eOppimisen neuvottelukunta kokoontuu maaliskuussa Helsingissä yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.

Aika: 14.3.2019 klo 14-16
Paikka: Claned, Mannerheimintie 15, Helsinki

Uuden työn menetelmien työpaja

Ketteryys on ollut muotia jo pitkään ja sitä toteutetaan monissa tiimeissä eri yhteiskunnan aloilla. Mutta miten tällaista toimintakulttuuria voidaan tukea koko organisaation tasolla? Miten yhdistysten tai yritysten järjestäytymistä, päätöksentekoa, strategiatyötä ja työnjakoa voisi ajatella ja tehdä uudella tavalla? Sosiokratia on kohta 100 vuotta vanha ajattelusuuntaus, jonka uusimmat muodot, Holakratia ja Sosiokratia 3.0 sisältävät käytännöllisiä ja testattuja toimintatapoja uudistaa organisaatioita.

Tässä eOppimisen neuvottelukunnan tapaamisessa pääsette kokeilemaan käytännössä lukuisia Sosiokratia 3.0 -käytäntöjä ja saatte taustaymmärrystä niiden soveltamiseen omassa organisaatiossanne.

Työpajan vetää PsM Tarmo Toikkanen.

Ilmoittautumiset lomakkeella 5.3.2019 mennessä >>>


eOppimisen neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa.

https://eoppimiskeskus.fi/yhdistys/neuvottelukunta

maanantai, 07 joulukuu 2015 08:53

Tule mukaan MOOC-ekosysteemiä rakentamaan

Teksti: Tarmo Toikkanen
Perustuu 18.11.2015 neuvottelukunnan tapaamiseen. 

Neuvottelukunta kokoontui Tampereen Hervannassa 18.11.2015 pohtimaan MOOCeja ja niiden ekosysteemiä Suomessa. Tapaamisen päättyessä yleinen tahtotila oli, että jotain “tarttis tehrä". MOOC Suomi -ryhmä on aloittanut jo yli vuosi sitten, mutta työ ei ole edennyt kovin pitkälle. Ilmeisesti syynä on yleisesti johtajuuden ja yrittäjyyden puute kentällä: Oppilaitoksissa on kumpaakin rajallisesti. Suomen eOppimiskeskus ry (SeOppi) voisi olla neutraali taho, joka toimii herkistäjänä, kartoittajana ja sytyttäjänä.

Suomen eOppimisen neuvottelukunta selvittää jäsenistössään sekä eri oppilaitoksissa, löytyykö sieltä kiinnostusta MOOC-ekosysteemin työstämiseen.

Alustava MOOC-ekosysteemin arvolupaus neuvottelukunnan blogissa >>>

Haluatko pysyä ajan tasalla neuvottelukunnan toiminnasta? Liity neuvottelukunnan postituslistalle tai tilaa blogin RSS-syöte.

torstai, 20 maaliskuu 2014 08:49

eOppimisen neuvottelukunta

Neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Tarmo Toikkanen.

Vuoden 2019 tilaisuudet

Vuoden 2018 tilaisuudet

Vuoden 2017 tilaisuudet

eOppimisen neuvottelukunnan uutiskirje

Tiedotamme tulevista eOppimisen neuvottelukunnan tilaisuuksista myös sähköisellä uutiskirjeella, jonka voit tilata täällä >>>

Kategoria Infot

Teksti Tarmo Toikkanen Aalto-yliopisto
Sanna Vilmusenaho

Valtaosa opettajista ei tunne tekijänoikeuksien toimintaa riittävästi. Tuskin yksikään tuntee niitä täysin. Viimeistään YouTube-videoiden esitysoikeuksien kohdalla loppuu varma tieto lakimiehiltäkin. Kuitenkin jokaisen opettajan pitäisi tuntea työhönsä liittyvät lait ja säädökset. Miten tilanne saataisiin korjattua? Asia on tehtävä helpommin omaksuttavaksi.

Vuonna 2011 Opettajan tekijänoikeusopas selitti asiat konkreettisesti ja selvällä suomen kielellä, mutta oli 140 sivua pitkä. Tätä seurasi vuosien 2011–2012 aikana blogissa julkaistut 74 viikon pulmaa, joissa vastattiin opettajien esittämiin kysymyksiin lyhyesti ja käytännönläheisesti. Mutta edelleenkin teksti tavoittaa vain ne, joita oikeasti asia kiinnostaa.

Keväällä 2012 syntyi idea hauskoista, lyhyistä sarjakuvista, jotka kertoisivat tekijänoikeuksista. Aihehan on herkullinen, sillä laista löytyy absurdeja tilanteita riittämiin. Käsikirjoitus, luonnostelu ja piirtäminen alkoi syksyllä ja julkaiseminen Opettajalehdessä sekä netissä tammikuussa 2013.

Näin syntyy sarjakuva

Ideointivaiheessa suunnitellaan miten tekijänoikeussäännöt soveltuvat hauskalla tavalla sarjakuvien muotoon. Sääntö pitää esittää yhden sivun sarjakuvissa mahdollisimman tiiviisti, mikä asettaa rajoituksia niin visuaaliselle kerronnalle kuin puhekuplien tekstien pituudellekin. Joka sarjakuvaan koetetaan saada loppuun yllättävä käänne. Sarjakuvaluonnoksessa selvitetään, pystytäänkö aihe esittämään yhdellä sivulla ja pitääkö informaatiota mahdollisesti karsia pois. Piirtäminen tapahtuu mustalla tussilla paperille, mutta viimeistely ja koostaminen tehdään digitaalisesti. Kun sarjakuva on valmis, lähetetään se luettavaksi ja kommentoitavaksi betalukijoille. Sarjakuvaa tehdessä saattaa aihe tulla tekijöille liian tutuksi eikä epäjohdonmukaisuuksia välttämättä monen työvaiheen jälkeen enää huomaa.

Viimeisten korjausten jälkeen sarjakuvaan lisätään vielä tekijöiden nimet, nettiosoite, bit.ly-lyhennetty QR-koodi sekä CC-lisenssin logo. Valmis sarjakuva lähetetään Opettaja-lehden toimitukseen painokelpoisena tiedostona. Verkossa julkaistavaan versioon upotetaan lisenssitiedot metatietoina. Sarjakuva julkaistaan sekä kuvana että PDF:nä. Netissä sarjakuva on interaktiivinen, eri elementtien toimiessa linkkeinä lisätietoihin ja lisäselityksiin.

Avoimesti verkossa

Kopiokissa julkaistaan avoimella CC BY -lisenssillä. Sitä saa siis kopioida, tulostaa, levittää ja muutenkin käyttää, kunhan tekijät mainitaan. Sarjakuvaa saa myös muokata, kääntää eri kielille ja yhdistellä muuhun aineistoon.

Lisätietoja

www.opettajantekijanoikeus.fi/kopiokissa

Kategoria SeOppi-artikkelit
tiistai, 14 toukokuu 2013 09:36

Avoimen hanketoiminnan käsikirja

Teksti Tarmo Toikkanen
Aalto-yliopisto

Avoimesti julkaistu aineisto, avoin data, avoimet lisenssit ja avoimet viestintäkanavat yleistyvät jatkuvasti. Osasyynä tähän on tietysti se, että julkiset rahoittajat ovat alkaneet suosia tai jopa vaatia tällaista toimintaa. Mutta kuinka toteuttaa hanke avoimesti, rahoittajan kriteerien mukaan ja samalla itse hanketta hyödyttävällä, mielekkäällä tavalla? Tähän vastaa avoimessa yhteistyössä kirjoitettu käsikirja.

Käsikirja sisältää arvokasta tietoa hanketoimijoille ja hankkeita valmisteleville henkilöille, mutta kehittyy, kuten wikikirjat yleensäkin, hamaan tulevaisuuteen. Ensimmäinen osa opasta käsittelee aineiston tuottamiskäytäntöjä, yhteistuottamista ja eri tahojen omistamien sisältöjen yhdistelyä.

Toinen osa perehtyy julkaisemiseen: välineisiin, tapoihin, kanaviin, palveluihin sekä lisensseihin. Erityisesti korostetaan julkisen ja avoimen sisällön eroa. Avoin sisältö on julkista, jonka yksinoikeuksia on jaettu avoimella lisenssillä siten, että muut voivat hyödyntää sisältöä laillisesti.

Kolmas osa käy läpi eri lisenssimekanismit. Creative Commons on tietenkin pääosassa, mutta myös muut avoimen sisällön lisenssit, avoimen lähdekoodin lisenssit sekä avoimen datan lisenssit käydään läpi tiiviisti.

Neljäs osa käsittelee hankeviestintää ja sisältää vinkkejä siitä, miten erilaiset verkkoviestinnän välineet voivat tehostaa ja laadullisesti muuttaa sekä sisäistä että ulkoista viestintää. Viides osa laajentaa käsittelyä toimintakulttuurin muutokseen ja selittää viimeaikaisia yhteistoiminnan trendejä, kuten joukkoistamista, sorsastamista ja organisaatiorajat ylittävää yhteistyötä.

Viimeinen osa paneutuu hanketoiminnan sääntöihin ja käy läpi, minkälaisia suosituksia ja vaatimuksia eri rahoitusmekanismeissa on.

Käsikirjaa on kirjoitettu Booktype-kirjoitusalustalla, joka mahdollistaa kirjan wikimäisen työstämisen, lukujen järjestelyn ja kuvien liittämisen. Käsikirjoituksesta voi nappia painamalla julkaista kirjan yleisimmissä tiedostomuodoissa PDF:stä eri ekirja-formaatteihin. Booktype on avoimen lähdekoodin palvelinohjelmisto. Käsikirjaa kirjoitetaan käyttöoppaisiin painottuneessa fi.flossmanuals.net-palvelussa.

Oppaan kirjoittaminen alkoi keväällä 2012 ja pääkirjoittajien lisäksi aiheita ja ideoita sorsastettiin verkosta. Nyt haasteena on löytää kuhunkin tärkeään teemaan asiantuntevia kirjoittajia, sillä AVO-hankkeella on resursseja vain oppaan tiettyjen osien ammattimaiseen käsittelyyn. Voit itsekin osallistua kirjoittamiseen joko kommentoiden, korjaten tai tekstiä tuottaen. Kuvitustakin tarvitaan! Kirja julkaistaan avoimella lisenssillä.

Lisätietoja

Kategoria SeOppi-artikkelit