen AMKIT-konsortion Avoimet oppimateriaalit -työryhmän yhteistyönä.

Lisätietoja


Kaikki tapahtumat