avo logo

Työpaketit

  1. Teema-alueiden kehittäminen ja aineistojen ja selvitysten tuottaminen
  2. Avoimen verkoston koulutukset, työpajat ja konferenssit

  3. Vertaistuottamisen ja sosiaalisen työtapojen laadun median kehittäminen

  4. Koordinointi ja yhteistyö

avo taulukko