eOppimisen neuvottelukunta kokoontuu maaliskuussa Helsingissä yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.

Aika: 14.3.2019 klo 14-16
Paikka: Claned, Mannerheimintie 15, Helsinki

Uuden työn menetelmien työpaja

Ketteryys on ollut muotia jo pitkään ja sitä toteutetaan monissa tiimeissä eri yhteiskunnan aloilla. Mutta miten tällaista toimintakulttuuria voidaan tukea koko organisaation tasolla? Miten yhdistysten tai yritysten järjestäytymistä, päätöksentekoa, strategiatyötä ja työnjakoa voisi ajatella ja tehdä uudella tavalla? Sosiokratia on kohta 100 vuotta vanha ajattelusuuntaus, jonka uusimmat muodot, Holakratia ja Sosiokratia 3.0 sisältävät käytännöllisiä ja testattuja toimintatapoja uudistaa organisaatioita.

Tässä eOppimisen neuvottelukunnan tapaamisessa pääsette kokeilemaan käytännössä lukuisia Sosiokratia 3.0 -käytäntöjä ja saatte taustaymmärrystä niiden soveltamiseen omassa organisaatiossanne.

Työpajan vetää PsM Tarmo Toikkanen.

Ilmoittautumiset lomakkeella 5.3.2019 mennessä >>>


eOppimisen neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa.

https://eoppimiskeskus.fi/yhdistys/neuvottelukunta

Aika: 23.10.2018 klo 12-16
Paikka:

Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen Torilla osoitteessa Otaniementie 9, Espoo (karttalinkki). Tori sijaitsee rakennuksen 1. kerroksessa Robert’s Coffee -kahvilan vieressä.

Etänä osoitteessa: https://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/eoppimiskeskus

12.00 Tilaisuuden avaus - Teemu Leinonen, eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainion haastattelu

Oppimisanalytiikka oppijan digituen välineenä - Anu Konkarikoski, Ammattiopisto Tavastia

Keskustellaan oppimisanalytiikasta oppilaitoksissa Leena Vainion haastattelun ja Anu Konkarikosken alustuksen pohjalta. Miten oppimisanalytiikkaa hyödynnetään tällä hetkellä osana opetusta ja ohjausta? Mitä mahdollisuuksia oppimisympäristöt tällä hetkellä tarjoavat? Miten omaa toimintaa tulisi kehittää, jotta oppimisanalytiikasta saisi enemmän irti?

14.00-15.15 LUENTOVIERAILU: Eric von Hippel: Democratizing design with end user-friendly design toolkits (HUOM. Tämä osuus vain lähiosallistujille)

Tens of millions of consumers and producer development teams innovate each year.  Vanishingly few afford the help of a professional designer, and their projects suffer as a result. To bring better design to the presently unserved 99%, the design profession could consider research and development programs aimed at creating software design toolkits.  The goal would be to make these toolkits useable by ordinary end users - who in this way could incorporate at least some of the life-enhancing design expertise that academic and professional designers have developed so richly.

15.30 Miten kirjastot voisivat olla entistä vahvemmin osa elinikäisen oppimisen vahvistamista? Ari-Matti Auvinen, Suomen eOppimiskeskus ry

15.45-16.00 Loppuyhteenveto

Tilaisuuden isäntänä toimii eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Teemu Leinonen.

Ilmoittautumiset 15.10. mennessä


eOppimisen neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa.

https://www.eoppimiskeskus.fi/yhdistys/neuvottelukunta

Yhdistetty rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi
Tietosuoja-asetus 13. artikla

Laadittu 12.6.2018
Päivitetty 28.8.2018

Rekisterinpitäjä

Suomen eOppimiskeskus ry
Y-tunnus: 1899013-7

Suomen eOppimiskeskus ry
Crazy Town
Viipurintie 4
13200 Hämeenlinna

Muut yhteystiedot
https://www.eoppimiskeskus.fi/yhteystiedot

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niina Kesämaa
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040 827 6378

Rekisterin nimi

eOppimisen neuvottelukunnan henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään

 • eOppimisen neuvottelukunnan sähköistä viestintää varten
 • eOppimisen neuvottelukunnan tilaisuuksien järjestämistä varten

Rekisterin tietosisältö

eOppimisen neuvottelukunnan uutiskirjeen lähettämistä varten rekisteriin on tallennettu henkilön sähköpostiosoite, nimi ja organisaatio.

eOppimisen neuvottelukunnan tilaisuuksien järjestämistä varten rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio sekä tieto osallistumisesta/ilmoittautumisesta neuvottelukunnan järjestämään tilaisuuteen. Lisäksi rekisteriin tallennetaan mahdollisia muita osallistumiseen liittyviä taustatietoja, kuten ruokavaliotietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja niitä kertyy rekisterinpitäjän toiminnan yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta edelleen lukuunottamatta eOppimisen neuvottelukunnan tilaisuuksiin liittyviä ruokavalio- ja allergiatietoja, jotka luovutetaan ko. tilaisuuden tarjoiluista vastaavalle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

eOppimisen neuvottelukunnan uutiskirjeen henkilörekisteriä säilytetään Mailchimp-palvelussa.

Muita eOppimisen neuvottelukunnan tietoja säilytetään Google Drive -palvelussa. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille (Google Data Processing and Security Terms 2.0).

Tietojen julkisuus

Rekistereihin tallennetut tiedot eivät ole julkisia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

eOppimisen neuvottelukunnan Mailchimp- ja Google Drive -palveluihin on pääsy vain neuvottelukunnan asioita hoitavilla henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttöoikeusasetuksin.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, kun tilikausi on päättynyt.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Kategoria Muut projektit

Suomen eOppimiskeskus ry:n neuvottelukunta kokoontuu 15.3.2018 kello 14-16.

Paikka: Eteläranta 10, Helsinki

Kokous keskittyy jäsentemme mahdollisuuksiin tuotteistaa Suomen eOppimiskeskuksen erilaisissa hankkeissa ja projekteissa kartuttamaa osaamista. Muun muassa Poluttamo-hankkeessa, AVO-hankkeissa ja eOppimisen laatumerkki -kehityshankkeessa on kehitetty monipuolisesti toimintamalleja, kriteeristöjä, aineistoja ja käsikirjoja, jotka antavat hyvän pohjan jatkokehittelylle. Tarkoitus on, että nämä resurssit ovat jäsenistömme käytettävissä ja hyödynnettävissä.

Neuvottelukunnan kokous pidetään tuotteistamistyöpajana, jota vetää yhdistyksen puheenjohtaja Ari-Matti Auvinen.

Ilmoittautumiset 7.3.2018 mennessä: https://goo.gl/forms/4zvn4ZbMPxsj8n6u1

Tervetuloa!

Aika: 25.10.2017 klo 12-15
Paikka: Makerspace, Aalto-yliopiston oppimiskeskus, Otaniementie 9, Espoo
Etäyhteys: http://livestriimi.fi/eoppimiskeskus/

eOppimisen neuvottelukunta kokoontuu lokakuussa Aalto-yliopiston oppimiskeskuksessa Otaniemessä. Vierailevana puhujana Gerhard Fischer, University of Colorado Boulder. Puheenvuorojen lomassa on mahdollista tutustua Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen hienoihin tiloihin.

Tilaisuuden ohjelma

12.00 - 12.30 Tilaisuuden avaus - eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Teemu Leinonen

12.30 - 13.15 MOOCs and Learning in the Digital Age - Gerhard Fischer, University of Colorado Boulder

13.15 - 13.45 Kahvitauko

13.45 - 14.30 Kohti vuotta 2020 - eOppimiskeskuksen strategiatyö - Ari-Matti Auvinen, Suomen eOppimiskeskus ry:n hallituksen puheenjohtaja

14.30 - 15.00 Oppimisen digitaalinen ekosysteemi, Minna Taivassalo, Opetushallitus

Ilmoittautuminen

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton.


Neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa.

torstai, 16 helmikuu 2017 08:54

eOppimisen neuvottelukunta 16.3.2017

Aika: 16.3.2017 klo 14-16
Paikka: HUB13, Kaisaniemenkatu 13 A, Helsinki

Suomen eOppimiskeskus ry täyttää tänä vuonna 15 vuotta. Verkko-oppiminen on monessa kohdassa sulautunut osaksi arjen oppimista, pitkät kurssitukset muuttuneet nopeiksi tilannekohtaisiksi oppimistuokioiksi mobiililaitteiden avulla. Mutta mikä on todella muuttunut? Millaista ja mitä on oppiminen työelämässä? Mitä hyötyä tai haittaa, mahdollisuuksia, haasteita digitaalisuus tuo oppimiseen?

Juhlavuoden neuvottelukunnan kokouksessa saamme vieraaksi Katri Saarikiven, joka pohjustaa keskusteluamme.

Tervetuloa mukaan!

Tilaisuus on avoin, mutta tarjoiluja varten pyydämme ilmoittautumiset etukäteen 8.3. mennessä >>>

Keskusteluun voi osallistua myös verkossa Adode Connect -yhteyden kautta. Lähetämme osallistumisohjeet kaikille etukäteen etäosallistujiksi ilmoittautuneille.


Neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa. Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Tarmo Toikkanen.

Lisätietoja eOppimisen neuvottelukunnasta >>>

maanantai, 07 joulukuu 2015 08:53

Tule mukaan MOOC-ekosysteemiä rakentamaan

Teksti: Tarmo Toikkanen
Perustuu 18.11.2015 neuvottelukunnan tapaamiseen. 

Neuvottelukunta kokoontui Tampereen Hervannassa 18.11.2015 pohtimaan MOOCeja ja niiden ekosysteemiä Suomessa. Tapaamisen päättyessä yleinen tahtotila oli, että jotain “tarttis tehrä". MOOC Suomi -ryhmä on aloittanut jo yli vuosi sitten, mutta työ ei ole edennyt kovin pitkälle. Ilmeisesti syynä on yleisesti johtajuuden ja yrittäjyyden puute kentällä: Oppilaitoksissa on kumpaakin rajallisesti. Suomen eOppimiskeskus ry (SeOppi) voisi olla neutraali taho, joka toimii herkistäjänä, kartoittajana ja sytyttäjänä.

Suomen eOppimisen neuvottelukunta selvittää jäsenistössään sekä eri oppilaitoksissa, löytyykö sieltä kiinnostusta MOOC-ekosysteemin työstämiseen.

Alustava MOOC-ekosysteemin arvolupaus neuvottelukunnan blogissa >>>

Haluatko pysyä ajan tasalla neuvottelukunnan toiminnasta? Liity neuvottelukunnan postituslistalle tai tilaa blogin RSS-syöte.

eOppimisen neuvottelukunta kokoontuu marraskuussa keskustelemaan MOOCeista.

Paikka: Kampusareena, Korkeakoulunkatu 7, 33720 Tampere, 8. krs
Aika: 18.11.2015 klo 12-15

Keskustelun ja työpajojen aiheina

 • Minkälaisia MOOCeja Suomessa on jo toteutettu tai ollaan tulevaisuudessa toteuttamassa?
 • Minkälaisia MOOCeja jatkossa haluttaisiin toteuttaa yhteistyössä?
 • Onko resurssit riittävät?

Ohjelma

 • Uuden Koratalon esittely, Celain & Valopi
 • Ajankohtaista eOppimiskeskuksen toiminnassa
 • MOOC-tilannekatsaus, Jarmo Viteli
 • MOOC-ekosysteemisuunnitelmat ja niiden eteneminen sekä tulevat toimenpiteet
 • Koodiaapisen kuulumisia (Opettajien täydennyskoulutus -MOOC), Tarmo Toikkanen
 • Distanssi MOOC - humanistinen näkökulma, Markus Söderlund

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu mukaan osoitteessa http://bit.ly/neuvottelukuntakokoontuu

Lisätietoja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
Facebook-tapahtuma 
http://wiki.eoppimiskeskus.fi/display/neuvottelukunta

Neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa.

Aika: 9.10.2014 klo 12-16
Paikka: Koulutustila Hulabaloo, Omnia, Kirkkokatu 16 A, Espoo
Etäyhteys: http://vod.kepit.tv/eoppimis.html (katselu onnistuu tietokoneilla ja yleisimmillä mobiililaitteilla ilman erillisiä lisäohjelmia)

Ohjelma

12.00 Tilaisuuden avaus. Tarmo Toikkanen, neuvottelukunnan puheenjohtaja 
12.15 EduCloud-allianssin toiminnan ja valmistelutilanteen esittely, Jarkko Moilanen 
12.40 Keskustelua EduCloud-palvelusta
13.15 Keskustelua Suomen eOppimiskeskus ry:n roolista EduCloud-allianssissa
15.30 Voisiko eOppimiskeskus tehdä edu-toimialalla sen, mitä Digitalist Network on tehnyt bisnespuolella? Kimmo Huttu
16.00 Tilaisuus päättyy

Suomen eOppimisen neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa.

Suomen eOppimisen neuvottelukunta kokoontuu Espoossa 9.10.2014 klo 12-16Neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa.

Tilaisuudessa käsitellään mm. EduCloud-konsortion tilannetta ja toimintaa. 
Lisätietoja EduCloudista eli Pilviväylästä löytyy mm. osoitteesta
https://github.com/koulutuksenpilvivayla/pilvivayla-consortium/wiki sekä kevään 2014 SeOppi-lehdestä: Koulutuksen pilvipalvelu tuo opetuksen työvälineet käyttöön.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen 2.10.2014 klo 12 mennessä osoitteessa http://bit.ly/neuvottelukunta.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Tarmo Toikkanen. Tilaisuudessa mukana myös Pilviväylä-projektin projektipäällikkö Jarkko Moilanen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Lisätietoja
www.eoppimiskeskus.fi/neuvottelukunta
tarmo.toikkanen[at]eoppimiskeskus.fi 

Sivu 1 / 2