eOppimisen laatumerkin hakija

Kuvaus

Työalue sisältöineen on eri organisaatioiden sisäisille toimijoille suunnattu ja heidän oma työskentelyalueensa. Työalue on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama, mutta se voidaan sopimuksella sisältöineen siirtää hakijan omaan moodle-järjestelmään. Suomen eOppimiskeskus tarjoaa hakijoille yhteistyökumppaninsa kautta myös oman työalueen vain hakijan omaan käyttöön. Työalue on tarkoitettu e-oppimisen laatumerkin hakemusprosessiin ja varsinaisen hakemuksen tekemistä varten. Työalueen tehtävät perustuvat itsearviointiin. 

Sisältö

Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 

Tavoite

Tavoitteena on, että hakija ja hakijaa edustavat henkilöt työskentelevät alueella yhdessä ja työstävät Suomen eOppimiskeskuksen myöntämää eOppimisen laatumerkin hakemusta. Tavoitteena on laatia eri osa-alueet hyvin kattava hakemus eri liitteineen Suomen eOppimiskeskukselle ja hakijaorganisaation valmentaminen e-oppimisen laatumerkin arviointiin. 

Kohderyhmä

Kaikki toimialalla työskentelevät organisaatiot (mukaanlukien oppilaitokset). Hakijaorganisaatio voi olla jopa mikroyritys, joka pystyy osoittamaan toimintansa kattavan kaikki hakemuksen edellyttämät osiot.