AVO FI (19)

Alakategoriat

AVO-osahankkeet

AVO-osahankkeet (6)

Opetus 2.0 - sosiaalisen median työkalujen ja menetelmien pilotointia kouluissa, nuoriso- ja museotoimessa

Virtuaalimaailmat ja online-konferenssit opetuksessa - Second Life - virtuaalimaailman opetuskäytön koulutus ja kehittäminen sekä virtuaalikonferenssiympäristöt ja online-ITK

Web-yhteisöt opettajan oppimisresursseina - LeMill-ympäristön kehittäminen suomalaisessa opetuskulttuurissa

Mobiilit, blogit ja wikit oppimisessa ja vuorovaikutuksessa - mobiililaitteiden sekä blogien ja wikien opetuskäytön pilotit korkeakouluopetuksessa

EduCOSS - Vapaat ja avoimet ohjelmistoratkaisut kouluille

Vertaistuotannon laatu - Vertaistuottamisen ja sosiaalisen median työtapojen laadun kehittäminen

Lisätiedot artikkelista ...
Nettikansa-osahankkeessa etsitään, kokeillaan ja mallinnetaan verkon mahdollistamia osallisuutta edistäviä toimintamalleja yhteiskunnallisten asioiden käsittelyssä. Osahankkeen keskeisenä toimintainstrumenttina toimii aktiivisiia edelläkävijöitä kokoava…
Toiminnallisen ja aktiivisen oppimisen mallit on tarkoitettu perinteisen oppiainejakoisen opetuksen rinnalle, oppijalähtöisten ja yhteisöllisten oppimistapojen toteuttamiseen. Tavoitteena on lisätä yhteisöllistä…
Osahankkeen tavoite on kannustaa yhteiskunnan eri toimijoita sisältöjen ja tiedon jakamiseen. Tiedon jakamiseen liittyy tiedon julkisuuden lisäksi myös tiedon avoimuus,…
Työpaketin tarkoituksena on vahvistaa projektissa mukana olevien toimijoiden sosiaalisen median ja vertaistuottamisen laatuosaamista. Osaamista voidaan kehittää käyttäen eOppimisen laatumerkki -hankkeessa…
Vastuuorganisaatio: Teknologiakeskus Innopark Oy EduCOSS-osahanke keskittyy vapaiden ja avointen ohjelmistojen, lyhyesti VALO-ohjelmistojen hyödyntämisen edistämiseen oppilaitoksissa. Hanke tukee AVO-hankkeen kokonaisuutta tuottamalla…
Mobiililaitteiden sekä blogien ja wikien opetuskäytön pilotit korkeakouluopetuksessa Vastuuorganisaatiot: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto Mobiilit oppimisessa ja vuorovaikutuksessa - lisäpotkua…
Vastuuorganisaatio: Taideteollinen korkeakoulu LeMill-osahankkeen tavoitteena on opettajille tarkoitetun avoimen yhteisöpalvelu LeMillin koulutus, tiedotus ja markkinointi Suomessa. LeMill on EU-projektina kehitetty…
Sivu 1 / 2