Tutkimuksen, oppimisen ja innovaatiotoiminnan digihuone


Aika

20.12.2023    
08:00 - 08:45

Tapahtumatyyppi

Digihuoneessa katsahdetaan nosteisiin tulevista muutoksista, trendeistä ja linjauksista koulutuksen ja tutkimuksen digitalisoitumisen tiekartalta sekä kehitystarpeita ja -toimintaa avaavasta Ideapankista. Digihuone antaa mahdollisuuden tuoda näkyväksi uusia avauksia, joille ei välttämättä ole vielä vakiintunutta foorumia ja yhdessä etsiä tapoja niiden edistämiseen.

Digihuoneessa tehdään huomioita interaktiivisesti yhteiselle alustalle, jolloin materiaali on avoimesti hyödynnettävissä koko ajan ja jaettavissa heti digihuoneessa käydyn keskustelun jälkeen.

Digihuone on kaikille avoin, keskusteleva verkkotapaaminen muutaman viikon välein.

https://wiki.eduuni.fi/display/csckorkeakoulut/Tutkimuksen%2C+oppimisen+ja+innovaatiotoiminnan+digihuone


Kaikki tapahtumat