Opettajien kestävyysosaamisen todentaminen digitaalisin osaamismerkein


Tässä Badge Finland -webinaarissa kuullaan kansainvälisestä EduSTA-hankkeesta (Academy for Sustainable Future Educators), jossa määritellään erityisesti ammatillisten opettajien käytännöllisiä kestävyysosaamisia, toteutetaan ja pilotoidaan osaamismerkkijärjestelmä sekä sitä tukevia osaamisperustaisia opintoja, oppimisympäristöjä ja oppimateriaaleja.

Webinaarissa Eveliina Asikainen, Sanna Ruhalahti ja Hanna Teräs Tampereen ammattikorkeakoulusta kertovat opettajien kestävyyskompetensseista ja niiden kehittämisestä sekä osaamismerkkijärjestelmän toteuttamisesta. Luvassa myös käytännön kokemuksia ja tuloksia hankkeen matkalta.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset


Kaikki tapahtumat