torstai, 27 syyskuu 2012 12:55

Oppimisen kokeilu- ja kehitysympäristöt

Oppimisen kokeilu- ja kehitysympäristöt

Oletko mukana oppimisen kokeilu- ja kehittämistoiminnassa? Tunnetko hyviä vireillä olevia tai menneitä kokeilu- ja kehittämisympäristöjä?

Tieto siitä, mitä on tehty ja mitä on vireillä on arvokasta. Verkostoituminen alkaa siitä, että löytää kiinnostavia toimijoita, joilla on samoja intressejä. Benchmarkaus on hyvä tapa oppia. Kun vain tietäisi, minne kannattaisi havaintoaistit suunnata. OKKY-wiki tarjoaa oppimisen kokeilu- ja kehittämistoiminnasta kiinnostuneille tilaa tehdä tutuksi omia ja hyviksi havaittuja OKKY:jä, oppimisen kokeilu ja kehittämisympäristöjä.

Oppimisen kokeilu- ja kehittämisympäristöihin OKKY-wikissä luetaan tavalla tai toisella avoimet tai verkostotoimijoiden keskiset toimenpiteet, joihin liittyy systemaattista seurantaa, dokumentointia ja tutkimustyötä.

Sisältöjä on luokiteltu toiminnan kohteena olevan oppiasteen mukaan. Sama kokeilu- ja kehittämistoimi voi kohdistua useaan oppiasteeseen.


Wiki on syntynyt TEKESin Oppimisratkaisut-ohjelman valmistelutyössä vuonna 2010. Wiki jää elämään alan toimijoiden käyttöön. Ylläpidosta ja moderoinnista vastaa Suomen eOppimiskeskus ry.

 

Kategoria Category ALL
tiistai, 28 elokuu 2012 09:03

Laadun kehittäjä e-oppimisen toimialalla

KUVAUS 
Verkkokurssi on suunnattu eri organisaatioiden laatutoimijoille heidän oman toimintansa kehittämiseksi. Kurssi on Suomen eOppimiskeskuksen tuottama ja sen käytännön järjestelyt hoitaa Hämeen ammattikorkeakoulu. Kurssilta saa todistuksen ja se on laajuudeltaan 3 opintopistettä. Kurssiin kuuluu itsearviointiin perustuvia tehtäviä ja tutoreille palautettavia tehtäviä. 
 
SISÄLTÖ 
Kurssilla käsitellään seuraavia aiheita:Yleiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, Oppimisen ja osaamisen kehittämisen laatujärjestelmät ja laatupalkinnot, e-oppimisen erityiset laatujärjestelmät ja -palkinnot, e-oppimisen laatumerkin kriteeristöt ja hakuprosessi, e-oppimisen laatumerkin eri hakemuskohdat (liiketoiminnan perusteet, yhteistyö ja organisointi, laatutoiminta, e-oppimisen osaaminen, tatkaisujen ja sovellusten toimituskyky ja immateriaalioikeuksien ja tietoturvan hallinta). Tarkemmin sisältöön voi tutustua maksuttomalla laatutietouskurssilla. 

TAVOITE 
Tavoitteena on, että oppija osaa kiinnittää huomiota laatua parantaviin tapoihin ja menetelmiin. Oppija osaa tehdä laadun kehittämistyötä ja parantaa sisäistä toimintaa organisaatiossaan. 

KOHDERYHMÄ 
Oman organisaationsa sisäistä e-oppimisen toimintaa kehittävät henkilöt, joita voivat olla esimerkiksi laatupäälliköt, koulutuspäälliköt, projektipäälliköt tai muut vastaavat toimijat.
Kategoria Projektit

Vastuuorganisaatio: Taideteollinen korkeakoulu

LeMill-osahankkeen tavoitteena on opettajille tarkoitetun avoimen yhteisöpalvelu LeMillin koulutus, tiedotus ja markkinointi Suomessa. LeMill on EU-projektina kehitetty ympäristö, joka on vapaasti ja ilmaiseksi käytettävissä osoitteessa http://lemill.net. Palvelu on osoittautunut toimivaksi ja on useissa EU-maissa aktiivisessa käytössä. Projektin tarkoitus on kasvattaa LeMillissä olevan suomenkielisen materiaalin määrää ja laatua, sekä kasvattaa suomalaista LeMill-yhteisöä, korostaen LeMillin hyötyjä opettajankoulutuksessa, pedagogisessa kehittymisessä sekä sosiaalisen median tuomisessa opetukseen. Osahanke tuottaa tiedotus- ja koulutusmateriaalia ja järjestää työpajoja, seminaareja, VESO-koulutusta ja muita tilaisuuksia LeMillin ja avoimen sosiaalisen median tiimoilta.

Lisätiedot:
Tarmo Toikkanen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

http://legroup.uiah.fi

Vapaiden ja avointen oppiresurssien tuottaminen -kurssi: http://fi.wikiversity.org/wiki/Vapaiden_ja_avointen_oppiresurssien_tuottaminen


​ 
Kategoria AVO-osahankkeet