Avoin tiede: Esittelyssä suositukset Avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen laatukriteerit ja Vastuullinen avoin oppiminen


Webinaarissa esitellään uusimpia avoimen oppimisen suosituksia liittyen avointen oppimis- ja opetuskäytäntöjen laatuun ja vastuulliseen avoimeen oppimiseen. Samalla tuodaan esiin myös käytännön esimerkkejä sekä laadukkaista avoimista käytännöistä että vastuullisesta avoimesta oppimisesta. Esittelijöinä toimivat avoimen oppimisen laaturyhmän vetäjä, tietoasiantuntija Terhi Kaipainen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta ja vastuullisuusryhmän vetäjä, AVOTT-sihteeri, asiantuntija Ilmari Jauhiainen Tieteellisten seurain valtuuskunnasta.

Lisätietoja


Kaikki tapahtumat