Kolme kirjaa pinossa ja kolme kirjaa nojaamassa pinoon.

Avointen oppimateriaalien mestariksi

Aineisto on laadittu Avoin oppimateriaali -mestarikurssi -hankkeessa vuosina 2022-2023. Aineistoa on päivitetty toukokuussa 2024.

Johdanto

Tervetuloa Avoin oppimateriaali -mestarikurssille!

Avoimen oppimateriaalin erityispiirteisiin kuuluu, että materiaali on kaikkien käytettävissä. Emme kuitenkaan tunne käyttäjien taustoja, osaamista tai toimintaympäristöä. Emme myöskään tiedä käyttäjien tarpeita tai sitä, mihin he haluavat aineistoa hyödyntää. Kun lähdemme toteuttamaan aineistoa avoimesti hyödynnettäväksi, meidän tulee huomioida nämä seikat ja varmistaa, että materiaali on mahdollisimman saavutettavaa, monipuolista ja helposti sovellettavissa eri tilanteisiin ja tarpeisiin.

Avoin oppimateriaali -mestarikurssilla näitä kysymyksiä tarkastellaan viiden teeman kautta.

Teema 1: Oppimismuotoilu

Oppimismuotoilun tuotanto-oppaat luovat selkeän rungon opetuskokonaisuuden muotoiluprosessille, listaavat läpikäytäviä asioita ja tarjoavat hyödyllisiä työkaluja prosessin eri vaiheisiin. Oppaat tukevat syklistä kehittämistä, johon kuuluu dialogi, tiivistys, toteutus, kokeilut ja reflektointi. Ennen kaikkea ne pitävät oppijan prosessin keskiössä, varmistaen, että oppiminen on mahdollisimman tehokasta ja mielekästä. Se, mitä olemme tekemässä (kokonainen kurssi, kurssin yksi teema tai moduuli jne.), määrittää, mitä osia hyödynnämme oppaista.

Tehtävä: Tutustu alla listattuihin tuotanto-oppaisiin. Peilaa niitä omaan tuotantoprojektiisi ja arvioi, mikä toimii ja mikä ei.

Syventävät aineistot

Teema 2: Tekijänoikeudet

Tässä osiossa käsittelemme tekijänoikeuslainsäädäntöä, opettajien ja oppilaiden oikeuksia sekä avoimien lisenssien hyödyntämistä. Tarkastelemme, kuinka varmistaa aineistojen laillinen käyttö ja muuntelu opetustarkoituksiin – oppijaa unohtamatta.

Tarmo Toikkasen puheenvuoro Avoin oppimateriaali -mestarikurssilla 21.9.2023

Tarmon esitysdiat (pdf)

Syventävät aineistot

Tarmo Toikkasen kokoama itseopiskelumateriaali opettajalle:

Teema 3: Creative Commons

Creative Commons -lisenssit tarjoavat joustavan tavan lisensoida teoksia avoimesti. Tässä osiossa opimme, mitä Creative Commons -lisenssit ovat, miten ne toimivat ja miten niitä voidaan hyödyntää opetuksessa.

Tarmo Toikkasen puheenvuoro Avoin oppimateriaali -mestarikurssilla 4.10.2023

Tarmon esitysdiat (pdf)

Anna Lindforsin puheenvuoro Avoin oppimateriaali -mestarikurssilla 4.10.2023

Avointen oppimateriaalien kirjasto – aoe.fi

Syventävät aineistot & linkit

Tarmo Toikkasen kokoama itseopiskelumateriaali opettajalle:

Teema 4: Pedagoginen saavutettavuus

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että erilaiset sisällöt ovat kaikkien käytettävissä riippumatta käyttäjän fyysisistä, henkisistä tai muista rajoitteista – tarvittaessa myös apuvälineiden avulla. Saavutettavan oppimateriaalin on oltava sisällöltään ymmärrettävää ja helposti omaksuttavaa. Saavutettavuus onkin syytä huomioida jo oppimateriaalituotannon suunnitteluvaiheessa.

Tässä osiossa tutustumme erityisesti pedagogiseen saavutettavuuteen sekä Universal Design for Learning (UDL) -periaatteisiin. Lisäksi käsittelemme laadukkaan avoimen oppimateriaalin kriteereitä sekä avoimien ja saavutettavien aineistojen hyötyjä oppijalle.

Kaisa Honkonen, 30.10.2023
Kaisa Honkonen, 30.10.2023

Kaisan esitysdiat (pdf)

Teema 5: Tekninen saavutettavuus

Viimeisenä silauksena oppimateriaalituotannossa on teknisen saavutettavuuden varmistaminen. Onhan värit, kontrastit, rakenteet, tiedostot ja tekstitykset kunnossa?

Tehdään yhdessä löytöretki teknisen saavutettavuuden maailmaan.

Niina Kesämaa, 20.11.2023

Niinan esitysdiat (pdf)

Syventävät aineistot ja linkit