ankat

Avoimet verkostot oppimiseen

avo logo

Avoimet verkostot oppimiseen -hankkeessa (2008-2012) on pilotoitu, koulutettu ja tuettu uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. 

Suomen eOppimiskeskus ry:n koordinoima hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi.

Osatoteuttajat

 • Aalto-yliopisto/Taideteollinen korkeakoulu
 • HCI Productions Oy 
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen kesäyliopisto
 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Kansalaisfoorumi SKAF ry
 • Kotkan kaupunki
 • Otavan opisto
 • Tampereen yliopisto
 • Teknologiakeskus Innopark Oy
 • Åbo Akademi 

Projekti pähkinänkuoressa

Toteutusaika: 1.5.2008 – 30.6.2012 

Avoin sisältö tarkoittaa laaja-alaista tekstuaalisuuteen, kuvallisuuteen, auditiivisuuteen, elävään kuvaan tms. perustuvaa sisällöntuotantoa.

AVO-ajatusmallissa käyttäjät itse osallistuvat merkittävässä määrässä sisällöntuottamiseen vuorovaikutuksessa erilaisia synkronisia ja asynkronisia menetelmiä hyödyntäen. Tarkoituksena on saada aikaan merkittävä kulttuurin- ja toimintatavan muutos, jolloin

 1. avoimen sisällön ja sosiaalisen median kautta tiedonrakentamisen muodot muuttuvat ja
 2. jolloin kasvaa vaatimus mediakriittisyydestä ja medialukutaidon lisäämisestä.

Projekti perustuu avoimuuteen, aitoon yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen. Se toimii avoimena ja mukaan voivat tulla kaikki asiasta kiinnostuneet.

Projektin tavoite

 • Edistää mediakriittisyyttä
 • Verkottaa ja kouluttaa avainasiantuntijoita
 • Vahvistaa laadukasta avointen sisältöjen tuotantoa
 • Saada aikaan vertaisoppimisen tuotannon verkostoja eri aihealueiden asiantuntijoille
 • Kehittää koulua oppimisyhteisönä, jossa sekä opettajat että opiskelijat/oppilaat ovat OPPIJOITA
 • Synnyttää avoin ja monialainen oppimisympäristö ja toimintatapa
 • Vahvistaa aktiivista kansalaisuutta sekä demokratiaa

         Kohderyhmä

         • kaikki, jotka haluavat yhdessä oppia ja vaikuttaa oppimiseen 
         • erityisenä kohderyhmänä ovat
          • opetuksen kehityksestä vastaavat opettajat ja kouluttajat eri oppilaitosasteilta
          • tavalliset opettajat/opiskelijat eri opetusaloilta ja -asteilta
          • kirjastojen informaatikot
          • TVT-taitojen kouluttajat
          • opetustoimen päättäjät

         Rahoitus

         OKM – Manner-Suomen ESR-ohjelma – TL3: Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi

         Rahoittava viranomainen: Lapin lääninhallitus

         Koordinointi

         Suomen eOppimiskeskus ry

         info[a]eoppimiskeskus.fi