Päättävät yhteisöjäsenet

Suomen eOppimiskeskus ry tarjoaa päättäville yhteisöjäsenilleen mahdollisuuden ottaa täysi hyöty yhdistyksen toiminnasta ja tarjonnasta – myös taloudellisessa mielessä.

Päättävät yhteisöjäsenet ovat suuremmalla panostuksellaan aktiivisemmin mukana tukemassa e-oppimisen kehittämistyötä. Päättävät yhteisöjäsenet tukevat ja ohjaavat koko e-oppimisen toimialan kilpailukyvyn kehittämistä ja luovat edellytyksiä e-oppimisen edistämiselle. Näiden yhteisöjen edustajia voidaan valita yhdistyksen hallitukseen. Päättävä yhteisöjäsenyys edistää näkyvästi jäsenorganisaation yrityskuvaa. Organisaatiolla on oikeus hyödyntää viestinnässään jäsenmerkkiä erillisen ohjeen mukaisesti.

Päättävien yhteisöjäsenten tukema toiminta korostaa e-oppimisen toimialan edistämistä, sen toiminnan kehitystyötä sekä benchmarking-menettelyjen mukaista vuorovaikutteista oppimista. Päättävän yhteisöjäsenen nimetyllä henkilöllä on äänioikeus yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa.

Jäsenpalveluihin ja -etuihin oikeutettuja ovat yrityksen tai konsernin koko henkilöstö. Koko konsernin henkilöstöllä on käytössään Suomen eOppimiskeskus ry:n henkilöjäsenedut. Konsernin henkilöstöllä on henkilöjäsenetujen lisäksi mahdollisuus hyödyntää laajennettuja jäsenpalveluja ja -etuja, kuten jäsentapahtumia sekä laajan kontaktiverkon yritysmaailmaan, korkeakoulumaailmaan, oppilaitoksiin ja eri alojen asiantuntijoihin. Laajennetut jäsenpalvelut edistävät jäsenyhteisöjen välistä tiedonvaihtoa sekä kannustavat jäseniä toimimaan yhdessä ja oppimaan toinen toisiltaan.

Jäsenedut 

Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävänä yhteisöjäsenenä saat kontakteja kollegoihin ja eri toimialojen asiantuntijoihin sekä runsaasti ajankohtaista tietoa ja materiaalia alan kehityksestä, kursseista, seminaareista ja kirjallisuudesta muun muassa seuraavien jäsenpalveluiden kautta:

 • SeOppi-jäsenlehti
 • Mahdollisuus ilmoittautua ITK-konferenssiin jäsenetuhintaan
 • Sähköinen jäsenkirje
 • aktiivinen ajankohtaistiedotus yhteisön nimeämille henkilöille
 • käytettävissä uusinta tietoa Suomen eOppimiskeskuksen yhteistyökumppaneiden kautta
 • äänioikeus Suomen eOppimiskeskuksen vuosikokouksissa
 • päättävien yhteisöjäsenten tapaamiset ja koulutustilaisuudet
 • käytettävissä laaja päättävien jäsenten yhteys- ja kontaktihenkilöverkosto
 • jokaisella päättävällä yhteisöjäsenellä on halutessaan mahdollisuus vuosittaiseen palaveriin Suomen eOppimiskeskuksen kanssa, jossa käydään läpi mm. organisaation tilanne, tarpeet ja jäsenyys
 • jäsenhinnat eOppimiskeskuksen koulutus- ja palvelutarjonnasta (seminaarit, avoimet kurssit, yrityskohtainen koulutus jne.)
 • etusija osallistua Suomen eOppimiskeskuksen hankkeisiin sekä saada tietoja tutkimus- ja projektituloksista
 • oikeus käyttää jäsenmerkkiä viestinnässä
 • jäsenten yrityskuvan näkyvä edistäminen (jäsenlistaukset, eEemeli-kilpailu, Suomen eOppimiskeskuksen kotisivuilla yrityksen logo sekä esittely, esitteissä yhteisöjäsenten lista)
 • osallistumismahdollisuus kansallisiin ja kansainvälisiin kehitys- ja tutkimusprojekteihin
 • organisaation yhteyshenkilö ja/tai ylin johtaja ovat tervetulleita Suomen eOppimiskeskuksen eEemeli-gaalaan, missä julkistetaan valtakunnallisen eEemeli e-oppimisen laatukilpailun voittajat
 • Koko organisaation henkilöstö on oikeutettu kaikkiin päättävän yhteisöjäsenen etuihin.  

Täytä liittymislomake, niin pääset mukaan toimintaamme!

Jäsenmaksut
Yhdistyksen säännöt