ankat

Rekisteriseloste

Yhdistetty rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi
Tietosuoja-asetus 13. artikla

Laatimispäivä 14.4.2011
Päivitetty 2.1.2020

Rekisterinpitäjä

Suomen eOppimiskeskus ry

c/o Crazy Town, Parkki
Raatihuoneenkatu 21-23
13100 Hämeenlinna
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niina Kesämaa
Suomen eOppimiskeskus ry
GSM +358 40 827 6378
[email protected]

Rekisterin nimiAVO-hankkeiden (AVO1 ja AVO2) järjestämien tapahtumien osallistujarekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitusAVO-hankkeiden (AVO1 ja AVO2) järjestämien tapahtumien osallistujatietojen käsittelyyn tarkoitettu rekisteri. Rekisteritietoja käytetään AVO-hankkeen laskennallisen rahoituksen laskemiseen.
Rekisterin tietosisältö
 • Tilaisuuden 
  • nimi ja ajankohta
  • järjestäjä
 • Osallistujan
  • nimi
  • organisaatio
  • paikkakunta
  • sähköpostiosoite
  • ikä
  • koulutustaso
  • tilaisuuteen käytetty työaika
Säännönmukaiset tietolähteetTilaisuuden yhteydessä täytettävä paperi- tai verkkolomake.
Tietojen säännönmukaiset luovutuksetTietoja luovutetaan ainoastaan osallistujan omalle organisaatiolle AVO-hankkeiden (AVO1 ja AVO2) laskennallisen rahoituksen määrittämiseksi sekä maksatusaineiston liitteenä hankkeen rahoittajaviranomaiselle (Lapin ELY-keskus).
Rekisterin suojauksen periaatteetPaperille kirjattuja rekisteritietoja käsitellään luottamuksellisesti ja säilytetään tilassa, joka pidetään lukittuna virka-ajan ulkopuolella. Sähköiseen muotoon siirrettyjä tietoja säilytetään verkkokansioissa, joihin pääsy edellyttää järjestelmään kirjautumista.
Tietojen säilytysaikaHankkeita koskeva aineisto on säilytettävä 10 vuotta hankkeen päättymispäivästä.
Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot siten kuin tietosuoja-asetuksen 12. ja 13. artiklassa on säädetty. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Mahdollisesta tarkastusoikeuden epäämisestä annetaan kirjallinen kieltäytymistodistus.

Kieltäytymistodistuksen saatuaan, tai jos rekisteröity ei saa kolmen kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä kirjallista vastausta rekisterinpitäjältä, hän voi saattaa asian kirjallisesti tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on: PL 800, 00521 Helsinki.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen menettely

Rekisteröity voi vaatia tiedoissa esiintyvän virheen korjaamista tai poistamista siten kuin tietosuoja-asetuksen 16. artiklassa on säädetty. Virheellisen tiedon korjaamista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Tiedon korjaamista pyytävän henkilöllisyys varmistetaan tarvittaessa.

Mahdollisesta tietojen korjaamisesta tai poistamisesta kieltäytymisestä annetaan kirjallinen todistus. Asiakkaalla on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun ratkaistavaksi. Tietosuojavaltuutetun toimiston osoite on: PL 800, 00521 Helsinki.