Category ALL

Category ALL (3)

maanantai, 22 lokakuu 2012 11:55

Home All

Kirjoittanut

The Association of Finnish eLearning Centre is an independent national association that promotes sharing of knowledge, best practices and quality in eLearning. The Centre distributes information and performs as a contact surface for partner finding, such as experts and service providers, in Finnish eLearning market.

The Centre is a networking organisation for the numerous Finnish eLearning projects and regional clusters. We participate in national eLearning policy making and in the work of the both Finnish eLearning programmes in the Finnish Centres of Expertise Programme.

The Centre is pleased to provide contact information for international organisations and experts interested in co-operating with Finnish eLearning experts, organisations and projects.

torstai, 27 syyskuu 2012 13:04

Sosiaalinenmedia.org

Kirjoittanut

Sosiaalinenmedia.org-wiki on poistunut käytöstä alkuvuodesta 2018.

Siinä missä blogilista.fi kokoaa yhteen suomalaiset blogit sosiaalinenmedia.org kokoaa yhdelle sivustolle (etenkin) suomalaisten organisaatioiden ja yhteisöjen sosiaalisen median (some) ratkaisut. Sivusto on yksi Suomen eOppimiskeskus ry:n wikin alueista ja kaikille avoin: kuka tahansa voi lukea sitä ja kuka tahansa kirjautunut käyttäjä voi lisätä omia esimerkkejään sosiaalisen median hyödyntämisestä niin julkishallinnossa kuin yrityselämässä. 

torstai, 27 syyskuu 2012 12:55

Oppimisen kokeilu- ja kehitysympäristöt

Kirjoittanut

Oppimisen kokeilu- ja kehitysympäristöt

Oletko mukana oppimisen kokeilu- ja kehittämistoiminnassa? Tunnetko hyviä vireillä olevia tai menneitä kokeilu- ja kehittämisympäristöjä?

Tieto siitä, mitä on tehty ja mitä on vireillä on arvokasta. Verkostoituminen alkaa siitä, että löytää kiinnostavia toimijoita, joilla on samoja intressejä. Benchmarkaus on hyvä tapa oppia. Kun vain tietäisi, minne kannattaisi havaintoaistit suunnata. OKKY-wiki tarjoaa oppimisen kokeilu- ja kehittämistoiminnasta kiinnostuneille tilaa tehdä tutuksi omia ja hyviksi havaittuja OKKY:jä, oppimisen kokeilu ja kehittämisympäristöjä.

Oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöihin OKKY-wikissä luetaan tavalla tai toisella avoimet tai verkostotoimijoiden keskiset toimenpiteet, joihin liittyy systemaattista seurantaa, dokumentointia ja tutkimustyötä.

Sisältöjä on luokiteltu toiminnan kohteena olevan oppiasteen mukaan. Sama kokeilu- ja kehittämistoimi voi kohdistua useaan oppiasteeseen.


Wiki on syntynyt TEKESin Oppimisratkaisut-ohjelman valmistelutyössä vuonna 2010. Wiki jää elämään alan toimijoiden käyttöön. Ylläpidosta ja moderoinnista vastaa Suomen eOppimiskeskus ry.