keskiviikko, 26 lokakuu 2016 13:50

Tule mukaan oppimisanalytiikkaverkostoon

Keräämme yhteen oppimisanalytiikasta kiinnostuneita tutkijoita, opettajia, kehittäjiä ja yritysten edustajia.

Liity mukaan verkostoon >>>

torstai, 05 syyskuu 2013 12:27

Verkostot

EduCloud Alliance

EduCloud Alliancen (ECA) EDU-yhteisö on kaikille ECAn toiminnasta kiinnostuneille avoin verkosto, jonka pedagogiset näkemykset ja kokemukset ohjaavat ECAn toimintaa ja luovat pohjaa teknisille toteutuksille. EDU-yhteisön toimintaan kuuluvat muun muassa erilaiset asiantuntijawebinaarit, live-tapaamiset, työpajat sekä verkkokeskustelut.

Lisätietoja: www.facebook.com/EduCloudAlliance

Digikilta 3 330x117

DigiKilta

Digikilta on laaja verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Kehitystä ohjataan tutkimustiedolla, jota hyödynnetään teemapajoissa ja webinaareissa. Hankkeessa kerätty kokemustieto ja uutisointi julkaistaan avoimessa tietopankissa.

Lisätietoja: https://digikilta.fi/

Mobiilioppimisen verkosto

Suomen eOppimiskeskus ry koordinoi mobiilioppimisen yhteistyö- ja osaajaverkostoa.

Lisätietoja: https://sites.google.com/site/mobiilioppiminen/

Open Kowledge Finland

Open Knowledge Finland (OKFFI) is a registered not-for-profit association and part of the wider international Open Knowledge -network. OKFFI promotes opening and usage of open knowledge and advances development of open society in Finland.

Read more: http://fi.okfn.org/

Oppimisanalytiikka

Keräämme yhteen oppimisanalytiikasta kiinnostuneita tutkijoita, opettajia, kehittäjiä ja yritysten edustajia.

Liity mukaan verkostoon >>>

Kategoria Infot

Lehdistötiedote, julkaisuvapaa heti

4500 vapaaehtoisen verkosto on edistänyt sosiaalisen median järkikäyttöä jo viisi vuotta

Viisi vuotta täyttävä sosiaalisen median pioneerien verkosto on vaikuttanut osallistavien toimintatapojen sekä tieto- ja viestintätekniikan käytön kehittymiseen Suomen oppilaitoksissa, yrityksissä ja organisaatioissa.

Sometu eli Sosiaalinen media oppimisen tukena -verkosto sai alkunsa 16.11.2007 Otavan Opiston työpajassa, jossa yhdistettiin kokeellisesti verkko- ja lähityöskentelyä. Sometu tarjoaa yhteisen toiminnan mahdollisuuksia sosiaalisesta mediasta innostuneille ja uteliaille toimijoille, joita kiinnostaa avoin, monimuotoinen oppiminen tai tavoitteellinen ja kokeileva yhteistyö verkossa.

Viiden vuoden aikana Sometun verkkopalveluun on kirjautunut yli 4500 opettajaa, tutkijaa, kansalaistoimijaa, tiedottajaa, yrittäjää ja opiskelijaa, joita kiinnostavat internetin uudet ilmiöt sekä viestintä- ja yhteistyömuodot. Sometussa kokeillaan sosiaalisen median palveluita, jaetaan vinkkejä ja kokemuksia, keskustellaan ja järjestetään tapahtumia.

Sometu-verkosto on järjestänyt vuosittain tempauksia Suomen tärkeimmässä opetusteknologiakonferenssi ITK:ssa, kuten lähes sadan roolipelaajan monimediaisen livejoukkueroolipelin sekä suuren kalamaljakeskustelun, mobiilin seikkailukierroksen sekä osallistanut toista sataa konferenssiosallistujaa pohtimaan oppimisen tulevaisuutta world café -keskustelussa.

Anne Rongas: “Jos internet olisi maisema, Sometua voisi kuvata tuon maiseman valloittamattomien alueiden raivaajajoukkona, joka etsii aarteita ja uusia asuinalueita. Pioneerit vetävät ensimmäisten kokeilujen jälkeen mukaansa tarkkailijoita ja analyytikot arvioivat toiminnan järkevyyttä ja kannattavuutta. Keskustelut syvenevät toisinaan moneen suuntaan ja saattavat jatkua hitaaseen tahtiin jopa vuosia. Verkkoympäristö mahdollistaa tämän, sillä se toimii kollektiivisena muistina ja arkistona.”

Sometun Ning-ympäristö: http://www.sometu.fi/
Sometun 5-vuotisjuhlat: http://sometu5v.blogspot.fi/

Lisätietoja
Anne Rongas, Suomen eOppimiskeskus ry, rongas piste anne ÄT gmail piste com, +358 40 5181 229
Ville Venäläinen, Otavan Opisto, ville piste venalainen ÄT otavanopisto piste fi, +358 44 794 5102
Eija Kalliala, Otavan Opisto, eija piste kalliala ÄT otavanopisto piste fi, +358 40 129 4167

keskiviikko, 15 elokuu 2012 14:02

Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin

avo2 logo


Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin
-ESR-hankkeen tavoitteena on yhteisöllisen, osallistavan ja verkostomaisen toimintakulttuurin synnyttäminen ja vahvistaminen mukana olevissa oppilaitoksissa ja organisaatioissa sekä niiden sidosryhmissä.

Hankkeen taustalla vaikuttaa jakamisen eetos, jolla tarkoitamme

 • avoimuuden tukemista verkostomaisissa toimintaympäristöissä ja
 • avoimen oppimisen, osallistumisen ja sisällöntuotannon muotojen selvittämistä, tukemista ja kouluttamista

 

Päätavoitteet

 • opettaja- ja asiantuntijaverkostojen sekä omaehtoisten oppimisverkostojen tuettu kasvu,
 • yhteisöllisen oppimiskulttuurin edistäminen kansalaistoiminnassa, kouluissa, oppilaitoksissa ja virkatyössä (virkamiehen uusi ammattiosaaminen),
 • verkostomaisen toimintamallin kehittäminen kansalaisaktiivisuuden lisäämiseksi
 • etäosallistumisen ja vertaisoppimisen lisääminen opetuksessa, julkishallinnossa ja kansalaistoiminnassa,
 • avoimien sisältöjen ja ohjelmistojen sekä avoimen opetuskulttuurin edistäminen kansalaistoiminnassa, opetuksessa ja julkishallinnossa,
 • kolmiulotteisten oppimis- ja  osallistumisympäristöjen opetuskäytön mallien luominen,
 • käytänteiden luominen oppiainerajoja ylittävän opetuksen käytännön järjestelyihin ja aktiivisen oppimisen kokeilujen toteuttaminen eri kouluasteilla,
 • mobiililaitteiden hyödyntämisen mallit opiskelussa ja työssä oppimisessa ja
 • laadukkaan toimintatavan edistäminen, tehostaminen ja näkyväksi tekeminen sisältöjen ja sovellusten osalta.

 

Osatoteuttajat

 Aalto-yliopisto Koulutuskuntayhtymä Tavastia 
 Hämeen ammattikorkeakoulu Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
 Hämeen kesäyliopisto Otavan Opisto
 Hämeenlinnan kaupunki Päijät-Hämeen koulutuskonserni -kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus
 Innopark Programmes Oy Suomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori)
 Jyväskylän yliopisto Tampereen yliopisto

 

Osahankkeet

 AVO-opisto  Toimikas
 Nettikansa

 Kolmiulotteiset- ja mobiilit
 osallistumisympäristöt

 

Lisätietoja

 • info[a]eoppimiskeskus.fi
avoin virta tekstiton
Kategoria AVO FI
keskiviikko, 15 elokuu 2012 13:55

Avoimet verkostot oppimiseen

avo logo

 

Avoimet verkostot oppimiseen -hankkeessa (2008-2012) on pilotoitu, koulutettu ja tuettu uusien toimintamallien pedagogista ja kriittistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. 

Suomen eOppimiskeskus ry:n koordinoima hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi.

Osatoteuttajat

 • Aalto-yliopisto/Taideteollinen korkeakoulu
 • HCI Productions Oy 
 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen kesäyliopisto
 • Hämeenlinnan kaupunki
 • Kansalaisfoorumi SKAF ry
 • Kotkan kaupunki
 • Otavan opisto
 • Tampereen yliopisto
 • Teknologiakeskus Innopark Oy
 • Åbo Akademi 

Projekti pähkinänkuoressa

Toteutusaika: 1.5.2008 – 30.6.2012 

Avoin sisältö tarkoittaa laaja-alaista tekstuaalisuuteen, kuvallisuuteen, auditiivisuuteen, elävään kuvaan tms. perustuvaa sisällöntuotantoa.

AVO-ajatusmallissa käyttäjät itse osallistuvat merkittävässä määrässä sisällöntuottamiseen vuorovaikutuksessa erilaisia synkronisia ja asynkronisia menetelmiä hyödyntäen. Tarkoituksena on saada aikaan merkittävä kulttuurin- ja toimintatavan muutos, jolloin

 1. avoimen sisällön ja sosiaalisen median kautta tiedonrakentamisen muodot muuttuvat ja
 2. jolloin kasvaa vaatimus mediakriittisyydestä ja medialukutaidon lisäämisestä.

Projekti perustuu avoimuuteen, aitoon yhteistyöhön ja yhdessä tekemiseen. Se toimii avoimena ja mukaan voivat tulla kaikki asiasta kiinnostuneet.

   Projektin tavoite

   • Edistää mediakriittisyyttä
   • Verkottaa ja kouluttaa avainasiantuntijoita
   • Vahvistaa laadukasta avointen sisältöjen tuotantoa
   • Saada aikaan vertaisoppimisen tuotannon verkostoja eri aihealueiden asiantuntijoille
   • Kehittää koulua oppimisyhteisönä, jossa sekä opettajat että opiskelijat/oppilaat ovat OPPIJOITA
   • Synnyttää avoin ja monialainen oppimisympäristö ja toimintatapa
   • Vahvistaa aktiivista kansalaisuutta sekä demokratiaa

           Kohderyhmä

           • kaikki, jotka haluavat yhdessä oppia ja vaikuttaa oppimiseen 
           • erityisenä kohderyhmänä ovat
            • opetuksen kehityksestä vastaavat opettajat ja kouluttajat eri oppilaitosasteilta
            • tavalliset opettajat/opiskelijat eri opetusaloilta ja -asteilta
            • kirjastojen informaatikot
            • TVT-taitojen kouluttajat
            • opetustoimen päättäjät

           Rahoitus

           OKM - Manner-Suomen ESR-ohjelma - TL3: Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi

           Rahoittava viranomainen: Lapin lääninhallitus

           Koordinointi

           Suomen eOppimiskeskus ry

           info[a]eoppimiskeskus.fi

           Kategoria AVO FI