Päättävät yhteisöjäsenet

Suomen eOppimiskeskus ry tarjoaa päättäville yhteisöjäsenilleen mahdollisuuden ottaa täysi hyöty yhdistyksen toiminnasta ja tarjonnasta – myös taloudellisessa mielessä.

Päättävät yhteisöjäsenet ovat suuremmalla panostuksellaan aktiivisemmin mukana tukemassa e-oppimisen kehittämistyötä. Päättävät yhteisöjäsenet tukevat ja ohjaavat koko e-oppimisen toimialan kilpailukyvyn kehittämistä ja luovat edellytyksiä e-oppimisen edistämiselle. Näiden yhteisöjen edustajia voidaan valita yhdistyksen hallitukseen. Päättävä yhteisöjäsenyys edistää näkyvästi jäsenorganisaation yrityskuvaa. Organisaatiolla on oikeus hyödyntää viestinnässään jäsenmerkkiä erillisen ohjeen mukaisesti.

Päättävien yhteisöjäsenten tukema toiminta korostaa e-oppimisen toimialan edistämistä, sen toiminnan kehitystyötä sekä benchmarking-menettelyjen mukaista vuorovaikutteista oppimista. Päättävän yhteisöjäsenen nimetyllä henkilöllä on äänioikeus yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa.

Jäsenpalveluihin ja -etuihin oikeutettuja ovat yrityksen tai konsernin koko henkilöstö. Koko konsernin henkilöstöllä on käytössään Suomen eOppimiskeskus ry:n henkilöjäsenedut. Konsernin henkilöstöllä on henkilöjäsenetujen lisäksi mahdollisuus hyödyntää laajennettuja jäsenpalveluja ja -etuja, kuten jäsentapahtumia sekä laajan kontaktiverkon yritysmaailmaan, korkeakoulumaailmaan, oppilaitoksiin ja eri alojen asiantuntijoihin. Laajennetut jäsenpalvelut edistävät jäsenyhteisöjen välistä tiedonvaihtoa sekä kannustavat jäseniä toimimaan yhdessä ja oppimaan toinen toisiltaan.

Jäsenedut 

 • SeOppi-jäsenlehti
 • aktiivinen ajankohtaistiedotus yhteisön nimeämille henkilöille
 • käytettävissä uusinta tietoa Suomen eOppimiskeskuksen yhteistyökumppaneiden kautta
 • äänioikeus Suomen eOppimiskeskuksen vuosikokouksissa
 • päättävien yhteisöjäsenten tapaamiset ja koulutustilaisuudet
 • käytettävissä laaja päättävien jäsenten yhteys- ja kontaktihenkilöverkosto
 • jokaisella päättävällä yhteisöjäsenellä on halutessaan mahdollisuus vuosittaiseen palaveriin Suomen eOppimiskeskuksen kanssa, jossa käydään läpi mm. organisaation tilanne, tarpeet ja jäsenyys
 • jäsenhinnat eOppimiskeskuksen koulutus- ja palvelutarjonnasta (seminaarit, avoimet kurssit, yrityskohtainen koulutus jne.)
 • etusija osallistua Suomen eOppimiskeskuksen hankkeisiin sekä saada tietoja tutkimus- ja projektituloksista
 • oikeus käyttää jäsenmerkkiä viestinnässä
 • jäsenten yrityskuvan näkyvä edistäminen (jäsenlistaukset, eEemeli-kilpailu, Suomen eOppimiskeskuksen kotisivuilla yrityksen logo sekä esittely, esitteissä yhteisöjäsenten lista)
 • osallistumismahdollisuus kansallisiin ja kansainvälisiin kehitys- ja tutkimusprojekteihin
 • organisaation yhteyshenkilö ja/tai ylin johtaja ovat tervetulleita Suomen eOppimiskeskuksen eEemeli-gaalaan, missä julkistetaan valtakunnallisen eEemeli e-oppimisen laatukilpailun voittajat
 • Koko organisaation henkilöstö on oikeutettu kaikkiin päättävän yhteisöjäsenen etuihin.