Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi -koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa opettajien täydennyskoulutusta. Koulutuksen tavoitteena on

  • antaa opettajille digitaalisia valmiuksia ja itsenäistä soveltamistaitoa oppimisanalytiikan hyödyntämisestä oman kurssin sähköistyksen suunnittelussa ja toteutuksessa.
  • nykyaikaistaa opettajan käytössä olevia oppimateriaaleja ja menetelmiä jatkuvan arvioinnin suuntaan. Analytiikan avulla opettaja saa hiljaisen tiedon rinnalle uudentyyppistä tietoa ja mahdollisuuksia arvioida ja ohjata oppijan osaamisen kehittymisessä.
  • tuoda käyttöön uusia henkilökohtaisen oppilaanohjauksen menetelmiä ja välineitä.
  • vahvistaa Oppimisanalytiikan verkostoa ja sen toimintaa.

Koulutuksessa on kolme kokonaisuutta:

  • Oppimisanalytiikka käyttöön! – starttikurssi
  • Oppimisanalytiikka omassa työssäni – syventävä kokonaisuus
  • Oppimisanalytiikan konkarit -verkosto

Hanke päättyy 30.6.2021.

Tutustu myös koulutusblogissamme julkaistuihin kirjoituksiin:


Suomen-eOppimiskeskus rgb
Turun yliopiston Oppimisanalytiikan keskuksen logo
Koponen + Hildén
Otavian logo

Lisätietoja