Tilauspalvelut

Teemme erilaisia tilaustöitä – alla on kuvattuna tyypillisimpiä kokonaisuuksia, mutta kysy lisää toimistolta, niin eiköhän ratkaisu löydy.

Tilausselvitykset

Suomen eOppimiskeskus ry on puolueeton, valtakunnallinen yhdistys. Teemme kunnille ja erilaisille organisaatioille selvityksiä ja kartoituksia. Seuraavassa muutama nosto yhdessä jäsenten kanssa tehdyistä selvityksistä:

Kansilehti: Digikilta-selvitys: Etäopetuksen opit tutoreilta – selvitys koronakevään vaikutuksista opetukseen tutoropettajan silmin
Kansilehti: MyData-pohjaiset palvelut lukiolaisen silmin
Kansilehti: Oppimisanalytiikan askeleet kouluissa
Kansilehti: TYYNE - Työelämä oppimisympäristönä - Loppuraportti

Sparrausta vaikuttavan täydennyskoulutuksen järjestämiseen

Suomen eOppimiskeskus ry on asiantuntijaorganisaatio täydennyskoulutusten järjestämisessä ja organisoinnissa. Yhdistyksen asiantuntijoilla on osaamista koko digitaalisen opetuksen ja koulutuksen prosesseista ja niiden vaiheista. Tarjoamme koulutusta organisaatioiden opetushenkilöstölle ja osaamisen kehittäjille. Koulutuksessa käydään läpi mm. onnistuneeseen täydennyskoulutukseen vaikuttavia tekijöitä ja käytännön järjestelyihin liittyviä asioita. Sisältöjä muokataan yhdessä tilaajan kanssa.

Hanke- ja fasilitointipalvelut

Palvelumme sisältävät muun muassa

  • verkostojen fasilitointia,
  • tilaisuuksien fasilitointia,
  • hankepalveluja, sis. koordinointi, tiedotus ja viestintä (ei talouspalveluita)

Suomen eOppimiskeskus ry on toteuttanut lukuisia hankkeita ja toiminut niiden koordinaattorina ja fasilitaattorina. Yhdistyksen asiantuntijoilla on paljon kokemuksia ja hyviä käytänteitä jaettavaksi. Onnistuneen hankkeen yhtenä edellytyksenä on selkeä, oikea-aikainen viestintä eri toimijoiden välillä ja tähän usein ei hankeväen oma aika riitä. Yhdistyksen tarjoama fasilitointituki varmistaa tiedonkulun ja hanketoiminnan.

Tilauskoulutukset

Suomen eOppimiskeskus ry toteuttaa jäsentensä kanssa koulutuksia erilaisista digitaalisen opetuksen ja osaamisen kehittämisen teemoista. 

Voit tilata meiltä yksittäisiä luentoja, luentosarjoja, teematyöpajoja tai vaikkapa fasilitoidun opintopiirin haluamastasi aiheesta. 

Alla on kuvattuna muutama esimerkkikokonaisuus, joiden sisältöjä muokataan aina tilaajan toiveiden ja tarpeen mukaan. Toteutuksemme lähtökohtana on puolueettomuus.

Oppimisanalytiikka

Oppimisanalytiikka on oppimisesta kerääntyvän datan hyödyntämistä oppimisen, opettamisen ja hallinnon tehostamisessa. Nykyisin käytössä olevat palvelut ja oppimisympäristöt mahdollistavat datan laajamittaisen hyödyntämisen kehittämistyössä.

Suomen eOppimiskeskus ry on suomalainen verkko-oppimisen ja oppimisanalytiikan asiantuntijaorganisaatio, joka pystyy toteuttamaan monipuolisia koulutuksia aiheeseen liittyen. Koulutuksien kesto vaihtelee parin tunnin johdantokoulutuksesta pidempiin koulutuskokonaisuuksiin.

Koulutuksien aiheina ovat oppimisanalytiikka yleisesti, oppimisen tukena, taitojen kehittäjänä ja oppimisanalytiikka tietosuojan kannalta.

Oppimisanalytiikka yleisesti -koulutus räätälöidään vastaanottajille sopivaksi, koulutus sopii esimerkiksi peruskoulun tai toisen asteen opettajille tai rehtoreille.

Oppimisanalytiikka oppimisen tukena -koulutuksessa nostetaan oppija ja oppiminen valokeilaan ja katsotaan, miten oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää oppimisen tukena eri tilanteissa.

Oppimisanalytiikka taitojen kehittäjänä -koulutuksessa keskitytään taitojen kehittymisen tukemiseen oppimisanalytiikan avulla. Kehitettävänä taitona voivat olla esimerkiksi laaja-alaiset taidot, oppimaan oppimisen taidot tai työelämätaidot.

Oppimisanalytiikka ja tietosuoja -koulutuksessa keskitytään GDPR:n asettamiin vaatimuksiin oppimisanalytiikan käytön kannalta.

Oppimisanalytiikkaan liittyvät koulutukset ovat aina lähtökohtaisesti alustariippumattomia, eri oppimisympäristöjä käytetään koulutuksissa esimerkkeinä, mutta minkään tietyn ympäristön käyttäminen ei ole välttämätöntä. Tarvittaessa koulutuksien pitämiseen osallistuvat ulkopuoliset eri oppimisympäristöjen asiantuntijat.

Digimentorit

Digimentorit on koulutuskokonaisuus, joka tarjoaa osallistujille monipuolista osaamisen kehittämistä työelämässä käytettäviin digitaalisiin taitoihin.

Digimentorit-koulutus voidaan järjestää kohderyhmälle räätälöitynä vuoden mittaisena koulutuksena (laajuus 4 op) tai lyhyempänä intensiivikurssina. Koulutus voidaan toteuttaa verkossa tai lähitoteuksena. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon kohderyhmän taso ja vaatimukset. Digimentorit-koulutus voidaan räätälöidä esim. opettajille tai yhdistystoimijoille sopivaksi.

Suomen eOppimiskeskus ry:n asiantuntijat toimivat koulutuksen vetäjinä ja kokonaisuuden fasilitoijina. Osan aiheista tulevat kouluttamaan ulkopuoliset asiantuntijat. 

Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita voivat olla mm.:

  • digipedagogiikka
  • digitaaliset taidot yleisesti ja minäpystyvyys
  • virtuaalifasilitointi ja sen apuvälineet
  • digitaaliset oppimisympäristöt
  • oppimisanalytiikka
  • GDPR ja saavutettavuus

Kysy lisää palveluistamme – tartutaan töihin!

Kaisa Honkonen ja Piia Keihäs
[email protected]