Laatutietous e-oppimisen toimialalla

Kuvaus

Kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama maksuton itseopiskelukurssi e-oppimisen laatuasioihin ja niiden erityispiirteisiin. Kurssilla tutustut myös Suomen eOppimiskeskuksen myöntämän eOppimisen laatumerkkihakemukseen. Kurssille voi osallistua omatoimisesti milloin vain rekisteröitymällä kurssialueelle osoitteessa elaatu.fi. Kurssi perustuu itseopiskeluun eikä kurssilla ole ohjausta. Tämän kurssin tehtävät perustuvat itsearviointiin.   

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla.   

Tavoite

Tavoitteena on tehdä itsearviointia sisällön ja kurssimateriaalien esillenostamien asioiden ja oman toiminnan (tai oman organisaation toiminnan) välillä. Organisaation pyrkiessä hyvään laadulliseen toimintaan ja hakiessa eOppimisen laatumerkkiä kurssimateriaalissa esitetyt asiat ovat hyvin olennaisia.   

Kohderyhmä

Itsearviointia tekevät toimijat, joita ovat yritykset, koulutuslaitokset, yhdistykset ja muut toimijat, jotka toimivat oppimisen toimialalla tai haluavat muuten kehittää laatutietouttaan.