Päättyneet hankkeet

Päättyneet hankkeet (2)

perjantai, 04 tammikuu 2013 15:25

Jatkoselvitys ESR/EAKR-hankkeiden hankeportaalille

Kirjoittanut

Suomessa on toteutettu tuhansia ESR- ja EAKR-hankkeita. Tämä selvitys on tehty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa ja Lapin Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen osion toimintalinja 3:n ”Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämisen toimintalinjaa” ja sen osana olevaa ”Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi” -kehittämisohjelmaa 1.9.2012-31.5.2013 välisenä aikana. Hanke kulkee tuttavallisesti nimellä JESPERI.

Selvityksessä tuotetaan tarvekartoitus ja tiekartta hankkeiden nykyistä paremmasta löydettävyydestä ja vertailtavuudesta internetissä ennen varsinaisen hankeportaalin uudistamista. Kyseessä on kohderyhmä- ja käyttäjälähtöinen selvitys, joka kiteyttää kehitettävän palvelun tarjonnan, ominaisuudet ja toiminnallisuudet julkishallinnon internet-palvelujen suunnitteluperiaatteet huomioiden. Selvitettäviä piirteitä ovat muun muassa kohderyhmien ja palvelun tarjoajan tarpeet ja tätä kautta portaalin toiminnallisuudet ja käyttöliittymät, uusien ideoiden etsintä sekä palvelun mahdolliset rajoitukset ja esteet.

JESPERI -raportti (.pdf)

JESPERI-hanke sosiaalisessa mediassa

torstai, 23 elokuu 2012 13:22

Oppilaitosjohdon LUOTI-täydennyskoulutus

Kirjoittanut

LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan

Miten tieto- ja viestintätekniikka integroidaan opetuskäyttöön? Mikä on sosiaalisen median toimintalogiikka kouluissa? Miten kehittää toimintakulttuuria ja johtaa opettajista koostuvaa asiantuntijaverkostoa? Miten verkostoitua koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa?

LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan -täydennyskoulutus on oppilaitosjohdolle kohdistettua Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta henkilöstökoulutusta jossa haetaan vastauksia mm. yllä oleviin kysymyksiin.

Koulutus keskittyy kolmeen keskeiseen painopistealueeseen:

  1. tieto- ja viestintätekniikan hankinta ja käyttöönotto oppilaitoksissa (koulun sisäinen toimintakulttuuri)
  2. etäopetus ja verkkokokoukset (luokan ja opetuksen toimintakulttuuri)
  3. tiedotus ja viestintä uudella teknologialla ja sosiaalisessa mediassa (koulun ja sidosryhmien välinen toimintakulttuuri). 

Koulutus vahvistaa oppilaitosjohdon uusien toimintamallien sekä verkostotyöskentelyn kehittämistä. Lisäksi yhteisöllisyys ja vertaistyöskentely tukevat osallistujien kokonaisvaltaista ammatillista kehittymistä.

Tavoitteena on konkreettisella, arjen toimintaan suuntaavalla tavalla monipuolistaa tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median hyödyntämistä johtamisessa, yhteistyössä, viestinnässä ja organisaation kehittämisessä. Teknologian haltuunotossa korostetaan pedagogisen johtamisen mahdollisuuksia ja asioita lähestytään toimintakulttuurisena toimintana.

Lisätietoja
luotikoulutus.blogspot.fi 
oppilaitosjohdonkoulutus.blogspot.fi