Kannattavat yhteisöjäsenet

Kannattavat yhteisöjäsenet ovat tukijäseniä, joiden palvelut, jäsenedut ja oikeudet ovat rajatumpia kuin päättävillä yhteisöjäsenillä.

Kannattavien yhteisöjäsenten jäsenpalveluihin ja -etuihin oikeutettuja on kannattavana jäsenenä oleva yhteisö. Myös tulosyksiköt, joiden emoyhtiö on yhdistyksen päättävä yhteisöjäsen, voivat halutessaan liittyä kannattaviksi yhteisöjäseniksi. 

Jäsenedut 

  • SeOppi-jäsenlehti
  • aktiivinen tiedotustoiminta
  • yrityskuvan edistämistoiminta (jäsenlistat)
  • kontakteja kollegoihin ja eri toimialojen asiantuntijoihin
  • runsaasti ajankohtaista tietoa ja materiaalia alan kehityksestä, kursseista, seminaareista ja kirjallisuudesta  

Liity Suomen eOppimiskeskus ry:n kannattavaksi yhteisöjäseneksi