Infot

Infot (11)

tiistai, 12 kesäkuu 2018 12:24

Tietosuojaseloste: SeOppi-lehti

Kirjoittanut

Yhdistetty rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi
Tietosuoja-asetus 13. artikla

Laadittu 12.6.2018
Päivitetty 12.6.2018

Rekisterinpitäjä

Suomen eOppimiskeskus ry
Y-tunnus: 1899013-7

Suomen eOppimiskeskus ry
Crazy Town
Viipurintie 4
13200 Hämeenlinna

Muut yhteystiedot
https://www.eoppimiskeskus.fi/yhteystiedot

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niina Kesämaa
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040 827 6378

Rekisterin nimi

SeOppi-lehden jakelu- ja yhteystietolista

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään

 • SeOppi-lehden postittamiseksi
 • lehteen tulevien aineistojen toimittamiseen liittyvää viestintää varten

Rekisterin tietosisältö

SeOppi-lehden postittamista varten rekisteriin tallennetaan:

 • yhteyshenkilön nimi, organisaatio, postitusosoite
 • sidosryhmä, johon henkilö kuuluu (esim. yhdistyksen jäsenyys, hanke tms.)

Lehteen tulevien aineistojen toimittamista varten rekisteriin tallennetaan:

 • yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
 • laskutustiedot artikkeli- tai ilmoitustilan laskuttamiseksi
 • tiedot varatusta artikkeli- tai ilmoitustilasta
 • lehteen tuleva aineisto

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja niitä kertyy rekisterinpitäjän toiminnan yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

SeOppi-lehden postittamista varten lehden jakelulista toimitetaan lehden tuotannosta vastaavalle MAK Media Oy:lle.

MAK Media Oy on sitoutunut noudattamaan toiminnassaan voimassa olevia lakeja ja hyvää kauppiastapaa sekä Suomessa hyväksyttyjä mainontaa ja markkinointia koskevia perussääntöjä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja säilytetään Google Drive -palvelussa. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille (Google Data Processing and Security Terms 2.0).

Artikkeli- ja ilmoitustila laskutetaan Visma Netvisor -palvelun kautta. Visma varmistaa henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden, eheyden ja tietojen saatavuuden tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
https://www.visma.fi/yksityisyydensuoja/etusivu/

Tietojen julkisuus

SeOppi-lehden jakelulista ei ole julkinen. Myöskään lehden sisältöjen toimittamiseen liittyvät yhteys- ja laskutustiedot eivät ole julkisia.

SeOppi-lehti itsessään jaetaan paperiversion lisäksi julkisesti verkossa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Yhdistyksen Google Drive -palveluun on pääsy vain SeOppi-lehden asioita hoitavilla henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttöoikeusasetuksin.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, kun tilikausi on päättynyt.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

lauantai, 27 tammikuu 2018 12:04

Tietosuojaseloste: eOppimiskeskuksen uutiskirjeet

Kirjoittanut

Laadittu 27.4.2018
Päivitetty 27.4.2018

Rekisterinpitäjä

Suomen eOppimiskeskus ry
Y-tunnus: 1899013-7

Suomen eOppimiskeskus ry
Crazy Town
Viipurintie 4
13200 Hämeenlinna

Muut yhteystiedot
https://www.eoppimiskeskus.fi/yhteystiedot

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niina Kesämaa
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040 827 6378

Rekisterin nimi

Suomen eOppimiskeskus ry:n uutiskirjeet

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään yhdistyksen uutiskirjeviestinnän hoitamiseksi.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan henkilön sähköpostiosoite, nimi ja organisaatio.

Lisäksi rekisteriin voidaan tallentaa tietoja henkilön osallistumisesta sekä mielenkiinnosta uutiskirjeen teemaan liittyviin erillisiin toimintoihin.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja niitä kertyy rekisterinpitäjän toiminnan yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta edelleen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Uutiskirjeitä sekä niihin liittyviä henkilötietoja hallinnoidaan Mailchimp-palvelussa.

Tietojen julkisuus

Rekisteriin tallennetut tiedot eivät ole julkisia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoihin on pääsy vain uutiskirjeiden lähettämisestä ja hallinnoimisesta vastaavilla henkilöillä.

Tietojen säilytysaika

Uutiskirjetilauksen peruuttaneiden tiedot poistetaan rekisteristä kuukauden kuluessa tilauksen peruuttamisesta.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

perjantai, 29 joulukuu 2017 06:01

Tietosuojaseloste: Jäsenrekisteri

Kirjoittanut

Yhdistetty rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi
Tietosuoja-asetus 13. artikla

Laadittu 29.12.2017
Päivitetty 22.5.2018

Rekisterinpitäjä

Suomen eOppimiskeskus ry
Y-tunnus: 1899013-7

Suomen eOppimiskeskus ry
Crazy Town
Viipurintie 4
13200 Hämeenlinna

Muut yhteystiedot
https://www.eoppimiskeskus.fi/yhteystiedot

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niina Kesämaa
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040 827 6378

Rekisterin nimi

Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään yhdistyksen jäsenyyden ja jäsenviestinnän hoitamiseksi.

Yhdistys voi lisäksi olla suoraan yhteydessä yksittäisiin jäseniin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Henkilöjäsenet

 • Nimi
 • Yhteystiedot
 • Työnantaja
 • Tehtävänimike
 • Liittymispaikka ja -aika

Yhteisöjäsenet

 • Organisaation nimi
 • Y-tunnus
 • Yhteystiedot
 • Liikevaihto
 • Asukasluku (kunnat)
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • Liittymispaikka ja -aika

Lisäksi jäsenten toiminnasta yhdistyksessä voidaan pitää kirjaa (esim. työryhmien tai projektien toimintaan osallistuminen).

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja niitä kertyy rekisterinpitäjän toiminnan yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Jäsenrekisterin tiedoista koostetaan erillinen postituslista yhdistyksen jäsenlehden postittamista varten 2-3 kertaa vuodessa. Lista toimitetaan jäsenlehden postittamisesta vastaavalle taholle sähköisesti. Listaan poimitaan jäsenrekisteristä seuraavat tiedot:

 • Organisaation nimi
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Postiosoite

Jäsenrekisterin tietoja voidaan hyödyntää myös jäsenten keskinäisen verkostoitumisen edistämiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Jäsenrekisteriä säilytetään Google Drive -palvelussa. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille (Google Data Processing and Security Terms 2.0).

Yhdistyksen sähköisen jäsenkirjeen lähettämistä varten jäsenten sähköpostiosoitteita säilytetään Mailchimp-palvelussa.

Tietojen julkisuus

Yhdistyksen julkinen jäsenluettelo osoitteessa https://www.eoppimiskeskus.fi/yhdistys/yhteisöjäsenet sisältää seuraavat tiedot yhdistyksen yhteisöjäsenistä:

 • Organisaation nimi
 • Organisaation logo
 • Postiosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Organisaation esittely
 • Verkkosivujen osoite
 • Jäsenkategoria

Muut rekisteriin tallennetut tiedot eivät ole julkisia. Henkilöjäsenten tiedot eivät ole julkisia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Digitaaliseen jäsenrekisteriin on pääsy vain jäsenasioita hoitavilla henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttöoikeusasetuksin.

Tietojen säilytysaika

Jäsenrekisteriin tallennettuja tietoja säilytetään jäsenyyden keston ajan sekä jäsenyyden päättymisen jälkeen kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, kun tilikausi on päättynyt.

Jäseneksi liittymisen ja jäsenyyden päättymisen vahvistaa yhdistyksen hallitus.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

torstai, 03 syyskuu 2015 11:15

Logot

Kirjoittanut

Yhdistyksen logo on saatavilla suomen- ja englanninkielisenä, vaaka- ja pystyversioina eri tiedostomuodoissa. Tiedustelut: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Jäsenmerkki

Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävät ja kannattavat yhteisöjäsenet voivat ladata käyttöönsä jäsenmerkin (kuvan klikkaaminen käynnistää latauksen).

Yhteisöjäsenbadge

Päättävä yhteisöjäsen badge

Kannattava yhteisöjäsen badge

torstai, 20 maaliskuu 2014 08:49

eOppimisen neuvottelukunta

Kirjoittanut

Neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Tarmo Toikkanen.

Vuoden 2019 tilaisuudet

Vuoden 2018 tilaisuudet

Vuoden 2017 tilaisuudet

eOppimisen neuvottelukunnan uutiskirje

Tiedotamme tulevista eOppimisen neuvottelukunnan tilaisuuksista myös sähköisellä uutiskirjeella, jonka voit tilata täällä >>>

torstai, 05 syyskuu 2013 12:27

Verkostot

Kirjoittanut

EduCloud Alliance

EduCloud Alliancen (ECA) EDU-yhteisö on kaikille ECAn toiminnasta kiinnostuneille avoin verkosto, jonka pedagogiset näkemykset ja kokemukset ohjaavat ECAn toimintaa ja luovat pohjaa teknisille toteutuksille. EDU-yhteisön toimintaan kuuluvat muun muassa erilaiset asiantuntijawebinaarit, live-tapaamiset, työpajat sekä verkkokeskustelut.

Lisätietoja: www.facebook.com/EduCloudAlliance

Digikilta 3 330x117

DigiKilta

Digikilta on laaja verkostohanke esi- ja perusopetuksen sähköisten oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Kehitystä ohjataan tutkimustiedolla, jota hyödynnetään teemapajoissa ja webinaareissa. Hankkeessa kerätty kokemustieto ja uutisointi julkaistaan avoimessa tietopankissa.

Lisätietoja: https://digikilta.fi/

Mobiilioppimisen verkosto

Suomen eOppimiskeskus ry koordinoi mobiilioppimisen yhteistyö- ja osaajaverkostoa.

Lisätietoja: https://sites.google.com/site/mobiilioppiminen/

Open Kowledge Finland

Open Knowledge Finland (OKFFI) is a registered not-for-profit association and part of the wider international Open Knowledge -network. OKFFI promotes opening and usage of open knowledge and advances development of open society in Finland.

Read more: http://fi.okfn.org/

Oppimisanalytiikka

Keräämme yhteen oppimisanalytiikasta kiinnostuneita tutkijoita, opettajia, kehittäjiä ja yritysten edustajia.

Liity mukaan verkostoon >>>

keskiviikko, 31 heinäkuu 2013 10:19

Uutiskirje

Kirjoittanut

Suomen eOppimiskeskus ry tiedottaa toiminnastaan säännöllisesti uutiskirjeillä:

Tietosuojaseloste

tiistai, 31 heinäkuu 2012 09:30

Yhteystiedot

Kirjoittanut

Suomen eOppimiskeskus ry

Crazy Town
Viipurintie 4
13200 Hämeenlinna

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Henkilöstön yhteystiedot sivun alalaidassa.

Paperilasku 
Suomen eOppimiskeskus ry
Ostolaskut 998G
PL 10
57090 VISMA SCAN

Y-tunnus
Y-1899013-7

Verkkolaskuosoite  
Operaattori: Nordea (NDEAFIHH)
Verkkolaskuosoite: FI1910323000518971

tiistai, 31 heinäkuu 2012 09:30

Media

Kirjoittanut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum.

tiistai, 31 heinäkuu 2012 09:30

Jäsenyys

Kirjoittanut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed posuere interdum sem. Quisque ligula eros ullamcorper quis, lacinia quis facilisis sed sapien. Mauris varius diam vitae arcu. Sed arcu lectus auctor vitae, consectetuer et venenatis eget velit. Sed augue orci, lacinia eu tincidunt et eleifend nec lacus. Donec ultricies nisl ut felis, suspendisse potenti. Lorem ipsum ligula ut hendrerit mollis, ipsum erat vehicula risus, eu suscipit sem libero nec erat. Aliquam erat volutpat. Sed congue augue vitae neque. Nulla consectetuer porttitor pede. Fusce purus morbi tortor magna condimentum vel, placerat id blandit sit amet tortor.

Mauris sed libero. Suspendisse facilisis nulla in lacinia laoreet, lorem velit accumsan velit vel mattis libero nisl et sem. Proin interdum maecenas massa turpis sagittis in, interdum non lobortis vitae massa. Quisque purus lectus, posuere eget imperdiet nec sodales id arcu. Vestibulum elit pede dictum eu, viverra non tincidunt eu ligula.

Nam molestie nec tortor. Donec placerat leo sit amet velit. Vestibulum id justo ut vitae massa. Proin in dolor mauris consequat aliquam. Donec ipsum, vestibulum ullamcorper venenatis augue. Aliquam tempus nisi in auctor vulputate, erat felis pellentesque augue nec, pellentesque lectus justo nec erat. Aliquam et nisl. Quisque sit amet dolor in justo pretium condimentum.