tiistai, 16 toukokuu 2017 12:52

eOppimiskeskus 15 vuotta digioppimisen polulla

SeOppi 1|2017

pdf | Slideshare

Teksti: Kaisa Honkonen

Suomen eOppimiskeskus ry:n toiminnan 15. juhlavuosi etenee vilkkaan toiminnan pyörteissä. Erilaiset oppimista tukevat kehityshankkeemme ja verkostomme avaavat jatkuvasti erilaisia näkökulmia organisaatioiden, kouluttajien, opettajien ja oppijoiden arkeen.

eOppiminen – verkko-oppiminen – digitaalinen oppiminen – kaikki tämä on 15 vuoden aikana sulautunut oppimiseksi. Tilanteen ja oppijoiden mukaan valitaan menetelmät, aineistot, välineet ja tilat.

Tehokkuuden ja kestävän kehityksen näkökulmasta verkkovälitteinen opetus/ohjaus tai mentorointi voi olla paras väline, mutta kaikkiin tilanteisiin verkko ei välttämättä tarjoa optimaalista ratkaisua. Ihmiset edelleen tarvitset toisiaan, välitöntä vuorovaikutusta toisen ihmisen kanssa. Ilmeitä ja eleitä, joista pystyy määrittämään kuka on aikeissa seuraavaksi puhua, niitä pieniä niiskauksia ja tuhahduksia, jotka tekevät keskustelusta aidon ja lisäävät ymmärrystä toisen viestistä.

Katri Saarikiven artikkelissa “Mitä jos empatia olisi tärkein työtaito?” pohditaan, mihin ihmistä tarvitaan robottien ja koneiden maailmassa. Mitä ihminen voi tuoda maailmaan, jossa algoritmit määrittävät toiminnan? Hänen mukaansa tarvitaan ymmärrystä ihmisestä. Empatia antaa keinot asettua toisen asemaan ja samaistua toisen tunteeseen. Mitä paremmat empatiataidot meillä on, sitä varmemmin pystymme tulevaisuuden työelämässä toimimaan. (Katri Saarikivi puhui työelämäoppimisesta eOppimiskeskuksen neuvottelukunnan avoimessa juhlakokouksessa 16.3.2017).

Olemme saaneet useissa kansainvälisen huippuosaajan puheenvuorossa kuulla, että tulevaisuuden tärkein taito ei niinkään ole vastata, vaan kysyä. Lontoon BETT-messuilla tänä vuonna neurologian tohtori Beau Lotto esitteli tutkimustaan luovuuden synnystä. Siitä, että luovuus syntyy tilanteissa, joissa katsomme olemassa olevaa asiaa eri näkökulmasta, eri ulottuvuudesta. Matka paikasta A paikkaan B ei ole lineaarinen, emmekä voi tietää kuinka monta askelta matkalla kuluu.

eOppimiskeskuksen 15 vuotisen taipaleen aikana on kohtautettu ihmisiä ja rakennettu verkostoja, joissa on ollut pakko katsoa asioita eri näkökulmista ja ulottuvuuksista - opettajan, yrityksen ja oppijan näkökulmista, peagogiikan ja tekniikan näkökulmista – tottuneen käyttäjän ja aloittelijan näkökulmista.

Mikkelissä Ihminen+-seminaarissa tohtori Koert van Mensvoort antoi opettajille neuvon, “opettakaa lapset unelmoimaan tulevaisuus, seuraavaksi he tekevät sen”.

eOppimiskeskuksen toiminnan kivijalkana on aina ollut yhdessä tekeminen, vertaisoppiminen ja jakamisen kulttuuri erilaisissa verkostoissa. Tulevaisuudessa ja jo tänään tarvitsemme entistä enemmän toisiamme mahdollistaaksemme asioiden testaamisen käytännössä ja saatujen oppien jaon uusien kokeilujen pohjaksi. Lasten lisäksi myös aikuisten täytyy unelmoida ja uskaltautua etsimään erilaisia ja uskaltautua etsimään uusia uuden oppimisen tapoja ja tekemään asiat toisin. Tervetuloa mukaan kaikkiin tapahtumiimme niin tänä juhlavuotenamme kuin tulevina. Tiedotuskanavina verkostojemme lisäksi www.eoppimiskeskus.fi sekä sosiaalisen median kanavat Facebook, LinkedIn, Twitter.

Linkkejä

Koert van Mensvoort: www.mensvoort.com
Beau Lotto: http://beaulotto.com
Katri Saarikivi: https://medium.com/@katrisaarikivi
Optisia harhoja: www.labofmisfits.com/​articles/​illusionsoflight.asp

Kategoria SeOppi-artikkelit

SeOppi 1|2016
pdf | Slideshare

Teksti: Kaisa Honkonen, Otavan Opisto

BittiOpet sprinttaavat Mikkeliin TVT-strategian

tvt tunnus moniva êrinen 1Mikkelin kaupungin opetustoimen TVT-strategiaa rakennetaan ketterällä kokeiluihin perustuvalla menetelmällä. Kaupunki sai rahoituksen strategiatyölle OPH:n keväällä 2015 tulleesta ylimääräisestä erityisavustuksesta. Hankkeeseen osallistuu strategiatyöryhmän lisäksi 44 opettajaa Mikkelin kouluista.

Syksyllä 2015 strategiatyöryhmä kokoontui tunnistamaan opetuksen kehittämisen ja uusien OPSien näkökulmasta tärkeimmät teemat, joista haluttiin saada kokemuksia ja nähdä millaisia vaikutuksia niillä olisi olemassa olevaan osaamiseen, laitteistoon, infrastruktuuriin ja tuen tarpeeseen.

Ensimmäisiksi testattaviksi teemoiksi valittiin

 • ketterät opetusmenetelmät,
 • liikkuva oppiminen,
 • robotiikka ja koodaus sekä
 • 3D-tulostaminen.

Teemat esiteltiin opettajille ja yhdessä mietittiin mahdollisuuksia, käyttökohteita ja tämän hetkistä osaamistilannetta. Osa oli testannut mm. robotteja, mutta vain harva oli käyttänyt niitä oppilaiden kanssa.

Sprinttien tavoitteena oli nopeasti tarttua toimeen ja testata mitä tapahtuu. Kaikille järjestettiin syventävät asiantuntijawebinaarit, joiden tavoitteena oli antaa perustiedot mistä on kyse ja kuinka lähteä liikenteeseen. Osa ilmoittautui mukaan Koodiaapisen MOOCiin vahvistamaan osaamistaan.

Ensimmäiset sprintit toivat huimia kokemuksia. Saatiin robotti-aamunavauksia, koodattuja joulujuhlaesityksiä, 3D-tulostettuja luokkasormuksia ja EduScrummattuja kansanterveysprojekteja ja avaruustutkimuksia.

Kokemusten perusteella sprintattavaksi lisättiin pelillistäminen liikkuva oppiminen ja kulttuuriperintö -teemaan.

Nyt kevään aikana kokeiluja jatketaan ja syvennetään ymmärrystä tarpeista. Strategia paalutetaan näille kokemuksille syksyllä 2016.

Open vinkit

Koodaus ja robotiikka

“Opetuskokeilu oli mukavaa! Opin mitä ennakkokäsityksiä oppilailla on robotiikasta ja ohjelmoinnista, ja että robottien kanssa työskentely on suurimmalle osalle luontevaa toimintaa, jonka yhteyteen on hyvä rakentaa uuden asian oppimista.“

3D-tulostaminen

“Käsittelisin oppilaiden kanssa muotoilua yms. asioita enemmän. Muille sprintin tekijöille neuvoisin varaamaan tarpeeksi aikaa ja asiantuntijat mukaan. On hyvä, että paikalla on joku, jolle asia on tuttua.”

Liikkuva oppiminen

“Ohjeiden on oltava selkeät ja tehtävät helposti arvioitavissa.”

“Pienten oppilaiden kanssa on hyvä kävellä pelialue etukäteen kartta kädessä.”

Ketterät opetusmenetelmät

“Suurin osa ryhmänjohtajista otti tehtävänsä vakavasti ja toimi hienosti ryhmänsä ohjaajana. Ryhmäläiset kääntyivät ensin oman ryhmänjohtajansa puoleen ongelmatilanteissa ja ryhmänjohtaja tuli hakemaan opelta apua tarvittaessa.”

“Tärkeää on hyvä etukäteisvalmistelu, tarkka ryhmäjako, paljon käsikirjastoa esille ja aikaa projektiin. Pienille open on hyvä laatia kysymykset.”

131274 oph hankelogo

Kategoria SeOppi-artikkelit
perjantai, 22 huhtikuu 2016 09:23

Tutustu kevään SeOppi-lehteen

SeOppi 2016 01 Sivu 01 185x261Suomen eOppimiskeskus ry:n jäsenlehti SeOppi on ilmestynyt. Mukana artikkeleita mm. seuraavista aiheista:

 • Olli-Pekka Heinonen: eEemeli-kilpailun raadin puheenjohtajan tervehdys
 • Pekka Peura & Markus Humaloja: Tietotekniikan hyödyntäminen yksilöllisen oppimisen opetusmallissa
 • Kari A. Hintikka: Koulun digiloikkaan monta reittiä
 • Poluttamo: Visuaalinen OPS helpottaa omien tavoitteiden asettamista ja oman oppimispolun hahmottamista
 • Raija Meriläinen & Minna Taivassalo: Osaamisen todentaminen yksilön ja työelämän yhteinen etu?
 • Pekka Qvist: Koodaustaidot kuntoon pelillisyyden keinoin
 • Matti Aarnio: Digitalisaatio ja oppiminen - miten välttää pinnallinen koheltaminen?
 • IDEC2016: Uusi suomalainen koulu osallistaa lapset
 • Anne Rongas: Omien videoiden tekeminen oppimisen tukena - hupiako vain?
 • Kaisa Honkonen: BittiOpet sprinttaavat Mikkeliin TVT-strategian

Lehden yhteydessä julkaistiin ITK2016-konferenssin näyttelyjulkaisu. Julkaisua painettiin 5 000 kappaletta.

Lehti on luettavissa sähköisessä muodossa pdf-versiona sekä SlideShare-palvelussa.

Lisätietoja
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
http://eoppimiskeskus.fi/tietopalvelut/seoppi
http://eoppimiskeskus.fi/tietopalvelut/seoppi/ilmestyneet-lehdet