Niina Kesämaa

Niina Kesämaa

eEemeli 2019

eEemeli 2019 -kilpailu on edennyt loppukilpailuvaiheeseen. Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n Satu Ågrenin luotsaama asiantuntijaraati on valinnut loppukilpailuun seuraavat tuotteet:

Yrityssarja

 • DragonBox Koulu 1 - DragonBox Finland Oy
 • eKokki – eTarjoilija - PeDaTa Oy
 • Elias Robot - Utelias Technologies Oy
 • Pikkuyrittäjät - Nuori Yrittäjyys ry
 • Tabletkoulu - Tabletkoulu Oy

Oppilaitossarja

 • Arviointimaa - Itä-Suomen yliopisto, Itä-Suomen yliopiston harjoittelukoulu
 • TIM - Jyväskylän yliopisto, IT-tiedekunta
 • ViLLE - Oppimisanalytiikan keskus, Turun yliopisto

Raati valitsee kilpailun voittajan loppukilpailijoiden keskuudesta. Arvoinnissa raati painottaa erityisesti pedagogista laatua ja erilaisten oppijoiden sekä oppimistyylien huomiointia. Myös oppimistapahtuman ja oppimateriaalin personoitavuus sekä oppimistapahtuman vuorovaikutteisuus koetaan tärkeäksi.

Puheenjohtaja Satu Ågren kuvaa tämän vuoden kilpailuun saapuneita tuotteita pedagogisesti korkeatasoisiksi: "Kilpailun teema, oppimisen yksilöllistäminen, on mitä ajankohtaisin kaikessa koulutuksessa. Osa opiskelijoista tarvitsee enemmän ohjausta ja tukea, osa kykenee ja haluaa edetä opinnoissa nopeammin. Ilokseni voin todeta, että tuotteet tarjoavat näihin tarpeisiin innovatiivisia ja innostavia oppimista tukevia ratkaisuja hyvin erilaisille kohderyhmille."

Kilpailun tulokset julkistetaan ITK-konferenssissa 21.3.2019 klo 17 järjestettävässä tilaisuudessa. Tilaisuudessa palkitaan myös yleisöäänestyksellä valittu yleisön suosikki. Yleisöäänestys käynnistyy viikolla 10 eEemeli-kilpailun sivuilla: https://eoppimiskeskus.fi/eemeli.

Yhteistyössä

Kilpailun yhteistyökumppanit vuonna 2019: Suomen eOppimiskeskus ry, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Hämeenlinnan kaupunki, Omnia, Otavan Opisto, Rateko, Teknologiateollisuus, Winnova sekä Education Finland.

Lisätietoja kilpailusta
https://eoppimiskeskus.fi/eemeli

eOppimisen neuvottelukunta kokoontuu maaliskuussa Helsingissä yhdistyksen vuosikokouksen yhteydessä.

Aika: 14.3.2019 klo 14-16
Paikka: Claned, Mannerheimintie 15, Helsinki

Uuden työn menetelmien työpaja

Ketteryys on ollut muotia jo pitkään ja sitä toteutetaan monissa tiimeissä eri yhteiskunnan aloilla. Mutta miten tällaista toimintakulttuuria voidaan tukea koko organisaation tasolla? Miten yhdistysten tai yritysten järjestäytymistä, päätöksentekoa, strategiatyötä ja työnjakoa voisi ajatella ja tehdä uudella tavalla? Sosiokratia on kohta 100 vuotta vanha ajattelusuuntaus, jonka uusimmat muodot, Holakratia ja Sosiokratia 3.0 sisältävät käytännöllisiä ja testattuja toimintatapoja uudistaa organisaatioita.

Tässä eOppimisen neuvottelukunnan tapaamisessa pääsette kokeilemaan käytännössä lukuisia Sosiokratia 3.0 -käytäntöjä ja saatte taustaymmärrystä niiden soveltamiseen omassa organisaatiossanne.

Työpajan vetää PsM Tarmo Toikkanen.

Ilmoittautumiset lomakkeella 5.3.2019 mennessä >>>


eOppimisen neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa.

https://eoppimiskeskus.fi/yhdistys/neuvottelukunta

Tervetuloa Suomen eOppimiskeskus ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen.

Aika: 14.3.2019 klo 12.00-13.30
Paikka: Claned, Mannerheimintie 15, Helsinki

Ilmoittautuminen >>>

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 2. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 3. todetaan kokouksen päätösvaltaisuus
 4. vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 5. esitetään hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta
 6. esitetään tilintarkastajien kertomus
 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille
 8. esitetään tiedoksi kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
 9. vahvistetaan kuluvan vuoden jäsenmaksut päättävien ja kannattavien yhteisöjäsenten sekä henkilöjäsenten osalta
 10. esitetään tiedoksi kuluvan vuoden tulo- ja menoarvio
 11. päätetään hallituksen puheenjohtajalle ja muille jäsenille maksettavista palkkioista
 12. valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet
 13. valitaan neuvottelukunnan puheenjohtaja
 14. valitaan yhdistyksen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, tai vaihtoehtoisesti KHT-tilintarkastusyhteisö
 15. valitaan muut mahdolliset luottamushenkilöt
 16. muut mahdolliset asiat

Voidakseen käyttää äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa, tulee jäsenen ilmoittautua kokoukseen vähintään 2 vrk etukäteen.

Ilmoittautuminen >>>

Lisätietoja
Yhdistyksen säännöt

eOppimisen neuvottelukunta
Vuosikokouksen yhteydessä järjestetään myös eOppimisen neuvottelukunnan tilaisuus klo 14-16. Neuvottelukunnan tilaisuuteen on erillinen ilmoittautuminen.

Tervetuloa!

torstai, 10 tammikuu 2019 11:41

Arviointia ja analytiikkaa

Arviointia ja analytiikkaa -hankkeessa kehitetään lukion arviointikulttuuria ja -osaamista sekä oppimisanalytiikan hyödyntämistä oppimisessa ja arvioinnissa. Hankkeessa arviointitiimit kehittävät lukion arviointikuttuuria ja luovat lukiokoulutukseen soveltuvia arviointikäytänteitä ja -malleja. Arvioinnin monipuolistaminen ohjaa ja tukee opiskelijan oppimista mm. itse- ja vertaisarvioinnin keinoin. Hankkeessa selvitetään ja kokeillaan oppimisanalytiikan hyödyntämistä lukiossa. Hankkeessa kehitetään menetelmiä, joilla koulun tietojärjestelmistä saadaan louhittua arvokasta dataa, jota visualisoidaan toimijoiden käyttöön. Hankkeessa kehitetään sähköisiä arviointityökaluja, jotta arvioinnista kertyvää dataa voidaan analysoida ja visualisoida. Oppimisanalytiikasta saatu tieto ohjaa opiskelijan edistymistä ja ennakoi pulmatilanteita sekä antaa merkityksellistä tietoa oppimisesta ja opettamisesta.

Hanketta vetää Lappeenrannan mediakeskus ja Suomen eOppimiskeskus ry on mukana asiantuntijana yhdessä Turun yliopiston oppimisanalytiikkakeskuksen kanssa.

Hankeaika on 1.8.2018-30.6.2020.

Lisätietoja
http://smeke.fi/arviointia-ja-analytiikkaa/

torstai, 10 tammikuu 2019 11:34

Towards Inclusive eLearning - TINEL

Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective (TINEL)

Suomen eOppimiskeskus ry on mukana Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimassa kolmivuotisessa, kansainvälisessä Erasmus+-hankkeessa. TINEL-hanke edistää kaikille soveltuvan oppimisen muotoiluajattelua (Universal Design for Learning, UDL) korkeakoulussa, erityisesti digitaalisissa oppimisympäristöissä. Hankkeessa kartoitetaan osallistavia sähköisen oppimisen käytänteitä, kehitetään työkaluja ja malleja, joilla parannetaan sähköisen oppimisen saavutettavuutta ja kehitetään henkilökunnan osaamista osallistavan eOppimisen kehittämiseksi UDL-näkökulmasta.

Hankkeessa ovat mukana myös Jyväskylän yliopisto, Lundin yliopisto Ruotsista, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norjasta sekä University of York Englannista.

Hankeaika 1.10.2018-30.8.2021.

Lisätietoja
Kaisa Honkonen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

torstai, 10 tammikuu 2019 11:24

Learning Circles in Libraries

Learning Circles in Libraries on Erasmus+-rahoitteinen kolmevuotinen hanke, jota toteuttavat Suomen eOppimiskeskus ry:n lisäksi The Information Society Development Foundation, FRSI (Koordinaattori, Puola), Cologne City Library (Saksa), Progress Foundation (Romania) ja Peer 2 Peer University (Yhdysvallat).

Tavoitteena on parantaa, laajentaa ja tehostaa oppimismahdollisuuksia aikuisoppijoille. Hankkeen avulla tarjotaan hyödyllisiä oppimissisältöjä verkossa sekä toteutetaan opintopiirityöskentelyä verkko-oppimisen tueksi. Opintopiirityöskentelyä fasilitoidaan ja avustetaan kirjastotyöntekijöiden toimesta. Opintopiirimalli on kehitetty P2P-yliopistossa.

Suomen eOppimiskeskus ry:n vastuulla hankkeessa on verkko-oppimateriaalien kuratointityökalu sekä tietokanta (Open / online / digital education – Open Education Resource (OER)). Lisäksi yhteisten tavoitteiden toteuttaminen mm. osallistuminen white paper -kirjoitustyöhön sekä opintopiirien toteuttaminen.

Hankeaika: 1.9.2018 - 31.8.2021

Lisätietoja
Piia Keihäs
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Magdalena Krasowska
Project Coordinator
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

erasmuslogo

eEemeli 2019

Vuoden 2019 eEemeli-kilpailu on käynnistynyt. Kilpailu etsii innovatiivisia sekä sisällöltään että toiminnallisuudeltaan laadukkaita oppimista edistäviä tuotteita ja palveluita teemalla Oppimisen yksilöllistäminen.

Mukana on kaksi kilpailusarjaa: Yrityssarja ja Oppilaitossarja. Yrityssarjaan voivat osallistua Suomessa toimivat yritykset sekä organisaatiot ml. yhdistykset ja järjestöt, jotka ovat tuottaneet oppimisen palvelun, toimintatavan tai tuotteen. Oppilaitossarja on tarkoitettu Suomessa toimivissa oppilaitoksissa tuotetuille oppimisen palveluille, toimintatavoille ja tuotteille. Itse tuote voi olla globaali sovellus.

Kilpailussa arvioidaan mm. teknistä ja pedagogista laatua, arjen hyödyllisyyttä, kaupallista potentiaalia, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, innovatiivisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllisiä työskentelymenetelmiä sekä käytettävyyttä. Tuotteet arvioi asiantuntijaraati, jonka puheenjohtajana toimii Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n johtava asiantuntija Satu Ågren.

Kilpailun ilmoittautumisvaihe on käynnissä 31.1.2019 saakka ja tulokset julkistetaan ITK-konferenssissa Hämeenlinnassa 21.3.2019.

Ilmoittautuminen

eEemeli-kilpailuun ilmoittaudutaan 2.1.-31.1.2019 täyttämällä ilmoittautumislomake, toimittamalla kilpailutyö arvioitavaksi sekä maksamalla osallistumismaksu.

Lisätietoja >>>

eEemeli-laatukilpailu

eEemeli on valtakunnallinen laatukilpailu, jossa etsitään vuosittain parhaita digitaalisia oppimisratkaisuja. Kilpailun järjestää Suomen eOppimiskeskus ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Kilpailu on järjestetty vuodesta 2002 alkaen. Katsauksen kilpailun historiaan löydät eOppimiskeskuksen Wikipedia-sivulta.

Yhteistyössä

Kilpailun yhteistyökumppanit vuonna 2019: Suomen eOppimiskeskus ry, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Hämeenlinnan kaupunki, Omnia, Otavan Opisto, Rateko, Teknologiateollisuus ja Winnova.

Lisätietoja

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
https://eoppimiskeskus.fi/eemeli

maanantai, 26 marraskuu 2018 08:30

Oppimisanalytiikkaa moneen kerrokseen

SeOppi 2/2018

pdf | SlideShare

Teksti: Kaisa Honkonen & Leena Vainio, Suomen eOppimiskeskus ry

Oppimisanalytiikka opettajan työvälineeksi -koulutus on pyörinyt tämän vuoden Turussa Otavan Opiston, Oppimisanalytiikkakeskuksen ja Suomen eOppimiskeskuksen vetämänä.

Kaikissa suomalaisissa oppilaitoksissa on käytössä erilaisia sähköisiä työvälineitä, jotka keräävät dataa käyttäjän toimista sekä automaattisesti että kohdennetusti erilaisten kyselyjen avulla. Oppimisanalytiikalla itsellään ymmärretään myös hyvin monia asioita. Yksinkertaisimmissa tapauksissa seurataan vain opiskelijoiden kirjautumista, aineistojen käyttötapoja tai tehtävien palautusrytmiä. Tämäkin riippuu siitä mitä painopistealueita oppilaitoksessa on sovittu tai mihin suuntaan oma henkilökohtainen kiinnostus ohjaa. Leena Vainion Poluttamo-hankkeelle tekemän selvityksen mukaan useimpien sähköisten työvälineiden analytiikkatyökalut ovat vielä vajaakäytöllä. Niitä ei välttämättä osata aktivoida, jolloin dataa ei myöskään kerry.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opettajien näkemystä siitä, mitä oppimisanalytiikka on, millaisia asioita tulisi huomioida, kun lähtee kehittämään oman oppilaitoksensa toimintaa oppimisanalytiikkaa hyödyntäen sekä luoda verkostoa aihepiiristä innostuneiden opettajien oman työn tueksi.

Koulutuksessa työvälineenä saa käyttää joko omia, tuttuja ympäristöjä kuten Moodlea tai sitten voi kokeilla Oppimisanalytiikkakeskuksen kehittämää ViLLE-oppimisympäristöä. Oppimisanalytiikkaa käyttöönotettaessa on tärkeä miettiä kenen hyödyksi sitä ensisijaisesti käytetään.

Osallistujat ovat lähteneet kehittämään omaa työtään hyvin erilaisin lähtökohdin. Opettajilla on selkeä tarve löytää ne ongelmakohdat, joissa joko oppijan omat tiedot ja taidot sakkaavat tai sitten opettajan omassa työssä on kehitettävää. Hallinnon ihmisillä on tarve löytää perusteluja miksi ja miten oppimisanalytiikka otetaan käyttöön koko oppilaitostasolla ja miten se tukee johtamistyötä.

Usein oppimisanalytiikka on yksittäisten opettajien varassa. Niin kauan, kun hyödyntämistä ei suunnitella yhdessä, resurssit jäävät helposti alimitoitetuiksi. Toimenpiteet vaativat suunnittelua, aikaa ja työkaluja. Mikä on oikea tapa vaikka lähestyä juuri opintonsa aloittanutta nuorta, jonka opinnot eivät etene? Syyhän saattaa olla niinkin yksinkertainen, ettei oppilas ole löytänyt oikeaa luokkaa ja hän ei tiedä keneltä voisi kysyä apua.

Oppimisanalytiikan käyttö vaatii myös työyhteisön eettistä keskustelua. Oppimisanalytiikan jaosto on listannut eettisiä kysymyksiä, joista tulisi olla tietoisia. Esimerkiksi vaikka dataa olisi vaikka kuinka paljon, joskus sen tulkinnassa voi tulla suuriakin virheitä. Toisaalta myös oppimisanalytiikassa puhutaan usein nuorten ihmisten elämästä, jossa tapahtuu monenlaisia asioita, murrosikä ehkä suurimpana. Kasvun myötä osa datasta pitäisi saada haudattua syvälle ja unohdettua, ettei siihen enää palattaisi eikä se pääsisi määrittämään nuoren loppuelämää.

Koulutuksen aikana on hyvin tullut esille, että oppimisanalytiikan kautta syntyy paljon keskustelua oppimisen tukemisesta - se lisää opetuksen ja oppimisen läpinäkyvyyttä. Ja pedagogista keskusteluahan me tarvitsemme!

181404 oph rahoittaa rgb

 

Aika: 23.10.2018 klo 12-16
Paikka:

Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen Torilla osoitteessa Otaniementie 9, Espoo (karttalinkki). Tori sijaitsee rakennuksen 1. kerroksessa Robert’s Coffee -kahvilan vieressä.

Etänä osoitteessa: https://eoppimiskeskus.adobeconnect.com/eoppimiskeskus

12.00 Tilaisuuden avaus - Teemu Leinonen, eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Oppimisanalytiikka oppilaitoksissa - Leena Vainion haastattelu

Oppimisanalytiikka oppijan digituen välineenä - Anu Konkarikoski, Ammattiopisto Tavastia

Keskustellaan oppimisanalytiikasta oppilaitoksissa Leena Vainion haastattelun ja Anu Konkarikosken alustuksen pohjalta. Miten oppimisanalytiikkaa hyödynnetään tällä hetkellä osana opetusta ja ohjausta? Mitä mahdollisuuksia oppimisympäristöt tällä hetkellä tarjoavat? Miten omaa toimintaa tulisi kehittää, jotta oppimisanalytiikasta saisi enemmän irti?

14.00-15.15 LUENTOVIERAILU: Eric von Hippel: Democratizing design with end user-friendly design toolkits (HUOM. Tämä osuus vain lähiosallistujille)

Tens of millions of consumers and producer development teams innovate each year.  Vanishingly few afford the help of a professional designer, and their projects suffer as a result. To bring better design to the presently unserved 99%, the design profession could consider research and development programs aimed at creating software design toolkits.  The goal would be to make these toolkits useable by ordinary end users - who in this way could incorporate at least some of the life-enhancing design expertise that academic and professional designers have developed so richly.

15.30 Miten kirjastot voisivat olla entistä vahvemmin osa elinikäisen oppimisen vahvistamista? Ari-Matti Auvinen, Suomen eOppimiskeskus ry

15.45-16.00 Loppuyhteenveto

Tilaisuuden isäntänä toimii eOppimisen neuvottelukunnan puheenjohtaja Teemu Leinonen.

Ilmoittautumiset 15.10. mennessä


eOppimisen neuvottelukunta koostuu pääasiassa Suomen eOppimiskeskus ry:n päättävistä yhteisöjäsenistä, mutta sen toimintaan voivat myös muut osallistua. Neuvottelukunnan tehtävänä on ohjata Suomen eOppimiskeskuksen toimintaa.

https://www.eoppimiskeskus.fi/yhdistys/neuvottelukunta

Yhdistetty rekisteriseloste ja rekisteröidyn informointi
Tietosuoja-asetus 13. artikla

Laadittu 12.6.2018
Päivitetty 28.8.2018

Rekisterinpitäjä

Suomen eOppimiskeskus ry
Y-tunnus: 1899013-7

Suomen eOppimiskeskus ry
Crazy Town
Viipurintie 4
13200 Hämeenlinna

Muut yhteystiedot
https://www.eoppimiskeskus.fi/yhteystiedot

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Niina Kesämaa
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
040 827 6378

Rekisterin nimi

eOppimisen neuvottelukunnan henkilörekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään

 • eOppimisen neuvottelukunnan sähköistä viestintää varten
 • eOppimisen neuvottelukunnan tilaisuuksien järjestämistä varten

Rekisterin tietosisältö

eOppimisen neuvottelukunnan uutiskirjeen lähettämistä varten rekisteriin on tallennettu henkilön sähköpostiosoite, nimi ja organisaatio.

eOppimisen neuvottelukunnan tilaisuuksien järjestämistä varten rekisteriin tallennetaan henkilön nimi, sähköpostiosoite ja organisaatio sekä tieto osallistumisesta/ilmoittautumisesta neuvottelukunnan järjestämään tilaisuuteen. Lisäksi rekisteriin tallennetaan mahdollisia muita osallistumiseen liittyviä taustatietoja, kuten ruokavaliotietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään ja niitä kertyy rekisterinpitäjän toiminnan yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta edelleen lukuunottamatta eOppimisen neuvottelukunnan tilaisuuksiin liittyviä ruokavalio- ja allergiatietoja, jotka luovutetaan ko. tilaisuuden tarjoiluista vastaavalle taholle.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

eOppimisen neuvottelukunnan uutiskirjeen henkilörekisteriä säilytetään Mailchimp-palvelussa.

Muita eOppimisen neuvottelukunnan tietoja säilytetään Google Drive -palvelussa. Google on sitoutunut noudattamaan EU-komission mallisopimuslausekkeita taatessaan riittävän tietosuojatason käsittelemilleen tiedoille (Google Data Processing and Security Terms 2.0).

Tietojen julkisuus

Rekistereihin tallennetut tiedot eivät ole julkisia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

eOppimisen neuvottelukunnan Mailchimp- ja Google Drive -palveluihin on pääsy vain neuvottelukunnan asioita hoitavilla henkilöillä. Tiedot on suojattu käyttöoikeusasetuksin.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaisesti vähintään kuusi (6) vuotta sen vuoden lopusta, kun tilikausi on päättynyt.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää rekisterin yhteyshenkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Sivu 1 / 23