Otavan Opiston VOPS:in varhainen luonnosversio suomeksi.

Oman opintopolun visualisointia tiekartaksi

SeOppi 2|2016 pdf | Slideshare Teksti: Kari A. Hintikka, Otavan Opisto Oman opintopolun visualisointia tiekartaksi Yhteiskunta muuttuu jatkuvasti kompleksisemmaksi. Eri asiat kytkeytyvät toisiinsa aiempaa monitahoisemmin ja syy-seuraus-suhteiden hahmottaminen on työläämpää. Yhtenä ratkaisuna kokonaisuuden hahmottamiseen on…

Lue lisää