perjantai, 01 syyskuu 2017 06:01

Pulssi

lehtijavarjoHanke kohdentuu opiskelijan rooliin arvioinnin osapuolena. Hankkeen aikaisella toiminnalla luodaan yhteistä ymmärrystä arvioinnin monipuolistamiseen.

Hankkeen tuottamilla konkreettisilla työkaluilla ja toimintamalleilla autetaan opiskelijoita palautteen perusteella tunnistamaan vahvuutensa ja heikkoutensa ja aktiivisesti muuttamaan omaa toimintaansa, näin kasvamaan oppimisen taidoissa.

Hanketuotokset toimivat myös opettajan sekä opinto- ja ryhmänohjaajan työn tukena.

Hanke jakautuu neljään toimintajaksoon, joista ensimmäisen aikana luodaan tilannekuva pilottilukioiden lähtötilanteesta sekä suunnitellaan kolme kehittämissykliä. Hankekumppaneiden erilaisuutta hyödynnetään pilotoinnissa: eri kouluissa kokeillaan ja kehitetään erilaisia asioita.

Hankkeen asiantuntijakummeilta saadaan sparrausta ja tukea yksittäisten kokeilujen jalostamisessa levitettävään muotoon.

Hanketta vetää Otavan Opisto ja Suomen eOppimiskeskus toimii hankkeen tiedottamisessa ja levittämisessä sekä verkottajana ja asiantuntijaryhmien kokoajana.

Hankeaika
1.8.2017-30.6.2019.

Hanketta rahoittaa Opetushallitus (Innovatiivisten oppimisympäristöjen edistäminen lukiokoulutuksessa).

Lisätietoja hankkeesta
Anne Rongas - Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Titi Tamminen - Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kategoria Projektit

Poluttamo - oma digipolku oppimiseen -hanke sai pitkän valmistelun jälkeen puoltavan rahoituspäätöksen syksyllä 2015. Toiminta käynnistettiin marraskuun puolivälissä kaksipäiväisellä kick-off tapaamisella Tampereen Varalassa. Paikalla oli edustajat kaikista hankkeen toteuttamiseen osallistuvista organisaatioista. Aloitustapaamisen kuulumiset Poluttamon blogissa >>>

Hankkeen tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia, visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa sekä vertaismentoroinnin ja -valmentamisen menetelmiä. Hanke edistää keskeyttämisuhan alla olevien ja keskeyttäneiden välitöntä eteenpäin polutusta ja sujuvaa siirtymää toiseen oppilaitokseen, toiselle oppiasteelle tai työelämään.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoja
www.eoppimiskeskus.fi/projektit/poluttamo 
www.poluttamo.fi 
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Poluttamo logojono 500x131

perjantai, 27 marraskuu 2015 10:19

Poluttamo - oma digipolku oppimiseen

Poluttamo logojono 1000x129

Poluttamo - oma digipolku oppimiseen -hankkeen tavoitteena on tarjota tukea toisen asteen opiskelijalle oman opintopolun selkiyttämiseen, opinnoissa etenemiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. Hanke hyödyntää digitaalisten jalanjälkien sekä oppimisanalytiikan tarjoamia mahdollisuuksia, visuaalista henkilökohtaista opintosuunnitelmaa sekä vertaismentoroinnin ja -valmentamisen menetelmiä. Hanke edistää keskeyttämisuhan alla olevien ja keskeyttäneiden välitöntä eteenpäin polutusta ja sujuvaa siirtymää toiseen oppilaitokseen, toiselle oppiasteelle tai työelämään.

Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Osatoteuttajat

 • Suomen eOppimiskeskus ry (koordinaattori)
 • Suomen avointen tietojärjestelmien keskus - COSS ry
 • Koulutuskuntayhtymä Tavastia (lukio ja ammattiopisto)
 • Hämeen Ammattikorkeakoulu Oy
 • Lapin ammattikorkeakoulu
 • Otavan Opisto / Mikkelin kaupunki
 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry

Lisätietoja 
www.poluttamo.fi
Poluttamon YouTube-soittolista webinaareista ja muista esityksistä.
Poluttamon artikkelit ja julkaisut
Poluttamon toiminta aikajanalla (kuvia, linkkejä, bloggauksia)
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 

Kategoria Poluttamo
perjantai, 04 tammikuu 2013 15:19

Työelämä oppimisympäristönä (TYYNE)

Toteutusaika 1.9.2012 - 31.5.2013

Suomen eOppimiskeskus ry aloitti yhteistyössä Aalto-yliopiston, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Otavan Opiston kanssa lokakuussa 2012 Työelämä oppimisympäristönä (TYYNE) -selvityshankkeen. Selvitys on tehty osana Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimaa ja Lapin Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen rahoittamaa Manner-Suomen ESR-ohjelman valtakunnallisen osion toimintalinja 3:n ”Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittämisen toimintalinjaa” ja sen osana olevaa ”Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi” -kehittämisohjelmaa 1.9.2012-31.5.2013 välisenä aikana.

TYYNE-selvityshanke koostaa asiantuntijapaneeleilla, kirjallisuuskatsauksella ja esiselvityksellä tietämystä työssä ja työn ohessa tapahtuvan oppimisen ja yhteisöllisen tekemisen mahdollisuuksista muuttuvissa työympäristöissä ja liikkuvassa työssä. Näillä osallistavilla työtavoilla tuotetaan arvioitua ja validoitua tietämystä tulevista trendeistä ja kehityssuunnista.

TYYNE-raportti

pdf | SlideShare

TYYNE-hanke sosiaalisessa mediassa

Kategoria Projektit
torstai, 23 elokuu 2012 13:49

KOTEK-hanke

ktkKOTEK-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen eOppimiskeskus ry:n hallinnoima hanke, joka tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeusasioita opetushenkilöstölle Suomessa.

Asiantuntijana hankkeessa toimii Tarmo Toikkanen.


Ajankohtaista

Koulutusblogissa

KOTEK-hanke Suomen eOppimiskeskus ry:n koulutusblogissa:

Koulutusmateriaalit ja webinaarit

Lisää koulutusmateriaaleja ja webinaaritallenteita Koulutusmateriaalit-sivulla.


Koulujen tekijänoikeudet kuntoon - KOTEK 5

Tarvitsetko neuvoja tekijänoikeusasioissa? Pitäisikö koulusi ohjeet verkkojulkaisemisesta päivittää? Tarvitsevatko koulusi opettajat koulutusta avoimista verkkosisällöistä?

Vuosina 2016-2018 KOTEK-hanke sisältää viisi toimintamuotoa

Hankkeessa

 1. järjestetään työpajoja opettajien arjen tekijänoikeuskysymysten ratkaisemiseksi,
 2. tuotetaan työkirja koulumaailman tekijänoikeuscaseistä,
 3. kootaan aineistot avoimeksi verkkokurssiksi,
 4. selvitetään opettajien osaamisen nykytilaa tekijänoikeusasioissa,
 5. osallistutaan Open Education Weekiin järjestämiseen.

1: Työpajasta taitoa tekijänoikeuksiin -koulutukset

Työpajassa ratkotaan osallistujien tekijänoikeuspulmia alan asiantuntijan kanssa. Osallistujat laativat opetusaineiston tekijänoikeusopetuksensa tueksi. Rohkaisemme aineistojen avoimeen julkaisuun, jolloin niistä hyötyvät kaikki opettajat Suomessa. Asiantuntijat tarkastavat tuotetut aineistot. Budjetissa on varaus juristipalvelun käytölle, mikäli esiin tulee lakimiehen selvitystä vaativia pulmia. Työpajat ovat osallistujille maksuttomia.

Pajapäivän alustava rakenne

 • Ennakkotehtävä: omat tekijänoikeuspulmat
 • Johdanto pajapäivään, monilukutaitoon ja tekijänoikeuksiin
 • Kysely ja keskustelu tekijänoikeuksien vaikutuksista opetukseen
 • Asiantuntijan kanssa casejen purku
 • Oppimateriaalin tuottaminen asiantuntijan tuella

Lisätietoja koulutuksesta

2: Koulumaailman tekijänoikeuscaset työkirjaksi

Työpajoissa esitetyt oppilaitosten tekijänoikeuscaset ja niiden ratkaisut tuotetaan uudeksi työkirjaksi.

3: Tekijänoikeus-koulutusaineistot verkkokurssiksi

Koulutuksissa käytetään aiemmissa KOTEK-hankkeissa tuotettuja aineistoja, joita parannetaan ja julkaistaan verkkokurssimuodossa hankkeen lopussa.

4: Selvitys opettajien tekijänoikeusosaaminen

Selvitysraportti kokoaa opettajien näkemykset tilanteista, joissa nykyiset tekijänoikeusrajoitukset ja luvat haittaavat mielekästä opetustoimintaa. Raportti perustuu osallistujille tehtävään kyselyyn sekä pajapäivien keskusteluihin. Raporttia voidaan hyödyntää tekijänoikeuslakia tai opetuksen kopiointilupien ehtoja kehitettäessä.

5: Open Education Week 27.-31.3.2017

Open Education Week on kansainvälinen, vuosittainen teemaviikko. Hanke toteuttaa viikolle webinaarisarjan, jossa eri alojen asiantuntijat kertovat avoimesta opetuksesta ja tekijänoikeuksista. Viikko käynnistyy Jaa Jotain -päivänä, jolloin kannustamme ja ohjeistamme opettajia jakamaan tuottamiaan sisältöjä avoimena oppimateriaalina.

Open Education Week 2017 -webinaarit

Taustaa

KOTEK-hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama ja Suomen eOppimiskeskuksen hallinnoima hanke, joka tiedottaa ja kouluttaa tekijänoikeusasioita opetushenkilöstölle Suomessa.

KOTEK-hankkeet ovat tarjonneet julkisia webinaareja sekä räätälöityjä koulutuksia oppilaitoksille vuodesta 2011.

Kategoria Muut projektit