torstai, 23 elokuu 2012 13:25

EduFinland - Finnish Education in Second Life

Kirjoittanut

ef pieni

EduFinland - Finnish education in Second Life

EduFinland-toiminta on päättynyt elokuussa 2014

EduFinland on suomalaisten oppilaitosten oma virtuaalimaailma Second Lifessa.

Suomalaisten oppilaitosten keskittyminen yhdelle alueelle Second Lifessa palvelee monta tarkoitusta. Yhtenäinen alue tarjoaa mahdollisuuksia tehokkaaseen yhteistyöhön sekä eri oppilaitosten opettajien että oppilaiden välillä. Yhteisellä alueella myös yhteisten tapahtumien järjestäminen ja resurssien jakaminen on helppoa.

EduFinland-saarelta löytyy yhteisiä tiloja, joita saarelta maata vuokranneet oppilaitokset saavat käyttää. Saarella ja sen ulkopuolella on järjestetty erilaisia ja eripituisia koulutustilaisuuksia ja työpajoja. Suomen eOppimiskeskus ry toimii alueen hallinnoimisesta vastuullisena organisaationa ja huolehtii alueen ylläpitoon liittyvästä maksuliikenteestä.

Lisätietoja
Titi Tamminen, Suomen eOppimiskeskus ry, titi.tamminen [at] eoppimiskeskus.fi 040-8696 306
SLED-Fin-postituslista ja -ryhmä Second Lifen opetus- ja tutkimuskäytöstä kiinnostuneille

torstai, 23 elokuu 2012 13:22

Oppilaitosjohdon LUOTI-täydennyskoulutus

Kirjoittanut

LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan

Miten tieto- ja viestintätekniikka integroidaan opetuskäyttöön? Mikä on sosiaalisen median toimintalogiikka kouluissa? Miten kehittää toimintakulttuuria ja johtaa opettajista koostuvaa asiantuntijaverkostoa? Miten verkostoitua koulun ulkopuolisten sidosryhmien kanssa?

LUOTI - Luotsaa tietotekniikkaan -täydennyskoulutus on oppilaitosjohdolle kohdistettua Opetushallituksen rahoittamaa, osallistujille maksutonta henkilöstökoulutusta jossa haetaan vastauksia mm. yllä oleviin kysymyksiin.

Koulutus keskittyy kolmeen keskeiseen painopistealueeseen:

  1. tieto- ja viestintätekniikan hankinta ja käyttöönotto oppilaitoksissa (koulun sisäinen toimintakulttuuri)
  2. etäopetus ja verkkokokoukset (luokan ja opetuksen toimintakulttuuri)
  3. tiedotus ja viestintä uudella teknologialla ja sosiaalisessa mediassa (koulun ja sidosryhmien välinen toimintakulttuuri). 

Koulutus vahvistaa oppilaitosjohdon uusien toimintamallien sekä verkostotyöskentelyn kehittämistä. Lisäksi yhteisöllisyys ja vertaistyöskentely tukevat osallistujien kokonaisvaltaista ammatillista kehittymistä.

Tavoitteena on konkreettisella, arjen toimintaan suuntaavalla tavalla monipuolistaa tieto- ja viestintätekniikan ja sosiaalisen median hyödyntämistä johtamisessa, yhteistyössä, viestinnässä ja organisaation kehittämisessä. Teknologian haltuunotossa korostetaan pedagogisen johtamisen mahdollisuuksia ja asioita lähestytään toimintakulttuurisena toimintana.

Lisätietoja
luotikoulutus.blogspot.fi 
oppilaitosjohdonkoulutus.blogspot.fi

torstai, 23 elokuu 2012 13:16

Open Päivitys

Kirjoittanut

open päivitys vaaka

Suomen eOppimiskeskuksen päättävistä yhteisöjäsenistä muodostetut konsortiot toteuttavat opetusteknologiaan ja internetin pedagogiseen hyödyntämiseen suuntautuvia koulutuksia. Näissä pyritään löytämään avaimia tietoyhteiskuntaan yhdistämällä valtakunnallisia tavoitteita paikallisen arjen reunaehtoihin. Henkilöstökoulutukset ovat Opetushallituksen rahoittamia. Ensimmäiset koulutukset käynnistyivät syksyllä 2011.

tare

Täydennyskoulutusten keskeisenä toimintana on sovellusideoiden ja didaktisten ratkaisujen kierrättäminen – kaikkea ei tarvitse todellakaan keksiä ja tehdä yksin.

Tavoitteena on kasvattaa oppilaitoksissa olemassa olevan teknologian hyödyntämistä niin, että täydennyskoulutuksesta seuraa todellista työn uudistumista ja helpottumista.

Vähäinenkin teknologia luovasti ja tehokkaasti käytettynä suo paljon mahdollisuuksia työskentelyn rikastamiseen. Vanhoja työtapoja on syytä arvioida kriittisesti ja jostain vanhasta on luovuttava. Koulun on seurattava aikaa ja mielellään oltava osa suunnan näyttämistä.

Suomen eOppimiskeskus toimii koulutusten koordinaattorina. Koulutusten sisällöistä vastaavat kunkin aihepiirin asiantuntijajäsenemme. Koulutusten toteutuksista lisätietoja saat Open Päivityksen blogista sekä koulutuskalenteristamme.

Lisätietoja Open Päivityksen blogissa.

Sivu 3 / 3